Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Vikene

Gårdsnummer 25, bruksnummer 13

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen ligger sørøst på Håøya og var tidligere en del av Vesta. Ved en skylddeling som fant sted i 1863, ble løpenummer 65b, Vikene, fraskilt løpenummer 65a (senere bruksnummer 12) med en skyld på 11 skilling. Skjøtet gikk samme år fra Isak Pedersen til en bror, Jacob Pedersen, for 100 spesidaler.

Jacob Pedersen (1820-1896) var sønn av Peder Jacobsen på Ødegården under Nordre Grava. Han giftet seg i 1849 med Marthe Jørgensdatter (1827-1896) fra Holla. Hun var datter av Jørgen Andersen.
Jacob og Marthe hadde disse barna:

 1. Peder, født 1850. Fisker. Gift med Maren Andrea Jørgensdatter(1854-1926) fra Brunlanes. Bosatt i Vikene.
 2. Carl, født 1853. Gift med Ingeborg Bosatt i Nevlunghavn i Brunlanes.
 3. Karen Marie, født 1856. Gift 1878 med Svend Olof Danielsen Barkvik (født 1854). Sønn av Daniel Svendsen fra Steinsholt i Brunlanes. Bosatt under Håøya. (Se «Husmenn og festere».)
 4. Johan, født 1859 - død 1937. Ugift.
 5. Jacob, født 1863 - død 1943. Gift med Karoline Eliassen (1870-1932) fra Nevlungen i Brunlanes. Bosatt i Vikene (denne eiendommen).
 6. Maren Anne, født 1865 - død 1958. Gift 1888 med Jacob Knudsen (1864-1928). Sønn av Knud Berntsen Heistad. Bosatt på Heistad.
 7. Inger Andrea, født 1871. Gift med Abraham Tveidalen fra Brunlanes.

Jacob Pedersen var fra omkring 1856 husmann i Sandvika under Håøya. Han drev som fisker og brukte jorda i den utstrekning det var mulig.

Da Jacob Pedersen kjøpte Vikene av broren, fulgte Sandvika med på kjøpet. I Sandvika var det svært værhardt. Han flyttet derfor til Vikene.

Vikene ligger også utsatt til for høststormene. Det er dårlig havn på stedet. En måtte derfor flytte båtene når uvær og storm satte inn. Særlig var «sydosten» plagsom.

Det fortelles at Jacob Pedersen lagde et varslingssystem. Han festet ei kubjelle til ei grein i et tre hvor det vanligvis var stille, men når vinden satte inn fra en bestemt retning, begynte treet å svaie og klokka klimtet. Det var signal på kommende uvær. Båten ble flyttet til Bukkevika hvor det var bedre havn i den indre, østre bukta.

En gang rakk en ikke å flytte farkosten. De to som holdt i fanglina, klarte ikke å holde båten i uværet. Den rykket lina ut av hendene på dem, så båten dreiv inn i fjæra og ble slått til pinneved.

Herredsbeskrivelsen fra 1865 forteller at brukets åker og dyrkede eng var på 3 mål. Ved gården var det 1½ mål naturlig england. Det hørte ikke noen utslått med til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ¼ tønne havre, 1/8 tønne bygg og 2 tønner poteter. Avlingen viste 6 fold havre, 6 fold bygg og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 5 skippund høy.
På gården ble det holdt 3 sauer. Dyrene hadde tilstrekkelig havnegang. - På eiendommen var det noe skog til brensel.
Gården lå langt og besværlig til for den rodelagte veien, men med lett atkomst til sjøen. Bruket var tungbrukt, men alminnelig godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å senke skylden på eiendommen til 10 skilling.
Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 65b, Vikene, bruksnummer 13 under gårdsnummer 25, Håøya. Skylden på bruket ble revidert fra 11 skilling til 23 øre.

Så vel Jacob Pedersen som kona, Marthe Jørgensdatter, døde i 1896. Den yngste sønnen, Jacob Jacobsen, tok da over eiendommen.

Jacob Jacobsen (1863-1943) var gift med Karoline Eliassen (1870-1932) fra Nevlungen i Brunlanes.
Jacob og Karoline hadde disse barna:

 1. Johannes, født 1891. Gift med Lilly Ludvigsen fra Brunlanes. Bosatt i Langesund.
 2. Martha Kristine, født 1893. Gift med Birger Olsen fra Langesund. Bosatt i Langesund.
 3. Karl Johan, født 1895 - død 1895.
 4. Karen Johanne, født 1896 - død 1920. Ugift.
 5. Klara Elfrida, født 1900. Gift med Anders Ludvigsen fra Brunlanes. Bosatt i Arendal.
 6. Ingolf Julius, født 1902 - død 1969. Gift 1932 med Eli Andreassen (1908-1970) fra Bjørkøya. Bosatt på Vikene, senere på Helgeroa i Brunlanes.
 7. Jacob Klarens, født 1904 - død 1980. Gift med Aslau Mathisen fra Langangen. Datter av Thorvald og Anna Mathisen. Bosatt på Helgeroa i Brunlanes.
 8. Karoline, født 1910 - død 1946. Gift med Victor Andersen fra Brunlanes. Bosatt på Helgeroa i Brunlanes.

Jacob Jacobsen var tømmermann og tok forefallende tømmerarbeid når det var dårlig med fiske. Han arbeidet dessuten i steinbruddene i Tvedalen.

Under folketellingen i år 1900 var det bosatt til sammen 9 personer i «Vikane». Foruten eieren, hans kone og deres barn, bodde husbondens bror, Johan Jacobsen, konens mor, Inger Kristine Knudsen (født 1836 i Brunlanes) og et fattiglem, Larine Andersen (født 1832) på bruket.

Det første innhuset på Vikene ble flyttet fra Breviksbygda. Nummereringen på bjelkene kunne en se i årevis. Nåværende innhus ble bygd i 1910. Det hadde tre rom og kjøkken. På bruket er det også et uthus og ei sjøbu. Det eldste huset tjener som bryggerhus.

Eiendommen Vikene har 10 mål jord, mest eng. Den produktive skogen utgjør 75 dekar.

Av jorder på bruket kan en nevne Sandvika, Myra, Løkka og Bratten - hvor det spøkte. Jordsmonnet i Vikene er som ellers på Håøya, rikt på flint- og steinredskaper. Det er blant annet funnet to fint slipte økser. Den ene øksa har skafthull.

I 1943 fikk en sønn, Ingolf J. Jacobsen, skjøte på 5/6 av eiendommen samt bruksnummer 22, Sandvika, for 4500 kroner. Han eide fra tidligere 1/6 og ble dermed eneeier av Vikene.

Ingolf Julius Jacobsen (1902-1969) giftet seg i 1932 med Eli Andreassen (1908-1970) fra Bjørkøya.
Ingolf og Eli hadde disse barna:

 1. Solfrid, født 1932 Gift med Jens Jensen (født 1920). Sønn av Thorleif og Nora Jensen i Langangen.
 2. Edel, født 1934 - død 1979. Gift med Jørgen Knutsen fra Bakkane i Brunlanes.

Ingolf J. Jacobsen arbeidet i steinbruddene i Tvedalen. Han flyttet senere til Helgeroa sammen med sin familie.

I 1950-53 ble det holdt tre skylddelinger på bruket. Da ble bruksnummer 24, Vik, bruksnummer 25, Hagavika, og bruksnummer 26, Hagaåsen, fraskilt Vikene. Senere på 50-tallet ble bruksnummer 37, Brattli, og bruksnummer 38, Sandviken 3, fraskilt. Skylden på Vikene var da nedskrevet i 10 øre. Det er også senere blitt holdt noen skylddelinger på bruket.

Etter foreldrenes død gikk hjemmelen til Vikene i 1970 over til arvingene, Solfrid Jensen og Edel Knudsen. Tre år senere skjøtet Edel Knutsen sin halvdel over på Solfrid Jensen som dermed ble eneeier av den gjenværende delen av Vikene.

Utrag (s. 490-493) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen