Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Hasler og Skotåsen

Gårdsnummer 1, bruksnummer 9

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, løpenummer 3b, ble i 1870 fraskilt løpenummer 3a (senere bruksnummer 8), Hasler, med en skyld på 4 skilling. Skjøtet gikk samme år fra Anders Pedersen Hasler til en sønn, Hans Andersen.

Hans Andersen (1834-1897) giftet seg i 1857 med Margrethe Nilsdatter (ca. 1822-1917). Hun var datter av skipskaptein Nils Hansen fra Brevik.
Hans og Margrethe hadde disse barna:

 1. Nils Carl Anton, født 1858 - død 1915. Gift med Amalie Gulliksdatter (1863-1904). Datter av Gullik Sørensen Nøklegaard.
 2. Anders Christian, født 1860 - død 1950. Gift med Berthe Marie Sørensdatter (1871-1896). Datter av Søren Andersen Kjelkevik. Bosatt på Bjønnes.
 3. Anine Pauline, født 1861 - død 1910. Gift med Oluf Jacobsen (1856-1918) fra Hedrum. Bosatt på Bjørkelund (bruksnummer 34).
 4. Hulda Laurine, født 1863 - død 1914. Skredderlært sydame. Ugift. Bosatt på Hasler.
 5. Hans Martin, født 1865 - død 1889
 6. Inga Marie, født 1867 - død 1955. Ugift. Bosatt på Halvarp.
 7. Amalie, født 1869 - død 1904. Bosatt på Ek ved Kristiansand.
 8. Nora Margrethe, født 1871 - død 1937. Gift 1897 med Johannes Trondsen (1874-1964) fra Valebø. Bosatt på Hasler (denne eiendommen).
 9. Jacob, født 1874 - død 1933. Gift 1897 med Ingeborg Kristine Hansdatter (1877-1958). Datter av Hans Dalen, Kilebygda. Bosatt på Solhaug (bruksnummer 33).

Hans Andersen var yrkesfisker. Ved siden av drev han som skredder. I 1859 bygde han hus på stedet. Disse ble til forskjell fra hovedbruket, liggende noe lenger oppe i dalen.

Matrikkelen av 1889 gav «Bjerkevold» gårdsnummer 1. Løpenummer 3b, Hasler, fikk bruksnummer 9. Skylden på eiendommen ble revidert fra 4 skilling til 12 øre.

Etter Hans Andersens død i 1897 overtok enken, Margrethe Nilsdatter, eiendommen. Hun bodde på bruket under folketellingen i år 1900 sammen med ei datter, Amalie Hansdatter, og hennes datter Agnes Marie Andreasdatter (født 1897).

Ni år senere solgte hun eiendommen til en svigersønn, Johannes Trondsen, for 2000 kroner. Selgersken skulle ha fritt husvære, kost og brensel og i «fornødent fall» 100 kroner pr. år.


Johannes Trondsen (1874-1964) kom fra Valebø. Han giftet seg i 1897 med Nora Margrethe Hansdatter Hasler (1871-1937).
Johannes og Nora Margrethe hadde disse barna:

 1. Gudrun Margrethe, født 1899 - død 1958. Gift med Erling Isaksen (født 1900) fra Langangen. Bosatt i Langangen.
 2. Hans Thoresius, født 1900 - død 1967. Gift med Jacobine Jacobsdatter Hasler (1901 -1966). Bosatt på Hasler (denne eiendommen).
 3. Solveig Therese, født 1903. Gift 1925 med gårdbruker Bjarne Døvik (1897-1954). Sønn av Martin Vilhelm Ingebretsen Døvik. Bosatt på Døvik (bruksnummer 1).
 4. Hjørdis Amalie, født 1906. Gift med Arthur Amundsen Solvik (1901-1958). Sønn av Carl Martin Amundsen Solvik. Bosatt i Langangen.
 5. Hilborg Marie, født 1908. Gift med telegrafist Karl Kortner Jørgensen fra Porsgrunn. Bosatt på Hovenga i Porsgrunn.
 6. Henny Gerd, født 1915. Gift med Aksel Sørlie fra Gjerpen.

Johannes Trondsen arbeidet ved jernbanen. I 1928 kjøpte han en del av bruksnummer 8, Hasler, for 500 kroner. Denne delen fikk bruksnummer 50 og en skyld på 9 øre.

Tredve år senere, i 1958, skjøtet han eiendommene over på sin eldste sønn, Hans T. Hasler, for 9000 kroner. Selgeren forbeholdt seg fritt hus for resten av sin levetid i det forhenværende bryggerhuset samt gratis ved.


Hans Thoresius Hasler (1900-1967) giftet seg med sin kusine og nabo Jacobine Jacobsdatter Hasler (1901-1966).
Hans Thoresius og Jacobine hadde disse barna:

 1. Kelly, født 1921. Gift med Oscar Rolf Lyche (født 1908). Sønn av Oskar Johan Lyche og Valborg Raaum.
 2. Sonja, født 1927. Gift med murer Oddvar Lunde (født 1920) fra Bjørkedalen. Sønn av Karsten Karlsen Lunde. Bosatt på Bjørntvet.
 3. Grete, født 1929. Gift 1953 med forretningsfører Roald Stridsklev (født 1924). Sønn av Halvor A. Stridsklev på Grønsholt. Bosatt på Eidanger.

Hans T. Hasler arbeidet på Norsk Hydros fabrikkanlegg på Herøya. I sin fritid la han ned mye arbeid for idretten. Han var særlig interessert i skisport og laget flere hoppbakken for barn og ungdom.

Etter Hans T. Haslers død gikk hjemmelen til eiendommen over til de tre voksne barna. Jordveien ble gitt bruksnummer 178 og skilt ut fra bruksnummer 9. Denne eiendommen ble sammen med bruksnummer 50 solgt til gartner Kåre Kartnes fra Rakkestad for 75 000 kroner.

Den resterende delen av bruksnummer 9 var i 1969 på 26 857,9 m². Eiendommen bestod da i det alt vesentlige av skogstykket «Skotåsen».

Utrag (s. 30-32) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen