Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Seterlien (Seterheim)

Gårdsnummer 14, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddelingsforretning som ble avholdt 26. oktober 1916, ble bruksnummer 5, «Sæterlien», fraskilt bruksnummer 1 med en skyld på 16 øre. Det utskilte bruket lå i nordenden av Oklungvannet og hadde atskillig strandområde på Østsiden av vannet.

Skjøtet på eiendommen gikk året etter til Oskar Sjøblom for 650 kroner. I skjøtet het det mellom annet at eieren av bruksnummer 1 forbeholdt seg forkjøpsrett, rett til driftsvei, forskjellige strandrettigheter og rett til jakt. Eieren av det utskilte bruket måtte ikke holde hund.

Oskar Sjøblom (1883-1978) var sønn av baneformann August Sjøblom på Dreierrønningen under Prestegården. Han giftet seg i 1913 med Aslaug Gunnulfsen (1887-1982) fra Lunde i Telemark. Hun var datter av Gunnulf Olsen Øygarden.
Oskar og Aslaug hadde disse barna:

  1. Ingeborg, født 1910. Gift med Olaf Naphaug (født 1905) fra Siljan. Bosatt på Sundby under Nordalsetret (bruksnummer 12).
  2. Solveig, født 1914. Gift med Halvor Hansen fra Porsgrunn. Bosatt i Drammen.
  3. Arnfinn, født 1928. Gift med Inger Omsland (født 1937). Datter av Lars Omsland (Kjose) og Nelly Abrahamsen (Langangen). Bosatt på Seterlien (denne eiendommen).

Oskar Sjøblom arbeidet ved jernbanen i 27 år og var ellers på anlegg ved siden av at han arbeidet som tømmerhogger i skogen hos Treschow. Han var en ivrig jeger og fisker helt opp i høy alder.

Da Oskar Sjøblom kjøpte Seterlien, var hele området udyrket utmark. Han bygde innhus og uthus på bruket og bosatte seg der sammen med sin familie. Innhuset fikk 4 rom og kjøkken. En fikk elektrisk strøm i 1918, og vann ble lagt inn i husene i 1950.

Sjøblom ryddet jorda og brøyt opp i alt 13,5 mål jord. Det meste av jorda ble brukt til eng og grønnfôr. Poteter og grønnsaker ble dyrket for husbruk. Kunstgjødsel ble brukt fra første dyrkingsåret.

På bruket hadde de en tid 2 kyr og 1 hest. Da måtte en kjøpe noe høy i tillegg til det en selv dyrket. En hadde havnerett i Treschows skog for de dyrene som en selv kunne vinterføre med egen avl. Bruket fikk fiskerett i Oklungvannet. Det ble senere plantet en pen frukthage på bruket. Den bestod av 16 epletrær, 2 pæretrær, 1 plommetre og ellers de vanligste bærbuskene.

Til å begynne med var det lang og besværlig vei til Seterlien. Om sommeren bruktes gjerne båt som fremkomstmiddel, mens en om vinteren gikk over isen. Nå er det bilvei til stedet.


Oskar Sjøblom skjøtet i 1974 bruket over på sin sønn, Arnfinn Sjøblom. Han fikk eiendommen vederlagsfritt.

Arnfinn Sjøblom (født 1928) giftet seg med Inger Omsland (født 1937).
Arnfinn og Inger har disse barna:

  1. Liv, født 1957
  2. Gro, født 1965

Sjøblom hadde i 1962 kjøpt bruksnummer 6, Solbakken. Etter at han overtok Seterlien, opphørte Solbakken som egen gård, og ble senere drevet som en del av Seterlien. Det er fra midten av 1970-tallet ikke holdt noen dyr på bruket.

Utrag (s. 231-233) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen