Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmannsplasser

Bjørkevold
Lillegården
Lillegårdseter
Haslermoen og Ravnehullet
Plassen 1 (Hasler)
Plassen 2 (Herregårdstranden)
Plassen 3 (Herregårdstranden)
Plassen 4 (Herregårdstranden)
Plassen 5
Plassen 6 (Herregårdstranden)
Plassen 7 (Herregårdstranden)
Plassen 8
Lanner
Lille Lanner
Øvre Kokkersvold
Ramsdokka
Haken
Andre husmenn under Kokkersvold
Tråholt
Rønningplassen
Andre husmenn under Tråholt
Kvestad
Sagløkken
Kjølsrødløkken
Husmenn og festere under bruksnummer 8
Nordre Lunde
Åsen
Gudsfred-Plassen
Andre husmenn under Gudsfred
Festere under Hegna
Søndre Lunde
Høyrønningen (Rønningen)
Øveråsen
Husmenn og festere under Øveråsen
Siljan
Hugstet
Ødegården
Husmenn under Ødegården
Buer
Festere under Buer.
Nordalsetret
Plassen 1
Plassen 2
Kjendalen
Kjendalsplassen («Svenskeplassen»)
«Solalteret» og «Prestegården»
«Attnalingsbonn»
Øster
Småmyrene
Rønningen (Solheim)
Plassen
Rønningen
Åsen (Åsland)
Andre beboere under Kjendalen
Solli
Løkka
Wiersdalen
Rønningen
Andre beboere under Wiersdalen
Sundsåsen
Øya (Sauøya)
Plassen
Sundsvald (Brua)
Sundvald (Grønnerødgården)
Langangen skole
Sundsåsplassen
Haugen
Dalen
Andre beboere under Sundsåsen
Langangen
Rønningen
Ulsbru
Kjennåsen
Smedstua
Andre husmenn og festere under Langangen
Nøklegård
Skjeggerønningen
Langemyr
Briskehaugen
Leirhølen
Andre beboere under Nøklegård
Halvarp
Myrgård
Hjertevik
Sjørønningen
Myra
Bråten
Bassebo
Husmenn og festere under Bassebo
Sagen
Stranden
Håøya
Arves
«Pålseplassen»
Festere under Auen
Husmenn under Åsetre
Husmenn og festere under Håøya
Søndre Vikene
Vikene
Andre husmenn og festere under Håøya
Bjønnes
Bjørsund
Bjørsundtangen
Tangene
Gunnuldsvik (Gundersvik)
Solvik (Plassen)
Andre beboere under Bjønnes
Siktesøya
Kjøta
Plassen
Risøysundet
Andre beboere under Siktesøya
Bjørkøya
Tangen 1
Tangen 2
Tangen 3
Grønneflekk
Andre beboere under Bjørkøya
Sandøya
Sand
Gonvik
Sandviken
Rødodden
Plassen
Liveplassen
Andre husmenn under Sandøya
Festere under Sandøya brnr. 2
Festere under Sandøya brnr. 3
Festere under Sandøya brnr. 8
Festere under Sandøya brnr. 9
Festere under Sandøya brnr. 10
Festere under Sandøya brnr. 11
Ramberg
Rambergrønningen
Andre beboere under Ramberg
Lerstang
Seivall (Valåsplassen)
Seivall
Ulesund (Ekelund)
Festere under Nautser (bruksnummer 2) fram til år 1900 Festetomt 1: Sagbakken
Festetomt 2: Sagbakken (Myra)
Festetomt 3: Sagbakken
Festetomt 4: Sagbakken
Husmenn og festere under Løvøya
Berg
Sagbakken (Myra)
Andre beboere under Berg
Rørarød
Linnatangen
Andre beboere under Rørarød
Røra
Elven
Havnen
Vissevåg
Møllere på Røra
Sagmestere på Røra
Andre beboere under Røra
Oksum
Husmenn og festere under Oksum

fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984