Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Håøya

Gårdsnummer 25

av Per Chr. Nagell Svendsen

Løvviken er nevnt som husmannsplass under Auen i 1723. En annen husmannsplass fra samme tid er Auenplassen. Begge disse plassene ble trolig ryddet om lag år 1760. Auenplassen ble solgt til selveie i 1801. Omkring 1750-1760 ble Auenseidet ryddet. Plassen ble nedlagt før 1774. Arves under Auen ble ryddet i 1833. Plassen ble nedlagt i 1880 og senere brukt som innmark.

Under Håøya lå det en husmannsplass i 1725. Den var trolig ryddet omkring kr 1700. Dette var muligens plassen «Svinevika». Svinevika kan imidlertid også ha blitt ryddet etter år 1800. Plassen nevnes første gang i 1815 og eksisterte fremdeles i 1845. Svinevika ble nedlagt som husmannsplass før 1865 og gjenoppstod som «Sandvika» etter år 1865. Sandvika ble solgt til selveie i 1871, men var ubebodd i år 1900.

Husmenn og festere under Auen

Arves

På Auenslandet mot Langangsfjorden lå det på begynnelsen av 1800-tallet en husmannsplass. Plassen ble kalt for «Arvesplassen» etter den personen som ryddet stedet.

I 1833 gjorde Nils Arvesen fra Langangen en avtale med Jon Hansen Auen om et stykke udyrket jord. Nils Arvesen fikk festebrev på dette jordstykket for seg og sin hustrus levetid. Til gjengjeld skulle han yte en årlig avgift på 16 dagers arbeid. Arbeidet bestod etter sigende for det meste i å skjære tang til bruk i potetåkeren.

Nils Arvesen (ca. 1802-1880) var sønn av Arve Engebretsen som bodde på en plass under Langangen. Han var første gang gift med Anne Marie Olsdatter (1801-1840) fra Vestmoen i Brunlanes.
Kjente barn:

 1. Sara, født 1827 - død 1896.
 2. Marthe Marie, født 1830 - død 1896. Gift 1853 med gårdmannssønn Jacob Amundsen (1819-1895). Sønn av Amund Pedersen Aas. Bosatt på Tangene under Siktesøya (bruksnummer 8).
 3. Anders, født 1832 - død 1848.
 4. Oline, født 1835 - død 1883. Gift 1864 med Amund Larsen (1829-1901). Sønn av Lars Eriksen Wiersdalen. Bosatt på Myra under Bjørkevold (bruksnummer 21).
 5. Ole, født 1837. Ugift.
 6. Nils, født 1840 - død 1840.

Nils Arvesen var fisker, men han tok også annet arbeid. På den tiden var det mye sild i fjordene, og det var mange som drev med fiske. Den første kona til Nils Arvesen, Anne Marie Olsdatter, døde i barselseng.

Nils Arvesen giftet seg andre gang i 1841 med Elisabeth Kirstine Nilsdatter (1805-1857). Hun var datter av Nils Olsen Rødsætre.
Kjente barn:

 1. Nilia Marie, født 1842 - død 1927. Gift 1864 med Ole Larsen (1840-1915). Sønn av Lars Eriksen Wiersdalen. Bosatt på Nautser under Bjørkevold (bruksnummer 23).
 2. Nicolai, født 1845 - død 1845.
 3. Nicolai, født 1846 - død 1946. Gift 1870 med Elise Susanne Andersdatter (1849-1922). Datter av Anders Poulsen Auen.

Nils Arvesen ble enda en gang enkemann. Han giftet seg i 1858 med Kirstine Marie Andersdatter (født ca. 1820). Hun var datter av Anders Larsen Auen. Det var ingen barn i dette ekteskapet.

Under folketellingen i 1865 bodde Nils Arvesen på plassen sammen med sin tredje kone, Kirstine Marie, og to sønner fra tidligere ekteskap, Ole og Nicolai. Sønnene var fiskere ved siden av at de hjalp faren på plassen. Den samme folketellingen forteller at det ble holdt 5 sauer på stedet. Det ble satt 6½ tønner poteter.

I 1875 bodde ekteparet på plassen sammen med to barn fra mannens første ekteskap. Ole var fisker, og Sara drev med spinning. På plassen hadde de 1 ku og 3 lam. Det ble satt 4 tønner poteter.

Nils Arvesen døde i 1880. På den tiden var det slutt med husmannsvesenet i Eidanger. Husene på plassen ble flyttet over til Bjønnes. Jordene ble lagt til Auen og har senere vært brukt til beiting eller slått.

«Pålseplassen»

Innenfor den nåværende hyttebebyggelse ytterst i Langangsfjorden lå en husmannsplass som kaltes «Pålseplassen». Den var bebygd før Auen ble delt i 1819. Etter at den siste brukeren var borte, ble plassen delt mellom bruksnummer 1 og 2. Hustomten er ennå synlig. Likeså merker etter arbeid på de karrige jordlappene mellom knattene.

Om husmannens nøysomme liv forteller denne lille historien som hermes etter Poul. Han satt med en tallerken muggen grøt. Så skjenkte han opp en dram og sa til seg sjøl: «Kan du få ned den grøten, skal du få drammen.» Men etter å ha spist grøten, slo han drammen tilbake på flaska, idet han sa: «Nå lurte jeg deg godt nå.»

Poul Andersen Hasler giftet seg i 1805 med Birthe Maria Christophersdatter Auen (ca. 1771-1840).
Kjente barn:

 1. Marthe Marie, født ca. 1806 - død 1889. Gift 1830 med enkemann Erich Adolphsen Elven (1800-1880). Sønn av Gustav Adolph Jonassen. Bosatt under Røra. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Anders, født 1809. Gift. Bosatt på Stokksund i Brunlanes.
 3. Maren, født 1815
 4. Niels, født 1819 - død 1875. Gift første gang med Anne Thorsdatter (ca. 1810-1852).
  Gift andre gang med Kirsten Marie Larsdatter (ca. 1827-1886) fra Brunlanes. Bosatt på Siktesøya (bruksnummer 1).
 5. Marie
 6. Oline

Festere under Auen

Ole Andreas Andersen (1838-1912) var sønn av Anders Andersen Auen. Han giftet seg i 1863 med Karen Elise Hansdatter (1838-1910). Hun var datter av Hans Jacob Jacobsen Oxum.
Kjente barn:

 1. Hans Jacob, født 1864
 2. Anders, født 1867

Ole Andreas Andersen var innerst under Auen. Familien bosatte seg senere på Mørjerød i Brunlanes.


Andreas Andersen (født i Solum) giftet seg i 1869 med Johanne Marie Johnsdatter (født 1841).
Kjent barn:
Maren Mathilde, født 1869

Andreas Andersen var innerst under Auen.

Husmenn under Åsetre

(Bruksnummer 5)

Hans Nilsen (1806-1852) var sønn av Nils Hansen på Myra under Bråten (Halvarp). Han var første gang gift med Sara Olsdatter. (Se «Husmenn og festere under Halvarp».) Senere giftet han seg med Kirsten Johannesdatter.
Kjente barn:

 1. Kirsten, født ca. 1823
 2. Nils, født ca. 1825. Bosatt på Åsetre i 1855.
 3. Elen Margrethe, født 1839
 4. Johanne Marie, født 1841 - død 1861
 5. Johan, født 1844
 6. Hans Nicolai, født 1849 - død 1850

I 1849 ser en også en annen mann, Ole Andersen, nevnt under Åsetre. Han har en stesønn, Hans Lauritz, Christiansen (født 1835). Stesønnen var sønn av omvandrende skomaker Christian Lauritzen Berg og Ragnhild Hermannsdatter.

Til Åsetre hørte en stue som lå i lia sørøst for damjordet. Der kan en ennå se murrestene etter huset. De siste beboerne på stedet var visstnok en mann med navn Halvor og kona Kjersti. Etter Halvor har en Halvorsrønning. Kjersti får enhver gjøre sine tanker om. Det sies at hun var glad i brennevin, og dette munnhell går etter henne: «Vi lyt selge ei ku og kjøpe at ei tynne brennevin.»

Hun levde sitt glade liv til huset en dag brant ned, og Kjersti kom til avhør hos lensmannen. Hennes forklaring var sånn: «Jeg hengte skjørtefilla mi på skorsteinsnippen, og så tok det fyr i den. Jeg har aldri hatt det så moro jeg, for lus og lopper de hoppa høyt.» Og så fekta Kjersti med armene, klappet seg på knærne og lo. En har ikke kunnet registrere disse mennesker blant de fastboende i bygda.

Husmenn og festere under Håøya

Dalen og Svinevika

På Dalen under Håøya bodde det på begynnnelsen av 1800-tallet en husmannsfamilie. I 1815 fikk Thore Gullichsdatter (ca. 1772-1852) festebrev på denne plassen. (Les mer under bruksnummer 7 og 19.)

Søndre Vikene

Andreas Eliassen kom fra Nevlungen i Brunlanes. Han var bror av Karoline Eliassen på Vikene (se bruksnummer 13) og gift med Nanna Nilsdatter (født 1884). Hun var datter av Nils Olsen Vesta.
Kjente barn:

 1. Nils, født 1909. Gift med Borghild Karlsen Lia (født 1909). Bosatt på Lia ved Tvedalen i Brunlanes.
 2. Elias, født 1909. Gift med Synnøve Karlsen Lia (født 1918). Bosatt på Helgeroa i Brunlanes.
 3. Alf Konrad, født 1915. Gift 1945 med Elise Jacobsen fra Helgeroa. Bosatt på Helgeroa i Brunlanes.

Familien bodde i et hus på Søndre Vikene. Da Andreas Eliassen giftet seg, bygde han på huset slik det er i dag. Etter at han døde, bodde enken, Nanna, og den yngste sønnen, Alf Konrad, med sin familie på stedet en tid. De solgte husene i 1947-48 til Håkon Andreassen og flyttet til Helgeroa.

Håkon Andreassen eide også Dalen under Håøya (bruksnummer 19). Etter noen år solgte han husene på Søndre Vikene til Helland Hansen. Den nye eieren brukte stedet som sommerbolig.

Vikene

Peder Jacobsen (født 1850) var gift med Maren Jørgensdatter (født 1854) fra Brunlanes.
Kjent barn:
Jacob, født 1898
Peder Jacobsen forpaktet et stykke av Vikene (bruksnummer 13). Under folketellingen i år 1900 bodde det en familie til på stedet.


Jørgen Fredriksen Tvedalen (født 1829) var gift med Karen A. Tvedalen (født 1813). Begge ektefellene var født i Brunlanes.

Andre husmenn og festere under Håøya

Lars Amundsen (ca. 1753-1834) var gift med Anne Olsdatter (ca. 1755-1838).
Kjente barn:

 1. Maren, født 1794. Gift 1818 med gårdmannssønn Jacob Christiansen (1798-1861). Sønn av Christian Sørensen Haaøen. Bosatt på Håøya (bruksnummer 7).
 2. Karen, født 1798. Gift 1821 med enkemann, gårdmann Christian Sørensen (1767-1843). Bosatt på Håøya (bruksnummer 7).

Nils Petter Halling (født 1806) giftet seg i 1831 med Inger Maria Olsdatter (født 1810). Hun var datter av Ole Hansen på Sundet.
Kjente barn:

 1. Anne Olava, født 1831
 2. Anders, født 1837

Svend Olof Danielsen (født 1854) giftet seg i 1878 med Karen Marie Jakobsdatter (født 1856). Hun var datter av Jacob Pedersen på Vikene.
Kjente barn:

 1. Inger Dorthea, født 1878. Gift med Karl Martin Mørjerød.
 2. Martha, født 1890 - død 1981. Ugift. Bosatt i Oslo.
 3. Karen Olea, født 1895 - død 1922. Gift 1920 med Arnt Hermand Bassebo (1886 -1967). Sønn av Anders Jonsen Bassebo. Bosatt på Sagen (bruksnummer 1).

Familien bosatte seg senere på Løkken i Brunlanes.

Utrag (s. 495-499) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen