Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Solbakken

Gårdsnummer 39, bruksnummer 9

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1882 ble løpenummer 100e (denne eiendommen) skilt ut fra det senere bruksnummer 6. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 8 skilling.

Matrikkelen av 1889 gav eiendommen bruksnummer 9. Skylden ble revidert til 16 øre. Eier og bruker var Hans Jakob Larsen.

Hans Jakob Larsen Tangen (født 1834) var gift med Kirsten Olsdatter (født 1833). Hans Jakob Larsen drev en del med isarbeid.

I år 1900 bodde det en familie til på Solbakken. Det var Carl Andersen (født 1872) og hans kone, Anna Kristine Jakobsdatter (født 1866). Hun var datter av Jacob Sørensen på Moen.
Carl og Anna Kristine hadde ei datter.
Hjørdis, født 1899

Carl Andersen drev med isarbeid.

Det ble i 1911 holdt en skylddeling på bruket. Da ble bruksnummer 16, Solheim, fraskilt med en skyld på 4 øre.

Av panteregisteret ser en at bruket sammen med Røratangen (bruksnummer 31) i 1922 gikk over til Porsgrunn kristelige ungdomsforening. De betalte 15 000 kroner for skjøtet.

Senere ble det fraskilt et par tomter fra eiendommen. I 1969 ble det foretatt en oppmåling. Den viser at den gjenværende eiendommen da var på 1862 m².

I 1972 gikk skjøte på denne eiendommen og bruksnummer 31 til Porsgrunn kommune. Overdragelsessummen var på 40 000 kroner.

Utdrag (s. 747) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen