Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Langangen

Gårdsnummer 20

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det lå flere husmannsplasser under Langangen. Inne på selve gårdsområdet lå Arvesplass til «Oppistua» og Smedstua til «Nedistua». Lenger ute ved sundet lå Nyhavn og lengst ute Rønningen. Rønningen ble i 1725 nevnt sammen med Lønnebakke som også var husmannsplass en tid.

Rønningen

Ole Mortensen (1815-1866) kom fra Kvelde. Han var gift med Netten Iversdatter (født 1815). Hun var datter av Iver Mikkelsen på Nordre Kjendalen.
Kjent barn:
Jakob Petter, født 1848 i Brunlanes - død 1933.
Sjømann i 1865. Gift med Gjertrud Marie Sørensdatter (1857-1930). Datter av Søren Nilsen på Herregårdstranden under Bjørkevold. Bosatt på Sundsåsen. (Se «Husmenn og festere».)


Under folketellingen i 1865 bodde Marthe Arvesdatter (født ca. 1791) på plassen. Hun var enke og legdslem.


I eget hus på plassen bodde Ingebret Arvesen (født ca. 1771 i Stavern). Han giftet seg i 1812 med Pernille Nielsdatter Lanner (ca. 1791-1841).
Kjente barn:

 1. Birthe, døpt 1812. Gift 1837 med Niels Eriksen (1810-1893). Sønn av Erich Larsen Wiersdalen. Bosatt under Viersdalen. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Karen Kirstine, født ca. 1814 - død 1899. Gift 1842 med Kittil Amundsen (1817-1882). Sønn av Amund Kittilsen Nautser. Bosatt på Nautserslåtta under Lerstang (bruksnummer 3).
 3. Niels, født 1816. Bosatt på Svinevold ved Tønsberg. Gift 1846 med Maren Catrine Christensdatter (født 1822). Datter av Christen Hansen Halvarp. Bosatt på Lønnebakke (bruksnummer 11).
 4. Arve, født ca. 1820. Gift 1842 med Anne Marie Larsdatter (født 1814). Datter av Lars Larsen Øveraasen.
 5. Anders, født 1822 - død 1838.
 6. Oline, født 1827. Gift 1852 med Arve Jonsen (født 1829). Bosatt på Herregårdstranden under Bjørkevold. Emigrerte 1853 til USA.
 7. Anne Marie, født 1829.
 8. Marie, født ca. 1834.
 9. Inger Pernille, født 1836 - død 1894. Gift 1854 med Ole Christoffersen (1827-1893). Sønn av Christoffer Olsen Ramsdokka. Bosatt på Ulverød under Prestegården (bruksnummer 61).

Under folketellingen i 1865 var Ingebret Arvesen enkemann. Han ble underholdt av «fattigkassen».

På Rønningen ble det holdt 1 stort kveg og 1 sau. Utsæden var i 1865 på 1½ tønne poteter.


Anders O. Langangen gav smed Hans Andreas Andersen og Andreas Omsland arvefesterettigheter på sine tomter under Rønningen.

Hans Andreas Andersen (ca. 1845-1925) kom fra Idd ved svenskegrensen. Han giftet seg med Marie Gunleiksdatter (1852-1926) fra Seljord.
Kjente barn:

 1. Anders, født 1879 - død 1954. Smed. Gift med enke Kristiane Andersdatter (1884-1968). Datter av Anders Sørensen Stulen. Bosatt på Heistad.
 2. Helene, født 1881. Gift med Anders Øvrum (1884-1967) fra Porsgrunn.
 3. Sofie, født 1883 - død 1966. Ugift.
 4. Henrik Martinius, født 1885 - død 1965. Gift med Nicoline (1884-1958).
 5. Hanna, født 1887 død 1959. Ugift.
 6. Martin Gunnerius, født 1890 - død 1893.
 7. Martha, født 1895 - død 1896.

Den eldste sønnen, Anders Hansen, tok over stedet etter foreldrenes død. Anders Hansen døde i 1954. Enken, Kristiane Hansen, solgte huset omkring ti år senere. Det er nå revet p.g.a. anleggsarbeid i forbindelse med den nye brua.


Andreas Omsland (1848-1895) giftet seg i 1880 med Martine Pedersdatter (ca. 1857-1948). Hun var datter av Peder Jacobsen Kjendalen.
Kjente barn:

 1. Anna, født 1883
 2. Peder, født 1885
 3. Nils, født 1887

Ulsbru

På Ulsbru bodde under folketellingen i 1865 Erik Gustav Gustavsen (1825-1889) fra Sverige. Han var fraskilt og sønn av Gustav Eriksen. I 1871 giftet han seg med Karen Christoffersdatter (født 1827). Hun var datter av Christoffer Olsen på plassen Ramsdokka under Kokkersvold.
Kjente barn:

 1. Carl Gustav, født 1862 - død 1920. Gift med Mathilde Amalie Antonisen (1863 -1921). Bosatt på Holmen under Halvarp.
 2. Elise Kirstine, født 1862. Gift 1888 med sjømann Abraham Andersen Pålsrud (1858-1931) fra Brunlanes i Vestfold.
 3. Edvard Karinius, født 1865. Gift med Mathilde (Tilla).
 4. Ole Andreas, født 1870. Døde i USA. Gift med Milda Lovise Antonisen (1879-1861).

Under folketellingen i 1865 bodde det ei tjenestejente på plassen. Hun het Sofie Levorsdatter (født ca. 1855).

I 1865 ble det holdt 1 hest, 2 kyr og 2 sauer på plassen. Det ble samme år satt 1½ tønne poteter.


Ti år senere overtok Thorsten Thorkildsen som husmann på plassen. (Se den generelle historien om Eidanger, bind 2, side 104-105.) Thorsten Thorkildsen bodde under folketellingen i 1865 på en festetomt på Sagbakken under Lerstang. (Slektsoversikten er tatt med under denne gården.)

Kjennåsen

Denne husmannsplassen lå under Lønnebakke. Mathias Gulliksen (ca. 1806-1867) var husmann på Kjennåsen. Han giftet seg i 1827 med tjenestejente Anne Margrethe Olsdatter (1797-1876). Hun var datter av Ole Ingebretsen Langangen.
Kjente barn:

 1. Elen Marie, født 1827 - død 1858. Gift 1854 med Erik Eriksen (1820-1900). Sønn av Erich Larsen Wiersdalen. Bosatt på Løkka under Solli. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Andrea, født 1830 - død 1900. Gift 1854 med arbeidsmann Gullik Larsen (født 1828). Sønn av Lars Larsen på Åsen under Prestegården. Bosatt på Ovnen under Kjendalen (bruksnummer 1).
 3. Gullik, født 1833 - død 1833.
 4. Gunhild, født ca. 1835. Gift 1853 med skomaker Torgrim Halvorsen (født 1823 i Tanum). Sønn av Halvor Larsen Omsland.
 5. Ole, født 1837.
 6. Gullik, født 1840.

Under folketellingen i 1865 bodde ei datter, Andrea Mathiasdatter (født 1830), på bruket. Hun var enke etter Gullik Larsen og bodde på bruket sammen med to barn, Alette Laurea og Lars. I 1865 ble det holdt 2 sauer på plassen. Utsæden var samme år ½ tønne poteter.

Smedstua

På denne plassen bodde Peder Sørensen (ca. 1830-1879). Han var gift med Berthe Marie Christensdatter (født ca. 1832).
Kjente barn:

 1. Severin, født 1856. Gift med Alette.
 2. Sophie, født 1858.
 3. Christian Martinius, født 1859 - død 1933. Skomaker. Gift 1885 med Barbro Hansdatter (født 1848 i Kjose).
 4. Jørgen, født 1861 - død 1935. Gift første gang med Berthe Elise Anundsdatter Bua (født 1868).
  Gift andre gang med Tora
 5. Olga Marie, født 1863. Gift 1890 med hjulmaker Kristian Jensen fra Kjose i Vestfold. Bosatt på Omborgsnes i Bamble.
 6. Karen Anette, født 1864 - død 1955. Gift første gang med Christen Knudsen (1840-1892). Sønn av Knud Larsen Rødskjær. Bosatt på Rødskjær under Halvarp (bruksnummer 2).
  Gift andre gang med Hans Førli fra Brevik.
 7. Amund, født 1866.
 8. Peder, født 1869. Emigrerte til USA.
 9. Cathrine Mathilde, født 1871 - død 1932. Gift med Carl Johansen Tangen fra Bergsbygda.
 10. Hulda, født 1873

Under folketellingen i 1865 ble det holdt 1 ku og 1 sau på plassen. Det ble satt 1½ tønne poteter.

Omkring 1875 flyttet familien til Hjertevik under Halvarp. De tok med seg huset sitt. Peder Sørensen drev da som sagarbeider.

Marie Jacobsdatter (født ca. 1815 i Kjose) var enke med jord. Hun bodde i eget hus og hadde egen husholdning. På plassen holdt hun 2 sauer og satte ½ tønne poteter.

Andre husmenn og festere under Langangen

Arve Ingebretsen (ca. 1760-1830) var gift med Berthe Nilsdatter (ca. 1756-1850).
Kjent barn:
Arve, født ca. 1802 - død 1880
Gift første gang med Anne Marie Olsdatter (1801-1840) fra Brunlanes.
Gift andre gang 1841 med Elisabeth Kirstine Nilsdatter (ca. 1805-1857). Datter av Nils Olsen Rødsætre.
Gift tredje gang 1858 med Kirstine Marie Andersdatter (født ca. 1820). Datter av Anders Larsen Bukkevika. Bosatt under Håøya. (Se «Husmenn og festere».)


Ole Ingebretsen (ca. 1772-1850) var gift med Else Olsdatter.
Kjente barn:

 1. Anne Margrethe, døpt 1797 - død 1876. Gift 1827 med Mathias Gulliksen Kjennåsen (ca. 1806-1867). Bosatt på Kjennåsen under Langangen. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Ingebret, døpt 1800. Gift 1823 med Maren Nilsdatter (født ca. 1804).
 3. Ole, døpt 1803 død 1814.
 4. Hans, døpt 1807 - død 1856. Gift 1831 med Maren Olsdatter (født 1808). Datter av Ole Hansen på Sundet under Håøya. Bosatt på Bukkøya under Halvarp (bruksnummer 8).
 5. Jon, døpt 1812.
 6. Maren Marie, født ca. 1814 - død 1893. Gift 1835 med Amund Eriksen (1812-1876). Sønn av Erich Larsen Wiersdalen. Bosatt på Oksøya under Sandøya (bruksnummer 7).
 7. Oline, født 1817 - død 1874. Gift 1837 med John Eriksen (1808-1874). Sønn av Erich Larsen Wiersdalen. Bosatt på Viersdalen (bruksnummer 1).

Ingebret Olsen (født 1800) giftet seg i 1823 med Maren Nilsdatter (født ca. 1804).
Kjente barn:

 1. Ole, født 1824
 2. Nils, født 1825

Jon Gulliksen var gift med Marthe Arvesdatter.
Kjente barn:

 1. Anne Birthea, født ca. 1813. Gift 1841 med Ole Olsen (født ca. 1815 i Kjose). Sønn av Ole Olsen. Bosatt under Langangen. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Ellen Maria, født 1818.
 3. Gullik, født 1820.
 4. Gunnild Maria, født 1824 - død 1847.
 5. Maren, født 1827 - død 1828.
 6. Arve, født 1829.

Anders Gulliksen var gift med Marthe Andersdatter.
Kjente barn:

 1. Maren Kirstine, født 1826
 2. Karen Maria, født 1829
 3. Anders, født 1832
 4. Andrea, født 1835
 5. Gullik, født 1838
 6. Aase Marie, født 1841

Abraham Olsen (ca. 1811-1845) var gift med Anne Marie Jakobsdatter (død 1878).
Kjente barn:

 1. Jørgen, født 1838 - død 1838
 2. Anne Kirstine, født 1840. Gift 1863 med skipstømrer Halvor Halvorsen (født ca. 1825 i Solum). Sønn av Halvor Nilsen.
 3. Karen, født 1843

Ole Olsen (født ca. 1815 i Kjose) var sønn av Ole Olsen. Han giftet seg i 1841 med Anne Birthea Jonsdatter (født ca. 1813). Hun var datter av Jon Gulliksen Langangen.
Kjente barn:

 1. Johan, født 1842. Emigrerte 1862 til Amerika.
 2. Jakob, født 1844 - død 1849.
 3. Olaus, født 1846 - død 1847.
 4. Olaus, født 1848.
 5. Maren Andrea, født 1850.
 6. Jacob, født 1852.
 7. Ellen Olalie, født 1854.
 8. Karen Marie, født 1856.
 9. Andreas, født 1858 - død før hjemmedåpen var bekreftet i kirken.
 10. Gunhild Marie, født 1859 - død mindreårig

Ole Olsen drev som smed ved siden av at han var husmann. I 1863 emigrerte han til Amerika sammen med sin kone og fem gjenlevende barn. Den eldste sønnen, Johan Olsen, reiste året før.


Nils Sørensen var gift med Kirsten Anundsdatter.
Kjent barn: Gunhild Marie, født 1848.


Johannes Abrahamsen (født 1817) var sønn av Abraham Johannesen Sundsaasen. Han giftet seg med Karen Marie Sørensdatter (født ca. 1813 i Kjose).
Kjente barn:

 1. Jacob, født ca. 1841. Gift 1864 med Ellen Halvorsdatter (født ca. 1837). Datter av Halvor Tjøstolfsen fra Breviksåsen under Heistad.
 2. Severin, født 1854.

Johannes Abrahamsen var husmann med jord. På plassen ble det ikke holdt noen dyr. Det ble satt 1 tønne poteter.


Børre Eriksen var gift med Gunild Larsdatter.
Kjent barn: Erik, født 1844
Børre Eriksen var innerst under Langangen.

Utrag (s. 386-390) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen