Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Lysnes

Gårdsnummer 20, bruksnummer 12

av Per Chr. Nagell Svendsen

Jacob Langangen lot i 1923 hovedbruket på Langangen dele mellom fire sønner. Håkon og Einar Langangen overtok i sammen halve gården (bruksnummer 1), Isak Langangen overtok en fjerdedel (denne eiendommen), og Trygve Langangen overtok den siste fjerdedelen, Vestgård (bruksnummer 13).

Det ble altså til at Isak Langangen tok over Lysnes. Han fikk skjøtet for 30 000 kroner. Eiendommen fikk en skyld på 5 mark.

Isak Langangen (1892-1976) giftet seg i 1917 med Borghild Torstensen (1898-1948) fra Langangen.
Isak og Borghild hadde disse barna:

  1. Sigurd, født 1917 - død 1973. Gift 1942 med Lilly Auen (født 1919). Datter av Søren Auen på Røra. Bosatt på Lysnes (denne eiendommen).
  2. Jacob, født 1920. Gift med Gunhild Svalastog (født 1922) fra Hjartdal.
  3. Inger, født 1923. Bosatt i Oslo.
  4. Gerd, født 1925. Gift med Jens Warholm fra Gjerpen.
  5. Torsten, født 1928. Gift med Hilborg Jørgensen (født 1925) fra Kjose.

Isak Langangen bygde i 1925 både inn- og uthus på bruket. Innhuset ble bygd i to etasjer. I første etasje er det to stuer, kjøkken, spiskammer og gang. Andre etasje består av fire rom, kjøkken, spiskammer og gang, På gården ble det også satt opp et bryggerhus.

Det ble i 1934 holdt en skylddeling på bruket. Da ble bruksnummer 14, Solbakken, fraskilt med en skyld på 2 øre. Johan Eriksen fikk grunnseddel på den fraskilte eiendommen.

Lysnes hadde i 1953 et dyrket jordbruksareal på omkring 50 dekar (morene og myrjord). Det ble satt 3 dekar poteter, sådd 8-10 dekar hvete og havre, mens resten var dyrket eng. Den produktive skogen var på 600 dekar, og annen utmark dekket 500 dekar. På bruket var det 1 hest, 7 kyr, 1 ungdyr, 2 griser og 15 høner.

Av jordstykker kan nevnes Tallaksrød. Her lå det før svartedauden en gård. Ulsbru er en gammel husmannsplass som i dag ligger et godt stykke inn i skogen. Køenga ligger nær husene.

Skogen går i en bred remse mot øst og til fylkesgrensen. I skogen er det mest gran og osp. Av steder i utmarka kan nevnes: Askefalliene, Kjennåsen, Hagen og Danielshaugen.

Nær husene er det funnet en del Nøstvetøkser fra steinalderen. I gamle dager gikk veien mellom Langangen og Marka over eiendommen.

Det ble i 1947 og 1954 holdt to mindre skylddelinger på bruket. Skylden på moderbruket var etter dette redusert til 4,96 mark.

Isak Langangen var en dyktig skogmann, og han fikk etter hvert en fin skog. I 1968 skjøtet han gården over på sin eldste sønn, Sigurd Langangen, for 150 000 kroner.


Sigurd Langangen (1917-1973) giftet seg i 1942 med Lilly Auen (født 1919) fra Røra.
Sigurd og Lilly har disse barna:

  1. Wenche Berit, født 1943. Gift med kjøpmann Odd Hanssen (født 1943) fra Porsgrunn. Bosatt på Jønholt.
  2. Borghild, født 1948. Gift med kjøpmann Bjørn Skaara (født 1944) fra Tjølling i Vestfold. Bosatt i Larvik.
  3. Jan Erik, født 1950. Økonomidirektør i Statoil. Gift med Tove Berge (født 1950 i Solum). Bosatt i Oslo.

Sigurd Langangen var personalsjef ved Porsgrunds Porselænsfabrik. Gården ble iblant drevet ved hjelp av forpaktere, senere ble bruken konsentrert om skogsdrift. Etter Sigurd Langangens død i 1973, overtok enken, Lilly Langangen, driften av bruket.

Utdrag (s. 383-384) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen