Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Stueåsen

Gårdsnummer 20, bruksnummer 10

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, løpenummer 51f, ble i 1880 skilt ut fra løpenummer 51d (senere bruksnummer 8), Ønna, med en skyld på 1 ort og 16 skilling. Året etter fikk Anders Olsen Langangen skjøte på Stueåsen fra Isach Nielsen Sundsaasen for 3200 kroner. Stueåsen bestod mellom annet av husene på den gamle «Oppistua» (senere bruksnummer 1), Anders Olsen Langangen solgte i 1886 Stueåsen videre til en sønn, Ole Andersen, for 2000 kroner.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 51f, «Stueaasen», bruksnummer 10 under gårdsnummer 20, Langangen. Skylden på bruket ble revidert til 1,09 mark.

Ole Andersen (1860-1952) giftet seg i 1886 med Gunhilde Martine Gundersdatter Trosvik (1865-1933).
Ole og Gunhilde Martine hadde disse barna:

 1. Anders, født 1887 - død 1918. Døde av spanskesyken. Gift med Anna Kittilsen fra Knardalstrand i Solum.
 2. Elise Marie, født 1889 - død 1889.
 3. Henrik, født 1890 - død 1890.
 4. Karen Petrea, født 1891. Gift med kjøpmann Johannes Lunde (1888-1938) fra Larvik. Bosatt på Hillestad i Vestfold.
 5. Olav Martinius, født 1893 - død 1960. Gift 1924 med Hjørdis Johnsen (født 1904) fra Langesund. Datter av skipsfører Martin Johnsen fra Brunlanes.
 6. Ragna, født 1896 - død 1896.
 7. Erling, født 1897 - død 1958. Elektrikerformann ved Norsk Hydro, Eidanger salpeterfabriker. Gift med Jenny Nilsen (1907-1947).
 8. Bjarne, født 1899 - død 1975. Forretningsfører for Eidanger og Porsgrunn trygdekontor. Gift 1928 med Marie Fagerholt (født 1901). Datter av Bernhard Johansen Fagerholt og Mette Isaksdatter.
 9. Sigurd, født 1901 - død 1913
 10. Rolf, født 1903 - død 1976. Lærer. Gift første gang 1940 med Ingrid Marie Christensdatter (1917-1943) fra Brevik.
  Gift andre gang 1948 med enke Dagny Ellinor Kjelland Hansen (1916-1961) fra Oslo. Datter av Eugen Hansen og Laura Nilsen. Bosatt på Tveten.
 11. Vidar, født 1906 - død 1966. Trygdesjef for Bamble trygdekasse. Gift med Signe Salvesen (født 1913) fra Vestre Porsgrunn. Datter av Ragnvald og Anna Salvesen.
 12. Gudrun, født 1908. Gift med stuert Søren Olsrød (født 1903) fra Stokke. Sønn av Anton Antonisen Olsrød og Kristiane Larsdatter Hørdalen.

Under folketellingen i år 1900 bodde det ei tjenestejente på bruket. Hun het Gustava Jensen (født 1883 i Brunlanes).

Ole Andersen drev vanlig gårdsbruk og en del hagebruk, - særlig da med forskjellige bærsorter. Politikken opptok Ole A. Langangen mye, og han var hele sitt voksne liv tilknyttet partiet Venstre. I seks perioder (1896-1901, 1911-16 og 1920-22) var han med i herredsstyret. Dette førte ham inn i mange komiteer og innretninger som ligningsvesen og fattigvesen.

Da eiendommen var uten skog, tok Ole Andersen ofte skogsdrift om vinteren for andre skogeiere. Han drev også isbruk for byfolk som eide isforretninger, før han kjøpte sin egen isbedrift, den lettdrevne Nautser isforretning. I 1903 solgte Ole Andersen derfor Stueåsen til garver Nils Johnsen for 6000 kroner.


Nils Johnsen bodde på bruksnummer 2, «Garveriet». (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) Stueåsen bestod av 16½ dekar innmark og 25 dekar utmark. Av innmarka ble 2½ dekar brukt til poteter og 2½ dekar til korn mens resten var eng. På bruket ble det holdt 1 hest og 2 kyr. I utmarka har en disse navnene: Langekra, Skibakken og Arvelandet.

Stueåsen ble i 1917 sammen med bruksnummer 2 solgt fra Nils Johnsens arvinger til medarver, Hjalmar Johnsen, for 17 000 kroner. Med på handelen var gårdsredskaper og annet.

I 1966 skjøtet Hjalmar Johnsen bruksnummer 10, Stueåsen, over på sin sønn, Arthur Johnsen, for 14 000 kroner. Bruket hadde da en uforandret skyld på 1,09 mark.


Arthur Johnsen (født 1914) er gift med Nelly Gusland (født 1917) fra Tjølling i Vestfold.
Arthur og Nelly har disse barna:

 1. Gunn Henny, født 1941. Gift med Tor Augestad (født 1937) fra Liane i Porsgrunn.
 2. Kjell Arne, født 1942. Gift med Anne Lise Haga (født 1944) fra Våle i Vestfold.

I 1968 ble bruksnummer 32, Stueplassen, fraskilt Stueåsen. To år senere skjøtet Arthur Johnsen hovedbruket over på sin sønn, Kjell Arne Johnsen, for 14 000 kroner. Selgeren forbeholdt seg rett til å dyrke jorden på et nærmere bestemt sted til eget bruk. Utskilling av parseller skulle ikke skje uten selgerens samtykke.

Arthur Johnsen bygde seg hus på Sagbakken hvor han har en del skog. (Se bruksnummer 2 under Lerstang.) Den nye eieren av Stueåsen, Kjell Arne Johnsen, bygde seg hus på stedet.


Kjell Arne Johnsen (født 1942) er gift med Anne Lise Haga (født 1944) fra Vestfold.
Kjell Arne og Anne Lise har disse barna:

 1. Ronny, født 1970.
 2. Anita, født 1974.
Utdrag (s. 376-378) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen