Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Halvarp

Gårdsnummer 22

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det fantes to oppryddede husmannsplasser under Halvarp i 1661. Den ene av disse plassene var Bukkøya. Navnet på den andre plassen vites ikke med sikkerhet.

I 1723 var det ingen bebodde plasser under gården. Bukkøya ble da benyttet som beitemark for storfe. Dette gav eieren av Halvarp, 1 riksdaler i årlig inntekt.

På slutten av 1700-tallet nevnes en husmannsplass. Dette var sannsynligvis Myrgård. Plassen ble ryddet etter 1774 og nedlagt omkring 1803.

Husmenn under bruksnummer 1

Myrgård

Folketellingen fra 1801 nevner Hans Olsen (ca. 1753-1802) som husmann under «Hakvarp». Han var i sitt første ekteskap gift med Maren Olsdatter (død 1796).
Kjente barn:

 1. Ole, født ca. 1783
 2. Søren, døpt 1784
 3. Sara, døpt 1787
 4. Sidsel, døpt 1789
 5. Isach, døpt 1792
 6. Christopher, døpt 1795

Hans Olsen var i sitt andre ekteskap gift med Anthonette Jacobsdatter (født ca. 1771).
Kjente barn:

 1. Jacob, døpt 1796
 2. Anna Marie, døpt 1799
 3. Mari, født ca. 1800
 4. Inger, døpt 1802 - død 1804

Hans Olsen døde 17. desember 1802, to dager før den yngste datteren, Inger, ble født.

Enken, Anthonette Jacobsdatter, giftet seg i 1806 med Sivert Larsen fra Kjose i Vestfold.
Kjente barn:

 1. Hans, døpt 1806
 2. Randi, døpt 1808

Husmenn og festere under bruksnummer 3

Hjertevik

Halvarp hadde Hjertevik som plass under gården. Der bodde gjestgiver Lars Larsen Grina først på 1800-tallet. En sønn av ham, Niels Larsen, overtok senere plassen.

Niels Larsen (ca. 1785-1853) var gift med Anne Tollevsdatter (ca. 1783-1855).
Kjente barn:

 1. Lars, født 1815.
 2. Tollaug (Tollev), født 1817 - død 1818.
 3. Tollev, født 1819.
 4. Ellen Kirstine, født 1822 - død 1882. Gift 1844 med Abraham Nilsen Grina (1782-1861). Sønn av Nils Olsen Nøklegaard. Bosatt på Grinden (bruksnummer 5).
 5. Inger Marie, født 1825 - død 1903. Gift 1846 med Niels Olsen (1803-1883). Sønn av Ole Hansen Halvarp. Bosatt på Halvarp (bruksnummer 3).
 6. Lars, født Bosatt på Dalen ved Brevik.

Christen Hansen Halevarp (ca. 1775-1849) giftet seg i 1805 med Margrethe Andersdatter Nøchlegaard.
Kjente barn:

 1. Sara, døpt 1806 - død 1824.
 2. Anne Marie, døpt 1811. Gift 1837 med kulskriver Carl Eliot Schultse (født ca. 1818) fra Langestrand ved Larvik. Sønn av Hans Jørgen Berg Schultse.
 3. Kirsten Marie, født 1814. Gift 1845 med Amund Larsen (født 1820). Sønn av Lars Jensen Nøglegaard. Bosatt på Nøklegård. (Se «Husmenn og festere».)
 4. Anders, født 1816. Gift 1843 med enke Maren Chirstine Amundsdatter Auen (1806-1848). Datter av Amund Pedersen Aas. Bosatt på Auen (bruksnummer 1).
 5. Lars, født 1820 - død 1895. Matros. Gift 1854 med Gunild Marie Eriksdatter (født 1834). Datter av Erich Adolphsen Elven. Bosatt på Røra. (Se «Husmenn og festere».)
 6. Maren Catrine, født 1822. Gift 1846 med matros Niels Ingebretsen (født 1816). Sønn av Ingebret Arvesen. Bosatt på Lønnebakke under Langangen (bruksnummer 11).
 7. Sara, født 1825 - død 1830.
 8. Karen, født 1828 - død 1829.

Ole Olsen (ca. 1779-1829) kom fra Bamble. Han giftet seg i 1819 med Gunnild Larsdatter (ca. 1787-1839).
Kjente barn:

 1. Ellen Kirstine, født 1819.
 2. Oline, født 1822 - død 1823.
 3. Sara, født 1824. Gift 1849 med enkemann, matros Lars Jensen (født ca. 1807) fra Brunlanes. Sønn av Jens Jensen Helgeraaen.
 4. Oline, født 1827 - død 1859. Gift 1854 med Gunder Andersen (1826-1910). Sønn av Anders Gundersen Bjønnæs. Bosatt på Seivall under Lerstang. (Se «Husmenn og festere».)

Ole Olsen Giertevigen var innerst og senere husmann.


I Hjertevik bodde i 1875 en husmannsfamilie. Ole Olsen Egenes (født 1836 i Kjose) var gift med Berthe Kristine Knudsdatter Rødseter (1837-1896).
Kjente barn:

 1. Nils Kristian, født 1868 - død 1881.
 2. Oskar, født 1871.
 3. Edvard Martinius, født 1873 - død 1875.
 4. Edvard Martinius, født 1876 - død 1876.
 5. Edvard Martinius, født 1879 - død 1888.
 6. Nilsine Kristiane, født 1882 - død 1889.
 7. Olava Kirstine, født 1882 - død 1887.

Familien bodde på Øya. Der holdt de 1 ku.


Martin Gulbrandsen (født ca. 1848 i Trøgstad) var sønn av Gulbrand Mathiesen. Han giftet seg i 1871 med Anne Marie Christiansdatter (født ca. 1847 i Larvik). Hun var datter av Christian Gundersen.
Kjent barn:
Caroline Elise, født 1871 - døde som spebarn
Martin Gulbrandsen var innerst.


Abraham Olsen (født 1848) var sønn av Ole Tolvsen Skjeggerønningen. Han giftet seg i 1876 med Henriette Amalie Henriksdatter Sundvolden (1852-1926).
Kjente barn:

 1. Olufine, født 1877 - død 1956. Gift med gårdbruker John Amundsen (1863-1927). Sønn av Amund Andersen Rødseter. Bosatt på Rødseter under Rørarød (bruksnummer 9).
 2. Theodor Julius, født 1881 - død 1963. Gift med Alma Mathisen. Bosatt i Langangen.
 3. Anders, født 1886 - død 1978. Gift første gang med Jensine Norin fra Drangedal.
  Gift andre gang med Gusta Olsen Løken fra Tvedalen i Brunlanes. Bosatt i Langangen.
 4. Karen, født 1890 - død 1926. Gift med Søren Nilsen (født 1895). Sønn av Anders Nilsen Sigtesøen. Bosatt på Siktesøya.
 5. Anna, født 1894.
 6. Ragna, født 1897. Gift med Arthur Knudsen fra Langesund.
 7. Olalia.
 8. Caroline. Gift med politibetjent Hansen fra Langesund.

I Hjertevik er det med årene blitt bygd en rekke bolighus.

Husmenn under bruksnummer 4

Sjørønningen

Det ble omkring midten av forrige århundre bygd to bolighus nede ved stranda. Der bodde før århundreskiftet Nicolai Lunde (1844-1907) fra Hedrum. Han giftet seg i 1878 med Anne Christine Nilsdatter (1855-1936). Hun var datter av Niels Olsen Halvarp.
Kjente barn:

 1. Nils Magnus, født 1878.
 2. Inga, født 1880 - død 1925. Gift med lærer Johannes Roheim, Langangen.
 3. Albert Nikolai, født 1882.
 4. Nelly Marie, født 1883.
 5. Josefine Katrine, født 1885.

Nicolai Lunde var skomaker. Huset ble senere solgt til Thor Edvardsen Setra. De fleste barna flyttet til Larvik.

Husmenn under Bråten

(Bruksnummer 7)

Myra

Nils Hansen (ca. 1778-1844) kom fra Solum i Brunlanes. Han giftet seg i 1804 med Margrethe Nielsdatter Halvarp (ca. 1788-1840).
Kjente barn:

 1. Hans, døpt 1806 - død 1852. Gift første gang med Sara Olsdatter.
  Gift andre gang med Kirsten Johannesdatter. Bosatt på Myra (denne plassen), senere på Åsetre under Håøya. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Niels, døpt 1810 - død 1840. Ugift.
 3. Jacob, født 1814 - død 1814.
 4. Ellen Marie, født 1815.
 5. Anders, født 1819.
 6. Børre, født 1823.

Den eldste sønnen, Hans Nilsen (født 1806), overtok senere plassen. Han var første gang gift med Sara Olsdatter.
Kjent barn:
Christense, født 1826
Hans Nilsen var senere gift med Kirsten Johannesdatter. Familien flyttet til Åsetre under Håøya. (Slektsoversikten er tatt med under denne gården. Se «Husmenn og festere».)

Bråten

Ole Nilsen var gift med Maren Andersdatter.
Kjente barn:

 1. Jakob, født 1827 - død 1836.
 2. Gunnild Marie, født 1830. Gift 1853 med Hans Svennungsen (født ca. 1829 i Lunde). Sønn av Svennung Svennungsen.
 3. Nilia, født 1833.
 4. Jakob, født 1836 - død 1841.
 5. Anne, født 1839.

Ole Knutsen (født 1832) giftet seg i 1885 med Helene (Hella) Andrea Nilsdatter (født 1864).
Kjente barn:

 1. Karl Johan
 2. Magna, født 1892.
 3. Kristen, født 1895.
Ole Knutsen var skomaker. Huset ble omkring 1950-60 solgt til fotograf Kværne i Porsgrunn.

Nils Paulsen (ca. 1757-1831) var også husmann under «Braathen».

Utrag (s. 435-438) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen