Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Nautser

Gårdsnummer 1, bruksnummer 23

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dette var opprinnelig en husmannsplass under Nedre Kokkersvold (bruksnummer 19). Under folketellingen som ble avholdt i 1865, bodde brødrene Amund og Ole Larssønner på stedet sammen med sine familier. Det ble holdt 1 ku og 4 sauer på plassen. Begge brødrene hadde fast arbeid ved Cochs sagbruk på Sagbakken.

Den yngste av brødrene, Ole Larsen, kjøpte i 1869 plassen Nautser (denne eiendommen) for 100 spesidaler. Det fraskilte bruket fikk løpenummer 6e og en skyld på 1 skilling. Broren, Amund Larsen, kjøpte i 1871 løpenummer 6c (senere bruksnummer 21) og flyttet dit med familien sin.

Ole Larsen (1840-1915) var sønn av Lars Eriksen Wiersdalen. Han giftet seg i 1864 med Nilia Marie Nilsdatter (1842-1927). Hun var datter av Nils Arvesen Auen.
Ole og Nilia hadde disse barna:

  1. Lars, født 1864. Veivokter. Tok senere navnet Ekeli. Gift 1888 med Anne Berntsdatter (født 1867). Datter av Bernt Andreas Larsen på Rønningen under Kjendalen.
  2. Nicolai, født 1874. Gift med Karen Johannesen fra Porsgrunn. Bosatt på Nautser (denne eiendommen).
  3. Elise, født 1882. Gift med fisker, enkemann Anders Christian Berntsen Bjønnes (1846-1931). Bosatt under Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 6e, «Kokkersvold», bruksnummer 23 under gårdsnummer 1, «Bjerkevold». Skylden på eiendommen ble revidert fra 1 skilling til 2 øre.

Under folketellingen i år 1900 var husbonden, Ole Larsen, midlertidig fraværende i Bamble, mens kona bodde på stedet. På bruket bodde to av eierens barn, Nicolai og Elise. Dessuten bodde husmorens bror, Ole Nilsen Auen, på bruket. Han var is- og skogsarbeider.


Eiendommen ble i 1914 overtatt av en sønn, Nicolai Olsen. Han fikk skjøtet for 1500 kroner.

Nicolai Olsen (født 1874) giftet seg med Karen Johannesen fra Porsgrunn.
Nicolai og Karen hadde ei datter:
Nilia, født 1929. Gift 1949 med John Lia (født 1924) fra Notodden.


Eiendommen gikk i 1950 over til John og Nilia Lia for 4000 kroner.
Nilia Olsen (født 1929) giftet seg i 1949 med John Lia (født 1924).
John og Nilia har disse barna:

  1. Arild, født 1949
  2. Svein, født 1951
  3. Grethe, født 1952. Gift. Bosatt i Porsgrunn.
  4. Bjørg, født 1956

I 1975 ble det holdt to skylddelingsforretninger på bruket.

Utrag (s. 56-58) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen