Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Dalen

Gårdsnummer 25, bruksnummer 19

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen var husmannsplass på begynnelsen av 1800-tallet. I 1815 utstedte Christian Sørensen Haaøen et festebrev til enken Thore Gullichsdatter på et jord- og skogstykke under Håøyfjellet og 2/3 av plassen «Svineviken» for hennes og barnas levetid uten avgift. (Se bruksnummer 7.)

Det nevnte jord- og skogstykket må ha vært Dalen. I 1838 kan en av et tinglyst dokument se at Christian Sørensen og Anders Larsen går opp grensen for plassen med enkens nye mann, Lars Lassesen. Avgiften ble da bestemt til 2 ort årlig og skulle vedvare så lenge kona levde.

Lars Lassesen (ca. 1790-1851) kom fra Lerungen i Brunlanes. Han giftet seg som enkemann i 1818 med Thore Gullichsdatter (ca. 1772-1852). Det kjennes ikke til noen barn fra dette ekteskapet.

Etter ekteparets død tidlig på 1850-tallet gikk plassen tilbake til moderbruket (senere bruksnummer 7). Det bodde i 1865 ingen mennesker på stedet.

I 1927 ble ved en skylddeling bruksnummer 19 (denne eiendommen), Dalen, skilt fra hovedbruket, men ikke frasolgt. Skylden ble satt til 65 øre. Nær tjue år senere, i 1946, fikk Håkon Andreassen skjøte på Dalen for 4800 kroner.

Håkon Andreassen (født 1906) er gift med Olalia Olsen Linna fra Tvedalen i Brunlanes.
Håkon og Olalia hadde disse barna:

  1. Lilly, født 1933. Gift 1956 med Ole Håøya (født 1923). Sønn av Arnt Ludvik Olsen Håøya. Bosatt på Sandøya.
  2. Ragnhild, født 1937. Gift med Bjarne Stamland. Bosatt i Langesund.
  3. Gunn, født 1946. Gift Isnes. Bosatt på Stathelle.

I 1955 ble det holdt seks mindre skylddelinger på Dalen (bruksnumrene 27-32). Skylden på moderbruket var etter dette redusert til 58 øre. Det ble i 1961 holdt to mindre nye skylddelinger som reduserte skylden på Dalen med ytterligere 2 øre (bruksnummer 39 og 40).

Håkon Andreassen skjøtet i 1970 eiendommen Dalen vederlagsfritt over på sine tre døtre: Lilly, Ragnhild og Gunn, som gave.

Utrag (s. 495) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen