Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Skogly (Lillegårdsseter)

Gårdsnummer 1, bruksnummer 38

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1898 ble bruksnummer 30, Lillegårdskogen, skilt fra Lillegården (bruksnummer 1) med en skyld på 5,77 mark. Med til denne eiendommen hørte husmannsplassen Lillegårdseter. I 1912 ble denne plassen skilt fra resten av eiendommen med en skyld på 1,27 mark og solgt til Severin Evensen. Han gav bruket navnet Skogly.

Severin Evensen (1861-1915) kom fra Haukeråsen i Gjerpen. Han var gift med Ingeborg Torgersdatter (1866-1927) som også var fra Gjerpen.
Severin og Ingeborg hadde disse barna:

  1. Even, født 1893 - død 1905
  2. Trygve, født 1895 - død 1970. Ugift. Bosatt på Skogly (denne eiendommen).
  3. Hanna, født 1898 - død 1971. Gift 1934 med Magnus O. Løwe (født 1907 i Kviteseid). Sønn av Olav Evensen Lauve og Gunnhild Thorleifsdatter.
  4. Even, født 1904 - død 1967. Ugift.

Severin Evensen hadde tidligere drevet som vognmann. Han bodde en tid på Hasler.


I 1920 overtok en sønn, Trygve Severinsen, eiendommen. Han var uheldig i oppveksten og gled på et appelsinskall med det resultat at han ødela det ene benet. Dette benet ble siden til besvær i arbeidet på gården som han drev med beundringsverdig iherdighet.

Trygve Severinsen (1895-1970) levde ugift. I 1938 skjøtet han gården over på en svoger, Magnus O. Løwe, for 4800 kroner.


Magnus Løwe (født 1907) giftet seg i 1934 med Hanna Severinsen (1898-1971).
Hanna hadde en sønn før hun giftet seg:
Magnus, født 1922. Gift med Bodil Jensen (født 1924) fra Strømdal i Gjerpen.
Magnus og Hanna hadde ei datter: Henny Magnhild, født 1934. Gift med Halvor Larsen (født 1923 i Svartdal).

I 1946 ble ved to overleveringsforretninger bruksnummer 99 og 100 solgt fra Eidanger kommune til Magnus Løwe for 4400 kroner. De to bruksnumrene hadde hvert en skyld på 15 øre.

På begynnelsen av 1950-tallet var det dyrkede jordbruksarealet på 32 dekar (leir- og myrjord). Annet jordbruksareal utgjorde 15 dekar. På bruket var det 1 hest, 3 kyr, 3 griser og 37 høner.

Våningshuset på bruket ble bygd omkring 1850. Fjøset og låven var omtrent like gamle. I 1962 brant husene ned. De er ikke blitt bygget opp igjen.

Gårdsbruket er forlengst nedlagt. I 1970 ble skjøtet på denne eiendommen og bruksnummer 99 og 100 overdratt til Bjørn Jansen (født 1947) for 100 000 kroner. Fire år senere fikk Henny M. Larsen odelsskjøtet på de samme eiendommene for 87 000 kroner.

Utrag (s. 80-81) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen