Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Bjønnes

Gårdsnummer 27

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det var mange husmannsplasser under Bjønnes. Noen av plassene ble ryddet og bare drevet en kort periode før de ble fraflyttet. Andre plasser ble kjøpt til selveie.

Plassen Kjelkevik (senere bruksnummer 13) ble kjøpt til selveie i 1789 av Hans Pedersen. I 1792 kjøpte Peder Jakobsen plassen Solvik til selveie (senere bruksnummer 11).

Lars Jonsen ryddet Plassen (senere bruksnummer 6) på slutten av 1700-tallet. Etter hans død kjøpte Ole Jakobsen Berg plassen som ble anlagt til selveiende gårdsbruk. Den samme Ole Jakobsen kjøpte også plassen Nepedalen (senere bruksnummer 3) i 1830.

Bjørsund

En mann med navn Haavar Torjussen (ca. 1748-1820) var husmann på Bjørsund under Bjønnes på begynnelsen av 1800-tallet. Han var i sitt andre ekteskap gift med Anne Knudsdatter (ca. 1764-1827).
Kjente barn:

 1. Ellen, født ca. 1789.
 2. Gunhild, født ca. 1791.
 3. Torjus, født ca. 1793.
 4. Kirsti, født ca. 1795.
 5. Ingeborg Marie, født ca. 1797. Gift 1835 med enkemann Ole Nilsen (født ca. 1819) fra Gjerpen. Sønn av Nils Hørta.

Den neste kjente husmannen på Bjørsund het Niels Stoesen (ca. 1796-1884). Han var sønn av Stoe Olsen. I 1823 giftet han seg med Marthe Aasoldsdatter Berg (ca. 1799-1862).
Kjente barn:

 1. Marri, født ca. 1823 - død 1826.
 2. Anne Mathea, født 1825. Gift første gang 1847 med enkemann Søren Andersen Skjegge (ca. 1795-1864). Sønn av Anders Hansen. Ekteskapet oppløst. Bosatt på Skjegge (bruksnummer 1).
  Gift andre gang med enkemann Søren Andersen Auen (født 1816). Sønn av Christen Hansen Halvarp. Bosatt på Kroken under Håøya (bruksnummer 4). Emigrerte 1863 til Amerika.
 3. Marie Sophie, født 1827 - død 1839.
 4. Gunhild Cisilia, født 1831 - død 1835.
 5. Lars, født 1834 - død 1834.

Niels Stoesen festet omkring 1850 ei tomt under Sandøya. Han giftet seg etter at han var blitt enkemann, i 1863, med Anne Isaksdatter (født ca. 1821). Hun var datter av Isak Jensen på plassen Solvik.

Bjørsundtangen

Ole Johnsen (født ca. 1819) var gift med Aase Kristine Nilsdatter (født ca. 1825).
Kjente barn:

 1. Mariane, født 1855 - død 1855
 2. Mariane, født 1857

Ole Johnsen Bjørsundtangen reiste i mai 1863 sammen med sin kone, Aase Kristine Nilsdatter, og deres datter til Amerika.

Tangene

Plassen «Tangene» ble ryddet av Anders Gundersen. Han var sønn av Gunder Jacobsen Bjønnes og hadde tidligere bodd på Krøstangen (senere bruksnummer 4). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Omkring 1870 gikk plassen over til hans yngste sønn, Anton Martinius Andersen (født 1855). Han var gift med Gunhild Marie Olsdatter Rambergrønningen.
Kjente barn:

 1. Olav Bernhard, født 1875.
 2. Anne Mathilde, født 1877.

En halvbror av Anton Martinius, Isach Andersen (1846-1940), hadde også «Tangene» (og «Odden») som sin bostedsadresse. Han giftet seg i 1874 med Inger Marie Christensdatter (1846-1906).
Kjente barn:

 1. Anders Martin, født 1875. Bosatt i Brunlanes.
 2. Gunhilde Marie, født 1877.
 3. Kristian Ingvald, født 1879. Bosatt i Siljan.
 4. Ole, født 1883 - død 1951.

Husmannsforholdet på plassen opphørte omkring 1880.

Gunnuldsvik (Gundersvik)

Det var opprinnelig to plasser i Gunnuldsvik. På den ene plassen bodde Karl Amundsen Barlien (født ca. 1801) fra Andebu i Vestfold. Han arbeidet som gjørtler (handverker som lager eller støper mindre ting av metall). Under folketellingen i 1865 hadde han en husholderske, Anne Pedersdatter (født ca. 1800 i Drangedal), på plassen.

Den første kjente husmannen på den andre plassen var en sønn av Anders Gundersen, Lars Andersen (1835-1911). Han giftet seg i 1866 med Karen Kirstine Olsdatter Rambergrønningen (1842-1922). Hun var under folketellingen i 1865 husholderske på plassen.
Kjente barn:

 1. Oluf Anders Christian, født 1866 - død 1892. Gift med Jensine
 2. Maren Anne, født 1869. Gift 1892 med gråsteinsmurer John Edvard Johnsen.
 3. Anders Bernhard, født 1871. Sjømann. Gift 1896 med Jensine Jensen.
 4. Martin Edvard, født 1874. Gift med Anna Granlia fra Gjerpen.
 5. Annette Marie, født 1879. Gift med Amandus Nilsen (1874-1929). Sønn av Niels Olsen Smedholmen. Bosatt på Oksøya under Sandøya (bruksnummer 6).
 6. Ludvig Karenius, født 1879. Gift med Anna Ingebretsdatter Tangene.
 7. Amandus, født 1882. Ugift.
 8. Hjalmar, født 1884. Ugift. Druknet på Flaten.

Lars Andersen livnærte seg mye som isarbeider og sjauer. Husmannsforholdet opphørte omkring 1880. Lars Andersen betalte fra da av en fast avgift. Han eide selv husene på tomta. De solgte han i 1907 til en sønn, Amandus Larsen, for 1950 kroner.

Solvik (Plassen)

Isak Jensen (født ca. 1790) var gift med Ingeborg Hansdatter (født ca. 1797). Begge ektefellene kom fra Solum.
Kjente barn:

 1. Anne, født ca. 1821. Gift 1863 med enkemann Niels Stoesen (født ca. 1796). Sønn av Stoe Olsen. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Hans, født 1823 i Bamble. Gift 1855 med Thone Halvorsdatter (1836-1865). Datter av Halvor Andersen Sandøen. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Jens, født 1830.

Isak Jensen var husmann med litt jord. Han ryddet trolig plassen i 1840-50-årene. I 1865 ble ektefellene delvis understøttet av fattigvesenet.


Omkring 1870 overtok Halvor Thorsen som husmann på Plassen under Solvik. Han giftet seg i 1875 med Margit Tellefsdatter.
Kjente barn:

 1. Tor Johan, født 1876.
 2. Inger Helene, født 1878.
 3. Udøpt gutt, født 1881 - død 1881.

Halvor Thorsen drev dessuten som skomaker. Husmannsforholdet opphørte omkring 1880.


Andreas Engebretsen var gift med Marthe Maria Amundsdatter.
Kjent barn:
Elen Gurine, født 1826


Lars Jensen Solvig var gift med Gunild Hansdatter (født ca. 1800).
Kjente barn:

 1. John, født 1828. Gift 1856 med Maren Kirstine Johnsdatter (1831-1913) fra Killemyr i Siljan. Datter av John Jacobsen. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Hans, født 1834.
 3. Gunild Andrea, født 1836. Gift 1857 med arbeidsmann Paul Eriksen Elven (født 1830). Sønn av Erik Adolphsen Røra. Bosatt på Røra. (Se «Husmenn og festere».)

Andre beboere under Bjønnes

Bent Jakobsen var gift med Elen Andrea Andersdatter (ca. 1801-1824).
Kjent barn:
Jacob, født 1824
Bent Jakobsen var innerst under Bjønnes.

Utrag (s. 538-540) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen