Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Solli (Hegna)

Gårdsnummer 17, bruksnummer 5, 7 og 9

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen var opprinnelig en husmannsplass under Solli. Plassen ble kalt for Hegna. Den var på begynnelsen av 1800-tallet bebodd av en skoleholder med navn Ole Andersen med tilnavnet «Krull».

Ole Andersen (ca. 1799-1840) var gift med Marthe Marie Eriksdatter. I skiftet etter ham nevnes enken og avdødes to søstre, Anne og Tone Marie Andersdøtre. Bruttoformuen var på 41 spesidaler og 10 skilling og nettoformuen 4 ort og 20 skilling. Enken ble i skiftet utlagt boets våningshus for en takst på 20 spesidaler.

Hegna ble i 1847 skilt ut fra løpenummer 45a (senere bruksnummer 1) og lagt inn under løpenummer 45b (senere bruksnummer 2). I 1877 ble løpenummer 45e (denne eiendommen) skilt ut til Anders Amundsen Solli for 2200 kroner


Anders Amundsen, drev det senere bruksnummer 3 under Solli. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) I 1885 solgte han Hegna og løpenummer 45g, Myren, til Hans Eriksen Wiersdalen. Hver av de to eiendommene ble solgt for 2000 kroner. Hans Eriksen kjøpte to år senere løpenummer 45i, Haugen, som ble skilt ut fra det senere bruksnummer 2.


Hans Eriksen (1858-1944) var sønn av Erik Larsen Wiersdalen. Han giftet seg i 1887 med Guro Gunleiksdatter (1855-1939). Hun var datter av Gunleik Gjervold i Seljord.
Hans og Guro hadde disse barna:

  1. Edvard Gunerius, født 1888 - død 1889
  2. Erik Martinius, født 1890 - død 1970. Gift 1913 med Mathilde Bergan (1889-1978) fra Styrvoll i Lardal. Bosatt på Viersdalen (bruksnummer 2).

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 45e, Solli, bruksnummer 5, løpenummer 45g, Myren, bruksnummer 7 og løpenummer 45i, Haugen, bruksnummer 9. Skylden på de tre bruksnumrene ble revidert fra 1 ort og 20 skilling til 1,34 mark, fra 2 ort og 6 skilling til 1,16 mark og fra 2 skilling til 7 øre.

Folketellingen som ble avholdt i år 1900, viser at familien var bosatt på bruksnummer 9. På bruket bodde også en ugift «fletføring», Maren Hansdatter (født 1824). Hun drev med litt spinning.

Hans Eriksen satt med gården helt fram til sin død i 1944. Hjemmelen gikk da over til sønnen, Martinius H. Wiersdalen, som eneste arving.

Martinius H. Wiersdalen skjøtet allerede i 1945 eiendommen over på Kristen O. Halvarp for 14 500 kroner. Skjøtet ble datert 26. oktober 1945 og grunnbokført 31. januar året etter.


Kristen Olsen (1895-1977) var sønn av Ole Knudsen Rødskjær. Han giftet seg i 1920 med Martha Amundsdatter (1901-1982). Hun var datter av Amund Nilsen Solli.
Kristen og Martha hadde en sønn:
Alf, født 1920 - død 1983. Gift 1944 med Valborg Kristine Stranddalen (født 1921) fra Herre i Bamble. Bosatt på Solli (bruksnummer 1).

Kristen Olsen Halvarp tok Solli som slektsnavn i 1945. Han var i en årrekke portvakt ved Norsk Hydro på Herøya. Kristen Olsen var med i Eidanger herredsstyre i to perioder (1929-34).

Oklungen og Langangen skytterlag hadde i mange år standplass på Hegna med et skytterhus som ble kalt «Salen». Dette er forlengst nedlagt.

Til gården hørte et sommerfjøs som lå ved «Jonsokskottet». Det er nedrevet for mange år siden.

I 1977 skjøtet Kristen Solli bruksnummer 5, 7 og 9 over på sønnen, Alf Solli, uten vederlag. Selgeren forbeholdt seg fritt husvære for seg og sin kone i deres levetid, samt fri melk, poteter og grønnsaker. Verdien pr. måned ble satt til 150 kroner.

Alf Solli var bosatt på bruksnummer 1 under Solli. Dette bruket overtok han etter to onkler. Hegna ble etter overdragelsen drevet som et underbruk. (Slektsoversikten er tatt med under bruksnummer 1.)

Utdrag (s. 309-311) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen