Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Solheim

Gårdsnummer 22, bruksnummer 11

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dette bruket ble i 1901 skilt ut fra bruksnummer 5, Grinden, med en skyld på 1,27 mark. Året etter fikk Alfred Andersen skjøte på eiendommen fra Karen Emilie Amundsen (født Eriksen), Ellen Eriksen og Alvilde Eleonore Andersen (født Eriksen) for 1300 kroner.

Alfred Andersen (1874-1933) var sønn av Anders Bærug fra Kjose. Han giftet seg i 1895 med Alvilde Eleonore Eriksen (1876-1954). Hun var datter av Jens Petter Eriksen Braathen.
Alfred og Alvilde Eleonore hadde disse barna:

 1. Arnt Edvin, født 1894 - død 1894.
 2. Arnt-Johan, født 1895 - død 1980. Gift 1923 med Asta Kaspara Kokkersvold (1900-1967). Datter av Carl Berthram Larsen Kokkersvold. Bosatt på Solheim. (denne eiendommen).
 3. Olaf, født 1897 - død 1926. Gift med Asta Christensdatter (født 1898). Datter av Christen Amundsen Nøklegaard.
 4. Anna, født 1899 - død 1900.
 5. Anders, født 1901 - død 1924. Ugift.
 6. Solveig, født 1903. Gift med Johannes Svensson (1902-1950). Sønn av Samuel Svensson på Sundvolden.
 7. Gudrun, født 1904 - død 1930. Ugift.
 8. Olalia, født 1906. Gift med Olaf Jacobsen (født 1903). Sønn av Oluf Jacobsen på Sandøya.
 9. Sverre, født 1909 - død 1968. Gift med Milly Olsen Vaag (født 1922). Datter av Olaf Vaag og Maren Tegdal fra Bamble. Bosatt på Bråten.
 10. Alvilde, født 1911. Gift med Anders Sundbye (født 1905) fra Bamble.
 11. Jenny, født 1914. Gift med Øystein Hovinbøle (født 1908) fra Herøya.
 12. Emilie, født 1916 - død 1933. Ugift.
 13. Aasvei, født 1921. Gift med Alf Olsen (født 1915) fra Larvik.

I 1935 ble bruksnummer 22, «Solheim-Verven», fraskilt til en sønn, Sverre Braathen, med en skyld på 5 øre. På 1930- og 40-tallet ble det holdt flere skylddelinger da tomter ble solgt til boligformål. Dette førte til at skylden på hovedbruket i 1940 var redusert til 1,10 mark.

Året etter fikk Arnt-Johan Braathen odelsskjøte på Solheim fra sin bror, Sverre Braathen, for 21 400 kroner. Det er senere blitt holdt noen skylddelingsforretninger på bruket.


Arnt-Johan Braathen (1895-1980) giftet seg i 1923 med Asta Kaspara Kokkersvold (1900-1967).
Arnt-Johan og Asta Kaspara hadde disse barna:

 1. Gerd, født 1923. Gift med Kristen Lønnebakke (født 1919). Sønn av Anders Jacobsen Lønnebakke. Bosatt på Lønnebakke under Langangen (bruksnummer 11).
 2. Eivind, født 1925. Ugift.
 3. Edel, født 1929. Gift med Verner Haugen (født 1926) fra Oklungen. Sønn av Hans Sveinungsen Haugen. Ekteskapet oppløst.
 4. Karin, født 1939. Gift med Martin Fliid (født 1933).
 5. Frank Alfred, født 1945. Gift med Laila Strand (født 1947) fra Larvik.

Arnt-Johan Braathen var i mange år yrkessjåfør i Larvik. Han kjørte også melkeruta fra Langangen til Porsgrunn i flere år.

Den eldste sønnen, Eivind Braathen, stod som eier av bruksnummer 5, Grinden. De to eiendommene ble drevet under ett.

Det dyrkede jordbruksarealet utgjorde på begynnelsen av 1950-tallet til sammen 18 dekar (myrjord). Den produktive skogen var på 150 dekar, mens annen utmark dekket 150 dekar. På brukene ble det holdt 2 kyr, 1 ungdyr, 1 gris, 70 høner og 37 sølvrever.

De to våningshusene på eiendommene ble bygd i henholdsvis 1899 og 1918. I 1902 ble det bygd fjøs og låve på Solheim og i 1918 hønsehus.

I 1966 skjøtet Eivind Braathen bruksnummer 5, Grinden, over på sine foreldre, Arnt-Johan og Asta Braathen. Solheim og Grinden ble i 1977 skjøtet over på de voksne barna for 100 000 kroner.

Utdrag (s. 433-435) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen