Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Løvås

Gårdsnummer 39, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, løpenummer 99e, «Løvaas», ble skilt ut fra løpenummer, 99c (senere bruksnummer 3) i 1885. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 3 skilling.

Matrikkelen av 1889 forteller at Anders Kristoffersen da satt som bruker. Eiendommen fikk samme år bruksnummer 5 og en skyld på 5 øre.

Det bodde ingen på Løvås ifølge folketellingen i år 1900. I 1903 kjøpte Simon Toresius Jacobsen eiendommen Løvås av Hjalmar Andersen.

Tjue år senere gikk skjøte til Halvdan Olsen for 6000 kroner. Han satt med eiendommen fram til 1974. Da solgte han den til Harald Olsen (født 1941) for 42 000 kroner. Måling som ble foretatt samme år, viser at eiendom men da var på 1124,1 m²

Utdrag (s. 738) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen