Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Nordskau

Gårdsnummer 21, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen som er en ny gård på gammel grunn, ble skilt ut fra bruksnummer 1, Nøklegård, først på 1900-tallet. Gården ble formelt skyldsatt i 1913 med en skyld på 4,50 mark. To år senere fikk Lars Martin Hansen Nøklegaard skjøtet fra sin far, Hans Jacob Sørensen Nøklegaard, for 6500 kroner.

Lars Martin Hansen (1865-1956) giftet seg i 1885 med Aase Marie Amundsdatter (1865-1924). Hun var datter av Amund Christensen Wiersdalen.
Lars Martin og Aase Marie hadde ei pleiedatter:
Vanda, født 1905 - død 1923

Lars Martin Hansen hadde tidligere drevet Skjegge (bruksnummer 1). Der bodde han sammen med sin kone fram til 1889. Da kjøpte han en av Gulsetgårdene i Gjerpen. Der bodde ektefellene til de kom tilbake til Eidanger først på 1900-tallet.

Ved den før nevnte skylddelingen i 1913, ble Hans Jacob Sørensens eiendom delt i to bruk. Den delen som Lars Martin Hansen overtok, lå nord for hovedveien. En yngre bror, Hans Karinius Hansen, bosatte seg på hovedbruket. (Se bruksnummer 1.)

I 1930 skjøtet Lars M. Nøklegaard bruket over på en brorsønn, Albert K. Sørensen Nøklegaard, for 15 000 kroner. Han kom tidlig til gården og ble som en sønn i huset.


Albert Karinius Sørensen (1893-1981) var sønn av Søren og Karoline Otilde Hansen Nøklegaard. Han giftet seg i 1921 med Johanne Marie Amundsen (1900-1970). Hun var datter av Johan Amundsen Nøklegaard.
Albert Karinius og Johanne Marie hadde disse barna:

  1. Jan, født 1922. Ugift. Bosatt på Nøklegård (denne eiendommen).
  2. Vanda, født 1923 - død 1942.
  3. Alf, født 1925. Gift med Solveig O. Malerød (født 1929) fra Kroken i Kjose.
  4. Finn, født 1927. Ugift.
  5. Aase-Marie, født 1937. Gift med Olaf Antonsen Farmen fra Kvelde. Bosatt i Kvelde.

I 1950 ble det foretatt en skylddeling på bruket. Da ble bruksnummer 10, Granli, fraskilt med en skyld på 5 øre. Den gjenværende skylden på moderbruket var etter dette redusert til 4,45 mark.

Det dyrkede jordbruksarealet var på begynnelsen av 1950-tallet på 40 dekar (myrjord og mold), mens annet jordbruksareal dekket 10 dekar. Eieren nydyrket omkring 6 dekar. Den produktive skogen var på 500 dekar og annen utmark på 100 dekar. På gården var det 2 hester, 5 kyr, 1 ungdyr, 2 griser og 15 høner.

Av navn på jordene kan en nevne: Slåttane, Ødegården, Øktemyrane, Struten og Løkka. I utmarka har en: Henriksbånn, Henriksås, Bukkeskottet, Moltemyra, Hestehagen, Thilemannsås, Hauane, Bukkeskottmyra og Almedalsmyra. Brukets skog ligger øst og vest for gården og var tidligere beitemark for husdyra.

Våningshuset som ble bygd i 1908, har 5 rom og kjøkken. Samme år som våningshuset ble satt opp, ble det også bygd fjøs og låve. Bryggerhuset ble reist i 1915. I bryggerhuset er det 1 rom og kjøkken. Branntaksten på bygningene var i 1953 på 93 000 kroner.

I 1959 ble bruksnummer 11, Solheim, skilt ut med en skyld på 2 øre. Det er senere ikke blitt avholdt noen skylddelinger vedrørende Nordskau.

Albert Nøklegaard skjøtet i 1971 bruket over på sin eldste sønn, Jan Nøklegaard, for 100 000 kroner. Redskaper og maskiner inngikk i overdragelsessummen og ble verdsatt til 3300 kroner. Selgeren fikk rett til fritt husvære på gården for resten av sin levetid.

Utdrag (s. 403-404) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen