Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Ørjeviken

Gårdsnummer 35, bruksnummer 15

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ørjeviken var på 1700-tallet husmannsplass under Lerstang. Eiendommen ble i 1765 skilt ut fra Lerstang bruk 11 (senere bruksnummer 6). Det var sognepresten i Tønsberg som eide området på Ørjeviken.

I 1859 ble bruket solgt til selveie. Noen år senere, i 1867, ble Ørjeviken delt i to like store bruk, løpenummer 88a (senere bruksnummer 14) og løpenummer 88b (denne eiendommen). Begge brukene fikk en skyld på 23½ skilling.

Det var Isak Larsen Ørvik som delte eiendommen. Han beholdt selv moderbruket, mens den fraskilte delen ble overdratt til Amund Olsen. I 1872 fikk han skjøte på eiendommen for 280 spesidaler.


Amund Olsen (født 1833) var sønn av Ole Adolphsen Rambergrødningen. Han giftet seg i 1862 med Ingeborg Amundsdatter (født ca. 1833). Hun var datter av Amund Svendsen fra Rogn i Bamble.
Amund og Ingeborg hadde disse barna:

 1. Ole Andreas, født 1863. Gift 1896 med Jomine Helene Karlsdatter (født 1869). Datter av Karl Jonassen Auen.
 2. Carl Johan, født 1865 - død 1866.
 3. Anne Cathrine, født 1866.
 4. Carl Johan, født 1867. Gift med Alma.
 5. Gunhilde Olalia, født 1869. Drev kafé i Brevik.
 6. Christian, født 1870. Gift 1894 med Anna Larsdatter (1872-1940). Datter av Lars Andersen Nøklegaard. Bosatt i Ørjeviken (denne eiendommen).
 7. Martin, født 1872 - død 1942. Gift 1906 med Sina Lovise Aslaksen (1888-1968). Datter av Carl Olavus Aslaksen på Skrukkerød. Bosatt i Ørjeviken (denne eiendommen).
 8. Kathrine, født 1875.
 9. Anders, født 1878 - død 1899.

Amund Olsen hadde tidligere vært husmann på Rambergrønningen. Han drev en del som tømmermann.

Eiendommen på Ørjeviken fikk i matrikkelen av 1889 bruksnummer 15. Skylden ble sa mme året revidert til 39 øre.

Etter Amund Olsen og hustrus død overtok en sønn, Martin Amundsen, hjemmelen til bruket. Han betalte 3000 kroner til sine med arvinger.


Martin Amundsen (1872-1942) giftet seg i 1906 med Sina Lovise Aslaksen (1888-1968).
Martin og Sina Lovise hadde disse barna:

 1. Ingeborg Marie, født 1907. Gift med Harald Aalvik (født 1907) fra Etne i Sunnhordland. Bosatt i Mandal.
 2. Amanda Kaspara, født 1908 - død 1982. Gift med Leif Nielsen (1912-1979) fra Oslo. Bosatt i Oslo.
 3. Johannes, født 1909 - død 1962.
 4. Anders, født 1909 - død 1981.
 5. Anne, født 1911. Gift med Kristian Paulsen (1901-1977) fra Øvre Eiker. Bosatt på Lerstang.
 6. Lilly Mathilde, født 1912. Gift med Trygve Jensen (1907-1976) fra Eidanger. Bosatt på Grønli.
 7. Borghild, født 1915. Bosatt på Lerstang.
 8. Hilda, født 1917. Gift med Werner Hansen (født 1918) fra Skien. Bosatt i Skien.
 9. Thorleif, født 1919. Bosatt på Lerstang.
 10. Isak, født 1922. Bosatt på Lerstang.
 11. Margrethe, født 1924. Gift med Alf Odden (født 1922) fra Porsgrunn. Bosatt på Heistad.
 12. Reidar, født 1926. Gift med Anne Vestgård fra Gvarv. Bosatt på Løvsjø.
 13. Amund, født 1928. Gift med Aase Sonbø (født 1923) fra Bø i Telemark. Bosatt på Løvsjø.

Martin Amundsen arbeidet mye som skogsarbeider. I 1909 solgte han bruket «samt et jordstykke af gaarden Lerstang» for 3000 kroner til en eldre bror, Christian Amundsen. Den nye eieren hadde tidligere drevet gården.


Christian Amundsen (født 1870) giftet seg i 1894 med Anna Larsdatter Nøklegaard (1872 -1940).
Christian og Anna hadde disse barna:

 1. Dagny, født 1894. Bosatt i Oslo.
 2. Amund, født 1896. Entreprenør. Bosatt i Oslo.
 3. Katrine, født 1898. Bosatt i Oslo.
 4. Trygve, født 1900.
 5. Kristine
 6. Leif

Christian Amundsen drev en del med iseksport ved siden av gårdsbruket. Han var byggmester og bygde flere ishus i distriktet.

I 1918 solgte Christian Amundsen bruket for 7500 kroner til Jacob Franke Jacobsen. Samme mann hadde seks år tidligere kjøpt Lerstang, bruksnummer 6, og Smedviken, bruksnummer 16, av en onkel, Isak C. Jacobsen. De tre nevnte brukene har etter den tid hatt samme eiere og brukere.

Utdrag (s. 671-672) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen