Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Solheim

Gårdsnummer 35, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddeling som fant sted i 1880, ble løpenummer 83f, Solheim, skilt ut fra løpenummer 83a (senere bruksnummer 1), Lerstang, med en skyld på 2 ort og 18 skilling. Skjøte gikk samme år fra Ole Christiansen Leerstang til en sønn, Nils Olsen, for 2800 kroner.

Nils Olsen Leerstang (født 1856) emigrerte senere til USA. Der virket han som farmer. Skjøte på Solheim gikk derfor etter fullmakt til en eldre bror, Christian Olsen, for 4000 kroner. Denne eiendomsoverdragelsen ble tinglyst 15. mars 1888.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 83f, Solheim, bruksnummer 5 under gårdsnummer 35, Lerstang. Skylden på bruket ble samme år revidert til 1,44 mark.


Christian Olsen (1848-1893) giftet seg i 1885 med Anne Niridsdatter (1855-1940).
Christian og Anne hadde disse barna:

 1. Gunvor, født 1885 - død 1932. Gift med handelsreisende Henry Johannesen (født 1884). Bosatt på Lillehammer.
 2. Ole, født 1890 - død 1949. Gift med Inga Karine Knudsen (1895-1967).

Christian Olsen var skipskaptein og seilte en del til sjøs. Etter mannens død solgte enken, Anne Niridsdatter, bruket til en svoger, Peter Olsen Leerstang, for 6000 kroner. Denne forretningen ble tinglyst i 1895.


Peter Olsen (1869-1942) var den yngste av sønnene til Ole Christiansen Leerstang. Han giftet seg i 1893 med Aagot Marie Nikolaisdatter Stamland (1875-1961).
Peter og Aagot Marie hadde disse barna:

 1. Gudrun, født 1894 - død 1962. Gift første gang med lønningssjef ved Notodden fabrikker Andreas Helgen (født 1884). Ekteskapet oppløst.
  Gift andre gang med Nils Moa fra Oslo. Bosatt i Oslo.
 2. Margrethe, født 1896 - død 1968. Gift 1923 med byggmester Johan Solli (1896-1964). Sønn av Ole Torjussen Solli på Kjølsrød. Bosatt på Kjølsrød under Kvestad (bruksnummer 6).
 3. Synnøve, født 1899. Ugift. Bosatt på Solheim (denne eiendommen).
 4. Liv, født 1902 - død 1978. Gift med byggmester Sigurd Solli (1902-1948). Sønn av Ole Torjussen Solli på Kjølsrød under Kvestad. Bosatt i Bergsbygda.
 5. Ingrid, født 1906 - død 1978. Gift 1946 med Rolf Ramberg (1904-1965). Sønn av Johan Julius Olsen Ramberg. Ekteskapet oppløst. Bosatt på Solheim (denne eiendommen).

Peter O. Leerstang tok i 1885 middelskoleeksamen i Brevik som en av de første elevene ved denne skolen. Han ville gjerne utdanne seg til dyrlege, men midlene strakk ikke til. Peter O. Leerstang drev ved siden av gårdsbruket med iseksport. I år 1900 hadde han i skiftet etter sin far fått ¼ av den «paa Ramberg og Leerstang grund beliggende isforretning» for 5000 kroner. Fra 1919 og noen år framover var Peter O. Leerstang tilsynsmann for «Ulykkesforsikringen i Eidanger».

Husene på gården hadde opprinnelig stått i «Havna» på Røra. De ble i sin tid flyttet til Solheim og satt opp der av Christian O. Leerstang. Husene ble senere påbygd av Peter O. Leerstang som dessuten bygde nye uthus etter at han overtok eiendommen.

I 1911 ble det bygd nytt bryggerhus og i 1930 jordkjeller med vognskur. Bruket fikk lagt inn vann fra egen brønn omkring år 1900 og elektrisk kraft i 1918.

Skylden på eiendommen var i 1905 redusert til 1,38 mark. I 1927 ble ved en skylddeling bruksnummer 42 skilt ut til døtrene Liv og Synnøve Leerstang. Denne eiendommen fikk navnet «Fjordnes» og en skyld på 30 øre. Skylden på moderbruket var ved matrikkelen av 1931 redusert til 1,05 mark.

I 1942 solgte Peter Olsen Leerstang og hustru Aagot Marie den resterende delen av eiendommen til døtrene Synnøve og Ingrid Leerstang for 13 000 kroner. Med i denne summen var løsøre for 2000 kroner.


Synnøve Leerstang (født 1899) er ugift. -
Ingrid Leerstang (1906-1978) giftet seg i 1946 med Rolf Ramberg (1904-1965).
Rolf og Ingrid hadde ei datter:
Hilde Kathrine, født 1946. Lærer. Gift med adjunkt Ivar Innerdal (født 1946) fra Ålvundeid. Bosatt i Ålvundeid på Nordmøre.

Etter inngått ekteskap ble det nedtegnet en ektepakt mellom Ingrid Leerstang og Rolf Ramberg om at hennes halvdel av eiendommen Solheim skulle være hennes særeie. Ekteskapet mellom de to ble senere oppløst.

Ingrid Leerstang vår litterært interessert. Hun skrev en rekke artikler i tidsskrifter og aviser og gav ut en ungpikebok på Aschehoug forlag.

I årene som fulgte fant det sted stor utskilling av tomter til hytteformål. Skylden på eiendommen var i 1954 redusert til 70 øre. Senere ble bruksnummer 42, «Fjordnes», sammenføyd med moderbruket slik at den samlede skylden kom opp i 96 øre.

Navn på gårdens åkrer og jorder har i daglig tale vært Dukane, Bestefarsåker, Langekra og Strandekra. Skogen ligger foy det meste nordenfor husene.

Bær- og fruktdyrking har i stor grad opptatt eiernes interesse. Hagen var på omkring 3 mål, og her fantes det 55 frukttrær (mest kirsebær). Det ble dessuten drevet med jordbærdyrking.

På 1960-tallet fant det sted nye tomteutskillinger, før Harald Solli i 1969 fikk skjøte på 1/3 av eiendommen uten vederlag. Denne delen ble verdsatt til 20 000 kroner. Samme år ble det utarbeidet en ektepakt mellom Harald Sollie og hans kone, Åse Sollie, om at hans tredjepart i eiendommen med avkastninger skulle være hennes særeie. Harald Solli kjøpte i 1973 hovedbruket under Lerstang (bruksnummer 1). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Etter nye utskillelser til hyttetomter fikk i 1974 en niese, Hilde Kathrine Innerdal, skjøte på Synnøve og Ingrid Leerstangs andeler av denne eiendommen. Det er også senere blitt avholdt noen skylddelinger på bruket.


Hilde Kathrine Ramberg (født 1946) er gift med Ivar Innerdal (født 1946) fra Ålvundeid.
Ivar og Hilde har disse barna:

 1. Asgeir, født 1974
 2. Eirunn, født 1977
 3. Vegard, født 1979

Solheim var i 1953 på 45 dekar dyrket jord (mold og sandjord). Av dette arealet var hele 18 dekar nydyrket. Den produktive skogen utgjorde 40 dekar og annen utmark 210 dekar. På gården fantes det dette året 1 hest, 4 kyr, 1 gris og 20 høner.

Utdrag (s. 647-649) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen