Gårds og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Nordalsetret

Gårdsnummer 15

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det kjennes ikke til så mange husmannsfolk heller ikke med sikkerhet hvor på gårdens som bodde under gården Nordalsetret. En vet grunn de bodde.

Plassen 1

Iver Mikkelsen (1787-1847) var sønn av Michel Iversen på Nordalsetret (senere bruksnummer 1). Han giftet seg i 1815 med Marthe Pernille Pedersdatter Røra (ca. 1791-1842). Familien bodde som husmannsfolk under så vel Nordalsetret som Kjendalen. (Slektsoversikten er tatt med under Kjendalen, bruksnummer 2.)
En sønn av Iver Mikkelsen, Mikkel Iversen (født 1819), bodde sammen med sin kone, Anne Elisabeth Mortensdatter, som husmenn under Nordalsetret.
Kjente barn:

  1. Ingeborg Pernille, født 1846
  2. Iver Martin, født 1847

Plassen 2

Hans Olsen bosatte seg omkring 1850 på Nordalsetret.
Kjente barn:

  1. Hans, født ca. 1824 i Gjerpen - død 1905. Gift første gang 1846 med Gunnild Maria Gundersdatter (1822-1847). Datter av Gunder Andersen Setret.
    Gift andre gang 1851 med Petrine Iversdatter (født 1829). Datter avIver Mikkelsen Setret. Bosatt under Nordalsetret og Kjendalen. (Se «Husmenn og festere».) Emigrerte senere til USA.
  2. Ole, født 1835 i Gjerpen. Smed. Gift 1856 med Inger Kirstine Nilsdatter (født 1834). Datter av Nils Andersen Kjendalen.

En sønn av Hans Olsen, Hans Hansen (ca. 1824-1905), var bosatt som innerst under Nordalsetret. Han giftet seg første gang i 1846 med Gunnild Maria Gundersdatter (1822-1847).
Kjent barn: Sophie, født 1846

Hans Hansen bosatte seg sammen med sin andre kone som husmann under Kjendalen. (Se «Husmenn og festere».)

Utdrag (s. 261) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen