Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Trolldalen

Gårdsnummer 36, bruksnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

Trolldalen hører i dag til Søndre Berg (bruksnummer 2). Bruket ligger i sørvest-hellingen mot Lerstang-jordene.

Eiendommen hørte også opprinnelig inn under Søndre Berg. I 1817 fikk Gunder Jacobsen i Brevik skjøte på et jordstykke kalt Trolldalen.

Gunder Jacobsen solgte i 1822 eiendommen Trolldalen til Hans Olsen for 130 spesidaler. Eiendommen hadde da en skyld på ½ skinn.


Hans Olsen (ca. 1793-1859) var født på Rørarød. Han giftet seg i 1815 med Maren Iversdatter (ca. 1785-1856). Hun var datter av Iver Abrahamsen Schielsvig.
Hans og Maren hadde disse barna:

  1. Ole, født 1816.
  2. Kirsten Maria, født 1818 - død 1890. Ugift.
  3. Marthe Kristine, født 1821.
  4. Abraham, født 1823. Gift 1856 med Gunhild Marie Raamundsdatter (født 1824). Datter av Raamund Raamundsen Sandøen.
  5. Iver, født 1826 - død 1870. Ugift. Bosatt i Trolldalen (denne eiendommen).
  6. Knud Severin, født 1829 - død 1855.

Hans Olsen hadde tidligere bodd på Rørarød og Stamland. Etter å ha kjøpt Trolldalen, flyttet han dit med familien sin.

Matrikkelen av 1838 viser at «Trolddalen» hadde løpenummer 92 under matrikkelnummer 37, Berg. Skylden på bruket ble samme år revidert fra ½ skinn til 19 skilling.

Maren Iversdatter døde i 1856 og mannen, Hans Olsen, tre år senere. Sønnen, Iver Hansen, fikk i 1860 hjemmelen til eiendommen etter sine foreldre.

Iver Hansen (1826-1870) levde ugift. Ved siden av at han drev bruket, arbeidet han som bjelkehogger. Auksjonsprotokollen viser at han måtte slite hardt for å klare gjelden.

Under folketellingen i 1865 bodde en søster av eieren på bruket. Hun het Kirsten Hansdatter og bestyrte husholdningen. På bruket bodde også hennes sønn, Nicolai Larsen (ca. 1852-1870).

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at brukets åker og dyrkede eng dekket et areal på 11¾ mål. Det hørte ikke noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ¾ tønne havre, 1/16 tønne bygg, 1/16 tønne hvete og 1 tønne poteter. Avlingen viste 6 fold havre, 8 fold bygg, 8 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 10 skippund høy.
På gården var det 1 ku. Kua hadde rett til havn i Peder Bergs skog.
Det hørte ikke noe skog med til eiendommen. Eieren av Trolldalen hadde imidlertid rett til brensel i Peder Bergs skog.
Gården lå omtrent ¼ mil fra den rodelagte veien og sjøen. Bruket var tungbrukt, men alminnelig godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å heve skylden på eiendommen til 1 ort og 2 skilling.

Iver Hansen døde i 1870. Gården ble senere samme år solgt ved Ole Christiansen til Isak Jacobsen Leerstang for 275 spesidaler.

Isak Jacobsen brukte Trolldalen som et underbruk av Lerstang fram til 1875. Trolldalen ble da solgt til Martin P. Røra for 300 spesidaler.

I 1879 solgte Martin P. Røra eiendommen videre til Nicolai Pedersen Berg på Stathelle for 4300 kroner. Han brukte jorda fram til 1885. Da solgte han eiendommen til en bror, Martin Pedersen Berg, for 4400 kroner.

Martin Pedersen bodde på Søndre Berg (senere bruksnummer 2). Trolldalen ble lagt under dette bruket og har senere vært drevet sammen med dette. Steinmurer og gamle trær forteller i dag sin tause historie om det livet som engang var.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 92 bruksnummer 4 under gårdsnummer 36, Berg. Skylden på bruket ble revidert fra 19 skilling til 60 øre. Det er ikke blitt holdt noen skylddelinger på dette bruket. (Se for øvrig bruksnummer 2, Søndre Berg.)

Utdrag (s. 694) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen