Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Galås

Gårdsnummer 15, bruksnummer 22

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddelingsforretning som ble holdt i 1906, ble bruksnummer 22, «Galaas», fraskilt bruksnummer 4 med en skyld på 82 øre. Galås var et skogstykke og ble solgt til Nils Nilsen Sandnes og Hans Nilsen Oklungen.

Eiendommen ble senere solgt til Martin Berg for 6000 kroner og lagt til gården Plassen under Kjendalen (bruksnummer 2). Berg hogde ut det meste av skogen. (Slektsoversikten er tatt med under Berg, bruksnummer 2.)


En sønn, Alf Berg, overtok farens eiendommer. (Se Seterskog, bruksnummer 9 under Siljan.) Han solgte i 1914 eiendommen Galås til Martin Johnsen Wiersdalen for 7000 kroner. (Slektsoversikten er tatt med under Viersdalen, bruksnummer 5.)


Martin Johnsen eide Galås fram til 1929. Han solgte da bruket til en sønn, Simon Martinsen, for 4000 kroner. Simon Martinsen hadde i 1924 kjøpt bruksnummer 32, Granhjem, med en skyld på 12 øre for 2500 kroner. Granhjem ble samme år skilt ut fra Galås. Dermed eide Simon Martinsen hele Galås. De to brukene er senere blitt drevet som én eiendom.

Simon Martinsen (1888-1959) giftet seg i 1919 med Magna Dalia Solli (1894-1962). Hun var datter av David Nilsen Solli.
Simon og Magna Dalia hadde disse barna:

  1. Vidar, født 1920 - død 1920.
  2. Vidar, født 1922. Gift med Astrid Wang (født 1937) fra Langangen. Datter av Haakon Wang og Hjørdis Moholt. Bosatt på Granhjem (denne eiendommen).
  3. Sverre, født 1924. Ugift. Bosatt på Vestby (bruksnummer 21),
  4. Erling, født 1929. Ugift. Bosatt på Vestby (bruksnummer 21).

Simon Martinsen var en ivrig jeger og friluftsmann. Han hadde også offentlige tillitsverv og satt således i herredsstyret i perioden 1938-40.

På Granhjem ble det i 1919 bygd et uthus (låve). Simon Martinsen brøyt opp i alt 10 dekar jord. I 1927 bygde han nytt innhus på bruket. Samme år flyttet familien til Granhjem. I 1946 ble det bygd nytt sommerfjøs på bruket og i 1952 garasje.

På begynnelsen av 1950-tallet bestod det dyrkede jordbruksarealet av 11 dekar (sandmold), mens annet jordbruksareal var på 10 dekar. Den produktive skogen dekket 150 dekar og annen utmark 35 dekar.
På gården ble det holdt 1 hest, 1 ku, 1 ungdyr og 2 griser. Bruket ligger til Setretjernet hvor eieren har fiskerett.

Etter foreldrenes død gikk hjemmelen i 1963 over til de tre sønnene: Vidar, Sverre og Erling. Den eldste, Vidar Martinsen, makeskiftet samme år med sine brødre slik at han ble sittende som eneeier av farsgården. Sverre og Erling Martinsens deler ble verdsatt til 38 667 kroner. De to brødrene som begge var ugifte, overtok sin brors eiendom, Vestby (bruksnummer 21).


Vidar Martinsen (født 1922) giftet seg med Astrid Wang (født 1937) fra Langangen.
Vidar og Astrid har disse barna:

  1. Tormod, født 1957
  2. Wenche, født 1959
  3. Simon Håkon, født 1973

Vidar og Astrid har disse pleiebarna:

  1. Betsy Havnerås, født 1959 i Kragerø
  2. Terje Havnerås, født 1960 i Kragerø
  3. Per Wallin, født 1960 i Bergen

Vidar Martinsen eier også Ballestad under Kjendalen (bruksnummer 7). I 1968 solgte han bygningene på Ballestad til Porsgrunn jeger- og fiskeforening.

Det ble i 1967 bygd ny driftsbygning på Granhjem. Ny garasje ble satt opp i 1975. På gården var det i 1979 til sammen 4 melkekyr og 8-10 ungdyr.

Utdrag (s. 259-260) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen