Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Lien

Gårdsnummer 14, bruksnummer 3

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dette bruket var tidligere en husmannsplass under Oklungen. Omkring 1784 fikk Niels Olsen festebrev på plassen etter Ole Larsen.

Niels Olsen (ca. 1754-1835) giftet seg første gang i 1783 med Karen Isachsdatter (født ca. 1755).
Niels og Karen hadde disse barna:

 1. David, døpt 1784.
 2. Isach, døpt 1790. Bosatt i Fredriksvern (Stavern).
 3. Johannes, døpt 1790. Bosatt i Kvelde.
 4. Dorthe, døpt 1793. Gift 1835 med enkemann Peder Christensen (født ca. 1761) fra Sørli i Kvelde. Sønn av Christen Pedersen.
 5. Maren, døpt 1797 - død 1887. Gift første gang 1819 med tjenestegutt Hans Bentsen (ca. 1785-1838).
  Gift andre gang 1838 med Ole Pedersen (1810-1893) fra Siljan. Sønn av Peder Skautvedt. Bosatt på Lien (denne plassen).

Etter at den første kona var død, giftet Niels Olsen seg med Karen Pedersdatter.
Niels og Karen hadde disse barna:

 1. Gunild, døpt 1802.
 2. Oline, født ca. 1805. Gift 1835 med Isach Knudsen (født ca. 1811 i Gjerpen). Oppholdt seg på Lunde. Sønn av Knud Isachsen.

Niels Olsen døde i 1835. Det ble da holdt en registreringsforretning. Boet hadde en inntekt på 9 spesidaler, 1 ort og 20 skilling. Til begravelsen ble det regnet en utgift på 10 spesidaler.

Lien ble da drevet av en svigersønn, Hans Bentsen. En vet ikke sikkert hva tid Bentsen overtok driften av bruket.


Hans Bentsen (ca. 1785-1838) giftet seg i 1819 med Maren Nielsdatter (1797-1887).
Hans og Maren hadde en sønn:
Bent, født 1829. Gift. Bosatt i Larvik.

Hans Bentsen Lien døde i 1838. Løsøret ble solgt ved auksjon. Boet hadde en inntekt på 45 spesidaler, 2 ort og 9 skilling. Utgiftene beløp seg til 13 spesidaler, 3 ort og 12 skilling.

Enken, Maren Nilsdatter, giftet seg i 1838 med Ole Pedersen (1810-1893) fra Siljan. Det var ingen barn i dette ekteskapet.


Ole Pedersen overtok Lien etter Hans Bentsen. Han var skomaker og praktiserte dette yrket ved siden av gårdsdriften. Matrikkelen av 1838 gav løpenummer 36, «Pladsen Lien», en skyld på 2 ort og 18 skilling. Plassen ble frigitt som husmannsplass og gikk over til å bli et småbruk på leilendingskontrakt. Ole Pedersen måtte da betale forpaktningsavgift og slapp arbeidsplikt på hovedbølet.

Herredsbeskrivelsen fra 1865 viser at den omtrentlige størrelsen på brukets åker og dyrkede eng var 18 mål. På bruket var det dessuten 2 mål naturlig england.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1½ tønne havre, 1/8 tønne bygg, 1/16 tønne hvete og 1½ tønne poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 7 fold bygg, 6 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 24 skippund høy.
På bruket var det 2 kyr. Dyrene hadde tilstrekkelig havnegang. - Det hørte noe skog med til bruket, men bare til eget behov.
Gården lå med vanskelig atkomst til veien og 1¼ mil fra sjøen. Bruket var alminnelig Iettbrukt og dyrket. Det lå noe frostlendt til. Herredskommisjonen foreslo å senke skylden på bruket til 2 ort og 17 skilling.

Folketellingen som ble holdt samme år som herredsbeskrivelsen fant sted, forteller at det bodde et fosterbarn på bruket. Han het Bernhard Bentsen og var konas sønnesønn. Den samme Bernhard Bentsen overtok senere driften av Lien.


Bernhard Bentsen (født 1851 i Larvik) var sønn av Bent Hansen. Han giftet seg med Berthe Andrea Hansdatter (født 1851 i Kvelde).
Bernhard og Berthe Andrea hadde disse barna:

 1. Anna Sofie. Gift 1893 med dagarbeider Jakob Hansen Strand (født 1870) fra Kvelde
 2. Hans Bernhard, født 1876
 3. Karoline Marie, født 1878
 4. Martinius, født 1880
 5. Olga Elise, født 1881
 6. Karen, født 1884
 7. Johanne Anette, født 1886 - død 1886

I 1889 utkom en ny matrikkeloversikt for Eidanger. Her fikk løpenummer 36, Lien, bruksnummer 3 under gårdsnummer 14, «Aaklungen». Skylden på bruket som eides av F. W. Treschow (se bruksnummer 1), ble revidert til 1,51 mark.


Folketellingen av år 1900 forteller at Johan Andersen drev bruket på Lien. Han oppgav som sin livsstilling: «Gaardbruger og dagarbeider, tømmerhugst og veiarbeide»
Johan Andersen (født 1876 i Brunlanes) var gift med Gunhild Lovise (Andersen) (født 1869 i Hedrum).
Johan og Gunhild Lovise hadde disse barna:

 1. Gunda Karoline, født 1897.
 2. Signe Amanda, født 1898.
 3. Hjalmar, født 1901. Bosatt på Borgestad i Gjerpen.
 4. Jenny, født 1905.

Under folketellingen i 1900 bodde ei enke på bruket. Hun het Anne Karine Larsen (født 1823 i Hedrum) og deltok «i husgjerningen i familien».


Familien flyttet senere til Skifjell i Gjerpen og bosatte seg der. Lien ble da overtatt av Hans Johansen. Han var gift med Hellemine Stormyr fra Kjose.
Hans og Hellemine hadde disse barna:

 1. Henry, født 1905
 2. Ansgar, født 1907
 3. Klara, født 1909
 4. Olav, født 1912
 5. Håkon, født 1914

Familien Johansen flyttet etter noen år til Råstad i Vestfold. Lien ble i 1922 forpaktet av Hans Moholt.


Hans Moholt (1885-1960) var sønn av Hans Jacob Jacobsen og Inger Andersdatter Sundet fra Lardal. Han giftet seg med Susanne Johansen Rambo (1889-1980) fra Hedrum.
Hans og Susanne hadde disse barna:

 1. Halvdan, født 1910 - død 1925. Drept ved vådeskudd.
 2. Gudrun, født 1912. Gift med Ragnar Nilsen (død 1964) fra Oslo. Bosatt i Larvik.
 3. Agnes. født 1913 - død 1981. Gift med Josef Wang (1904-1970) fra Langangen. Bosatt i Langangen.
 4. Hjørdis, født 1916 - død 1959. Gift med Håkon Wang (født 1909) fra Langangen.
 5. Hanna, født 1917 - død 1918.
 6. Arne, født 1918. Gift med Karen Marie Langerød (født 1924). Datter av Olaf og Karen Langerød i Gjerpen. Bosatt i Porsgrunn.
 7. Hans, født 1920. Gift med Elvira Jacobsen (født 1922). Datter av Kristian og Birgit Jacobsen. Bosatt i Oklungen.
 8. Synnøve, født 1923. Gift med Henry Fredriksen (død 1954) fra Osebakken i Porsgrunn. Bosatt i Porsgrunn.
 9. Sverre, født 1925. Gift med Ellinor Buer fra Oklungen. Datter av Gunnar Buer og Selma Kjendalen. Bosatt i Larvik.
 10. Olav, født 1927. Gift med Hjørdis Buer (født 1929) fra Oklungen. Datter av Gunnar og Selma Buer. Bosatt i Porsgrunn.
 11. Solfrid, født 1929 - død 1972. Drept ved en trafikkulykke ved Eidanger stasjon. Gift med Kjell Feldt fra Skien.
 12. Ragnhild, født 1935. Gift med Bjørn Nilsen fra Borgestad i Gjerpen. Bosatt i Skien.

Hans Moholt drev bruket til 1947. Han var den siste brukeren av Lien. Husene på bruket står fremdeles og blir mellom annet brukt som utfartssted for speiderne. Eiendommen er i dag plantet til med skog.

Utrag (s. 226-229) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen