Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Bråten

Gårdsnummer 22, bruksnummer 7

av Per Chr. Nagell Svendsen

En del av denne eiendommen ble i 1878 skilt ut fra løpenummer 56a (senere bruksnummer 5), Grinden. Utskillelsen ble formelt ordnet i 1882. Jens Petter Eriksen fikk da eiendomsretten til løpenummer 56e, «Braaten», med en skyld på 15 skilling.

Jens Petter Eriksen (1849-1917) kom fra Dypvåg på Sørlandet. Han var i sitt første ekteskap gift med Olalia Abrahamsdatter (1847- 1880). Hun var datter av en tidligere eier av Grinden, Abraham Nielsen.
Jens Petter og Olalia hadde disse barna:

 1. Karen Emilie, født 1875. Emigrerte til USA.
 2. Alvilde Eleonore, født 1876 - død 1954. Gift 1895 med Alfred Andersen Omsland (1874-1933) fra Kjose i Vestfold. Sønn av Anders Bærug. Bosatt på Solheim (bruksnummer 11).

Etter at kona var død, giftet Jens Petter Eriksen seg i 1880 med sin første kones tvillingsøster, Anne Katrine Abrahamsdatter (1847-1884).
Jens Petter og Anne Katrine hadde disse barna:

 1. Ellen, født 1881 - død 1918. Gift med skipskaptein Carl Christensen (1876-1931). Sønn av Christen Knudsen Rognlien.
 2. Olalia, født 1882. Gift med Søren Nilsen fra Tromøya ved Arendal.
 3. James Constantin, født 1884 - død 1884.

Den andre kona døde etter fire år i ekteskapet. Jens Petter Eriksen giftet seg i 1885 med Johanna Mathilde Vroldsen (1856-1899) fra Tvedestrand.
Jens Petter og Johanna Mathilde hadde disse barna:

 1. Trygve Johan Bernhard, født 1885 - død 1958. Gift første gang med Lina Marie Johnsen Wiersdalen (1885-1926).
  Gift andre gang med Julie Karlsen fra Herøya.
 2. Jenny Margit, født 1886 - død 1915. Emigrerte til USA.
 3. Ida Aurora, født 1888. Gift med Anders Sørlie fra Gjerpen.
 4. Sigmund, født 1890 - død 1942. Gift 1912 med Hanna Christensdatter (1894-1983). Datter av Christen Amundsen Nøklegaard. Bosatt på Bråten (denne eiendommen).
 5. Dagny Johanne, født 1892 - død 1981. Gift med Nils Larsen (1886-1950). Sønn av Lars Pedersen Kokkersvold. Bosatt på Kokkersvold under Bjørkevold (bruksnummer 14).

I sitt fjerde ekteskap var Jens Petter Eriksen gift med Anne Thorstensdatter (1854-1935). Hun var datter av Thorsten Thorkildsen på Sagbakken under Lerstang. Det var ingen barn i dette ekteskapet.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 56e, «Braaten», bruksnumer 7 under gårdsnummer 22. Skylden på bruket ble revidert fra 15 skilling til 32 øre.

Jens Petter Eriksen var skipsfører før han gikk i land. Ved siden av gårdsbruket drev han en landhandel på Grinden. Forretningen solgte han senere til Ole Petter Johansen. (Se bruksnummer 5.)

Eriksen overtok i 1897 ulykkesforsikringen i Eidanger. Han var også herredskasserer. Kontoret hadde han i den østre stua på Bråten. Her ble det fram til 1874 holdt fast skole med I. C. Ramberg som lærer. Jens Petter Eriksen hadde begge stillingene fram til sin død i 1917.

I 1917 ble bruksnummer 12, Betel, skilt ut fra bruksnummer 7 med en skyld på 1 øre. Et gavebrev med en verdi på 200 kroner gikk samme år til Langangen misjonsforening.

Jens Petter Eriksen skjøtet i 1917 gården over på sin yngste sønn, Sigmund Eriksen Braathen, for 2500 kroner. Samme år fikk Sigmund E. Braathen skilt ut bruksnummer 13, Østre Grinden, fra bruksnummer 5, Grinden, med en skyld på 63 øre. Det var et jordstykke. Året etter fikk samme mann hjemmelsbrevet i Jens P. Eriksens dødsbo på boets halvpart i Grinden for 1500 kroner.


Sigmund Braathen (1890-1942) giftet seg i 1912 med Hanna Christensdatter Nøklegaard (1894-1983).
Sigmund og Hanna hadde en sønn:
Arne, født 1912. Gift med Nanna Nøklegård (født 1913). Datter av Johan Andreas Christensen Nøklegaard. Bosatt på Bråten (denne eiendommen).

Sigmund Braathen arbeidet ved siden av gårdsbruket på Norsk Hydros fabrikker på Herøya.

I 1931 ble bruksnummer 16, Skoglund, skilt ut fra Bråten til Peder Eriksen Wiersdalen. Senere er det skilt ut en rekke tomter til bolig bygging

Det ble i 1941 undertegnet en ektepakt hvor ved Sigmund Braathen overdrog bruksnummer 7 og 13 til sin hustru, Hanna Braathen. Eiendommene kunne ikke selges, pantsettes, leies bort eller settes bort tomter av, uten mannens samtykke. Året etter døde Sigmund Braathen.

På begynnelsen av 1950-tallet bestod eiendommen av 10 dekar dyrket jord (myrjord og mold). Den produktive skogen var på 40 dekar, og annen utmark dekket 80 dekar. På gården var det 1 hest, 2 kyr, 3 griser og 100 høner.

Våningshuset på Bråten ble bygd i 1834 og bryggerhuset noe senere. I 1925 ble det satt opp uthus med fjøs og låve.

I 1974 gikk skjøtet på den gjenværende delen av eiendommen Bråten (bruksnummer 7) med våningshuset og jordeiendommen Østre Grinden (bruksnummer 13) til sønnen Arne Braathen og hans kone. Selgersken forbeholdt seg beboelsesrett på bruket med mer.


Arne Braathen (født 1912) er gift med Nanna Nøklegård (født 1913).
Arne og Nanna har ei datter:
Brit, født 1938. Gift med Leif Heide fra Porsgrunn.

På bruket er det bygd to store hønsehus med plass til 4000 høns. Arne Braathen og kona, Nanna, arbeider på full tid med hønseriet.

Eiendommen Bråten er fullstendig oppdelt til boligformål. Østre Grinden derimot er ikke blitt skylddelt.

Utdrag (s. 429-431) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen