Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Seterskog

Gårdsnummer 9, bruksnummer 9 og 10

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1886 ble løpenummer 28e (senere bruksnummer 9), «Søndre Sæterskov», skilt ut fra løpenummer 28b (senere bruksnummer 6) og løpenummer 28f (senere bruksnummer 10), «Nordre Sæterskov», skilt ut fra løpenummer 28a (senere bruksnummer 5) under Siljan. De to skogseiendommene fikk en skyld på henholdsvis 4 ort og 3 skilling og 3 ort og 12 skilling og ble solgt til Jakob Martin Pedersen Berg fra Bergsbygda.

Med til eiendommene hørte også Gunnarsrød. Gunnarsrød var fra gammelt av en plass under Nordre Siljan. Her var det plass for store lastelegger på fjellet nær Hornevannet. Stedet var også et yndet samlingssted for ungdommen i de lyse sommernettene.

Skogen som Jakob Martin P. Berg kjøpte, var på cirka 1300 dekar. Det ble drevet ut mye tømmer i årene som fulgte.

Matrikkelen av 1889 gav Søndre og Nordre Seterskog bruksnummer 9 og 10. Skylden på de to eiendommene ble revidert til henholdsvis 2,10 mark og 1,80 mark.

Jakob Martin P. Berg bygde i år 1900 våningshus, fjøs og låve på stedet. Han hadde eiendommene til 1922. De ble da solgt til Lars Lunde i Oklungen.

Lars Lunde eide også småbruket Plassen som lå rett over vannet på den østre siden. I 1926 ble Seterskogen solgt fra Gjerpens sparebank til Alf Martinsen Berg.


Alf Martinsen Berg (1882-1969) var sønn av Jakob Martin Pedersen Berg. Han giftet seg i 1910 med Sara Kathrine Nilsen (1889-1981). Hun var datter av Nicolai Nilsen Halvarp.
Alf og Sara Kathrine hadde disse barna:

  1. Målfrid, født 1911. Gift med Olav M. Setret (1908-1953). Sønn av Amund Martinius Mikkelsen Sætre.
  2. Botolf, født 1913. Ugift. Bosatt på Seterskog (denne eiendommen).
  3. Jacob-Martin, født 1916. Gift med Ruth Landhjem (1921-1969).

Alf M. Berg nydyrket 10 dekar jord. Denne jorda ble opparbeidet i myr- og morenejord.

I 1934 ble bruksnummer 17, Berg, skilt ut fra bruksnummer 9 med en skyld på 2 øre. Nær tjue år senere, i 1952, fikk den eldste sønnen, Botolf Berg, skjøtet på bruksnummer 9, 10 og 17 for 30 000 kroner.

Botolf Berg (født 1913) er ugift. Han bygde en skogshytte ved Fiskeløs under eiendommen.

Det dyrkede jordbruksarealet utgjorde på begynnelsen av 1950-tallet 10 dekar. Den produktive skogen var på 1150 dekar, mens annen utmark dekket 150 dekar. På gården var det 1 hest, 1 ku, 1 ungdyr, 1 gris og 37 høner.

Utrag (s. 192-193) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen