Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Nøklegård

Gårdsnummer 21

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det hørte en husmannsplass til Nøklegård alt på 1600-tallet. Plassen het «Skjeggerønningen». Den ble nedlagt på slutten av 1800-tallet. En annen husmannsplass het «Langemyr». Denne plassen ble ryddet etter 1800 og nedlagt før 1900. Plassen ble da lagt til innmark for bruksnummer 1.

Skjeggerønningen

Under folketellingen i år 1801 var Søren Frantzen bosatt på denne plassen. Han var da den eneste husmannen som sammen med sin familie var bosatt under Nøklegård.

Søren Frantzen (ca. 1769-1841) kom fra Sky i Brunlanes. Han var gift med Margrethe Christensdatter (ca. 1770-1847).
Kjente barn:

 1. Frantz, født 1794.
 2. Anne Christine, født 1797 - død 1860. Gift med Arne Bentsrød fra Brunlanes. Bosatt på Langemyr under Nøklegård. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Ole, døpt 1801 - død 1868. Gift 1824 med tjenestejente Anne Pedersdatter Nøklegaard (ca. 1796-1855). Bosatt på Langemyr under Nøklegård. (Se «Husmenn og festere».)
 4. Maren, født 1804.
 5. Amund, født 1807.

Folketellingen fra 1865 viser at Ole Tolvsen da satt som bruker av «Skjeggerønningen» som var en husmannsplass under løpenummer 54 (senere bruksnummer 2).

Ole Tolvsen (ca. 1811-1871) var sønn av Tolv Olsen Nøchlegaard og Aase Nielsdatter. Han var gift med Margrethe (Dorthe) Abrahamsdatter (ca. 1821-1891) fra Brunlanes.
Kjente barn:

 1. Tollev, født 1846 - død 1875.
 2. Abraham, født 1848. Skredder. Gift 1876 med Henriette Amalie Henriksdatter Sundvolden (1852-1926). Bosatt i Hjertevik under Halvarp. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Anun, født 1851.
 4. Maren, født 1858 - død 1866.

Under folketellingen i 1865 ble det holdt 2 kyr og 2 sauer på plassen. Utsæden var samme år på 1/8 tønne bygg, ¼ tønne havre og 1½ tønne poteter.

I 1875 bodde Dorthe Abrahamsdatter som enke på plassen. Til å hjelpe seg hadde hun sønnene, Abraham og Anun Olssønner.

En kjenner ikke til flere husmenn under denne plassen. I 1904 ble Skjeggerønningen skilt ut fra bruksnummer 2 og solgt til selveie. (Se bruksnummer 3.)

Langemyr

Den første husmannen en kjenner til under denne plassen, het Arne Bentsrød. Plassen hørte inn under løpenummer 53 (senere bruksnummer 1).
Arne Bentsrød kom fra Brunlanes. Han var gift med Anne Christine Sørensdatter (1797-1860). Hun var datter av Søren Frantzen på Skjeggerønningen. Det kjennes ikke til noen ham fra dette ekteskapet.


Ole Sørensen (1801-1868) giftet seg i 1824 med Anne Pedersdatter Nøklegaard (ca. 1796-1855).
Kjente barn:

 1. Maren Kirstine, født 1824. Gift 1851 med tjenestegutt på Lønnebakke, Christopher Larsen (født 1817). Sønn av Lars Christophersen Oxum.
 2. Peder, født 1826.
 3. Søren, født 1829.

Folketellingen av 1865 viser at Ole Sørensen da var enkemann. På plassen bodde det to losjerende jenter fra Oslo. Det var Ingeborg Halvorsdatter (født ca. 1828) og Julia Kristensdatter (født ca. 1848).

Den samme folketellingen forteller at det ble satt ½ tønne poteter dette året. Det ble ikke holdt noen dyr på plassen.

Ole Sørensen var trolig den siste husmannen på Langemyr. Husene stod på plassen til ut i 1880-årene og ble brukt som danseplass for ungdommen.

Briskehaugen

Denne plassen hørte inn under det senere bruksnummer 2. Under folketellingen i 1875 var plassen bebodd.

Gullik Sørensen (ca. 1820-1897) var født i Kjose. Han giftet seg med Margrethe Abrahamsdatter (født 1821). Hun var datter av Abraham Johannesen Sundsaasen.
Kjente barn:

 1. Karen Oline, født ca. 1851 - død 1928. Gift 1875 med Johan Olsen (1843-1932). Sønn av Ole Gulliksen på plassen Ulesund under Lerstang. Bosatt i Ørjeviken under Lerstang (bruksnummer 14).
 2. Edvard, født 1856 - død 1924. Gift med Anna Lovise Sørensdatter (født 1861). Datter av Søren Larsen Wiersdalen. Bosatt i Langangen.
 3. Anders Kristian, født 1859 i Kjose - død 1896. Tømmermann. Gift 1888 med Inger Amalie Mathiesdatter (1864-1941) fra Kjose. Datter av Mathies Nilsen fra Kjøya under Bjørkevold.
  Senere gift med en svoger, Amund Amundsen Nøklegaard.
 4. Amalie, født 1863 i Kjose - død 1904. Gift med Nils Carl Anton Hansen (1858-1915). Sønn av Hans Andersen Hasler.
 5. Anne Kristine, født 1865 i Kjose
 6. Tilde Marie, født 1868 i Kjose - død 1896. Gift 1888 med Amund Amundsen (1853-1942). Sønn av Amund Christensen Wiersdalen. Bosatt på Skjeggerønningen (bruksnummer 3).

Leirhølen

Husmannsplassen «Leirhølen» lå på en fjellhylle bare noen få meter fra Europaveien. Bekken gjør her en skarp sving ved Kreken. Tidligere var det mye fisk i denne bekken, og det må ha vært et lettvint sted å hente middagsmat.

Lars Jensen (ca. 1790-1865) kom til denne plassen i 1814. Han giftet seg i 1817 med Netten Margrethe Amundsdatter (ca. 1793-1837).
Kjente barn:

 1. Ellen, født 1817 - død 1819.
 2. Amund, født 1820. Gift 1845 med Kirsten Marie Christensdatter (født 1814). Datter av Christen Hansen Halvarp. Bosatt under Nøklegård. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Jens, født 26/4 1822. Oppholdt seg på Lønnebakke. Gift 1847 med Aaste Marie Sørensdatter (1818-1863). Datter av Søren Eriksen på Rødningen under Viersdalen. Bosatt på Løkka under Søndre Tveten (bruksnummer 53).
 4. Ingebret, født 28/4 1822 (to dager etter sin bror!) - død 1900. Gift 1843 med Anne Abrahamsdatter Solli (født 1823) fra Tanum. ved Larvik. Bosatt i Pumpedalen under Bjørntvet. (Se «Husmenn og festere».)
 5. Søren, født 1825 - død 1910. Gift 1854 med Maren Bolette Sørensdatter (1821-1883). Datter av Søren Eriksen Wiersdalen. Bosatt på Viersdalen (bruksnummer 3).
 6. Ingeborg, født 1829. Gift 1860 med Jørgen Christophersen Beck.
 7. Elen Katrine, født 1833. Gift 1869 med arbeidsmann Anton Johannesen Røra (født ca. 1830 i Borre).
 8. Katrine, født 1836. Gift 1863 med Ole Olsen (født ca. 1841). Sønn av Ole Isachsen Kjendalen.

Andre beboere under Nøklegård

Amund Larsen (født 1820) var sønn av Lars Jensen Nøklegaard. Han giftet seg i 1845 med Kirsten Marie Christensdatter Halvarp (født 1814).
Kjente barn:

 1. Christian, født 1849
 2. Nicolai, født 1849 - død 1851
Utrag (s. 404-407) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen