Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Solbakken

Gårdsnummer 14, bruksnummer 6

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen ble ved en skylddelingsforretning i 1916 fraskilt bruksnummer 1 med en skyld på 16 øre. Året etter gikk skjøtet på bruket til Lars Johannesen Braatedalen for 650 kroner. I skjøtet ble det henvist til vedheftede vilkår. Her het det mellom annet at eieren av bruksnummer 1 forbeholdt seg forkjøpsrett, rett til driftsvei over eiendommen og forbud mot å holde hund.

Lars Johannesen (født 1869 på Fiskekjenneidet under Nenset i Bamble) var sønn av Johannes Iversen fra Solum og Anne Kirstine Larsdatter Bakke. i sitt første ekteskap var Lars Johannesen gift med Karen Marie Amundsdatter Bleikelia (1870-1900).
Lars og Karen Marie hadde disse barna:

 1. Anne Marie, født 1894.
 2. Johannes Karsielius, født 1898.
 3. Amund, født 1900. Bosatt på Rønningen under Bjørntvet.

Lars Johannesen ble senere gift med Sina Jørgine Amundsdatter Sagvika (1867-1935). Hun var datter av Amund Nilsen og Andrea Gurine Hansdatter Nystein.
Lars og Sina Jørgine hadde disse barna:

 1. Søren, født ca. 1902. Bosatt i Skien.
 2. Anna, født 1905. Gift Nikolaisen. Emigrerte til USA.
 3. Andrea Birgitte, født 1907. Gift med Peder Pedersen (født 1911) fra Oklungen. Bosatt på Heistad.

Solbakken var utmark da Lars Johannesen kjøpte bruket. Det ble bygd hus på stedet, og familien tok bolig der. Innhuset bestod av 5 rom og kjøkken. I 1918 fikk gården elektrisk strøm, og i 1950 ble det lagt inn vann i husene.

Lars Johannesen var som sin nabo Oskar Sjøblom, jernbanearbeider. Han brøyt opp ca. 13 mål jord på fritiden. Jorda ble helst brukt til eng og grønnfôr samt poteter til husbruk.

På bruket kunne en fø 2 kyr og 1 kvige. Til bruket hørte beiterett i Oklungenskogen for de dyrene en kunne vinterfø på egen avl.
Det var lang og dårlig vei til Solbakken. En brukte derfor helst båt som fremkomstmiddel til isen la seg på Oklungvannet. I dag er det bra bilvei fram til bruket.

I 1940 gikk skjøtet på eiendommen fra Lars Johannesens dødsbo til Inger Marie Halvorsen. Hun giftet seg med Harry Arnesen.

Skjøtet på Solbakken gikk i 1942 til Arne Riis for 6600 kroner. Det ble til at den nye eierens foreldre, Anders og Inger Riis. kom til å drive bruket.


Anders Riis (1880-1965) var gift med Inger Nygaard (1878-1976). Begge ektefellene kom fra Gjerpen.
Anders og Inger hadde disse barna:

 1. Martha, født 1903. Ugift. Bosatt i Gjerpen.
 2. Gunvor, født 1905. Gift 1934 med Olaf Kaalerød (1897-1965) fra Gjerpen. Bosatt på Øvrum i Gjerpen.
 3. Hans, født 1907. Gift 1939 med Anna Johnsen (født 1906) fra Oklungen. Datter av John Johnsen. Bosatt i Langangen.
 4. Lars, født 1909 - død 1934. Ugift.
 5. Ingrid, født 1911. Gift 1942 med Nils Meen (født 1906) fra Gjerpen. Bosatt på Meen i Gjerpen.
 6. Elsa, født 1915. Gift 1936 med Evert Liland (født 1903) fra Gjerpen. Bosatt på Augestad i Gjerpen.
 7. Arne, født 1919. Gift 1948 med Margit Kallåk (født 1919) fra Morgedal. Datter av Karl og Margit Kallåk. Bosatt i Gjerpen.


Arne Riis (født 1919) giftet seg i 1948 med Margit Kallåk (født 1919) fra Morgedal.
Arne og Margit har disse barna:

 1. Kjell Aage, født 1949. Gift 1970 med Karen Johnsen (født 1949). Datter av Johan Johnsen fra Solum. Bosatt på Brekka i Solum.
 2. Inger Lise, født 1952. Gift 1974 med Poul Jensen (født 1951). Sønn av Erik Jensen på Gimsøy. Bosatt i Vindalskroken i Solum.

Solbakken ble i 1962 solgt til Arnfinn Sjøblom for 18 000 kroner. Sjøblom kom fra nabogården Seterlien (bruksnummer 5). I 1974 overtok han denne gården etter sin far. Solbakken opphørte som egen gård, og er senere blitt drevet sammen med Seterlien.

Utrag (s. 233-234) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen