Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Siljan

Gårdsnummer 9

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det fantes en husmannsplass på Siljan i 1725, men det er ikke kjent hvor på gårdens område denne plassen lå. Under folketellingen i 1865 ble det nevnt en plass under løpenummer 28, Siljan. Denne plassen, Hugstet, ble senere lagt inn under Fløtterød.

Hugstet

Peder Olsen (1826-1873) var født i Gjerpen. Han giftet seg med Kirsten Johnsdatter (født 1825 i Kvelde).
Kjent barn:
Inger, født 1855. Gift med Jacob Gundersen (1858-1892) fra Siljan herred.

Peder Olsen var smed ved siden av at han drev plassen. I 1865 hadde familien 2 kyr og 2 sauer. Det ble sådd 1/8 tønne bygg, 1 tønne havre og 1 tønne poteter.


Etter dem kom Ole Andreas Olsen til Hugstet sammen med sin mor, Inger Kristine Olsdatter (født 1826 i Kvelde). De bodde først på plassen Øster og senere på plassen Ovnen (under Kjendalen) før de kom til Hugstet.
Ole Andreas Olsen (født 1860) giftet seg med Maren Elise (Olsen) (1859-1931).
Ole Andreas og Maren Elise hadde disse barna:

  1. Ingvald Amandus, født 1885 - død 1918. Gift med Inga Christensdatter Bjønnes (1887-1918). Begge døde av spanskesyken. Datter av Christen Gustav Christensen på Lufjell under Bjønnes.
  2. Marie, født 1887. Gift med Martin Grennes fra Porsgrunn.
  3. Hartvig, født 1897 - død 1965. Gift med Arna Gulliksdatter (1891-1975). Datter av Gullik Hansen Kjendalen. Bosatt på Herøya.

Ole Andreas Olsen var tømmerhogger og gårdbruker. Den yngste sønnen, Hartvig O. Haug, var i en årrekke formann i Eidanger skolestyre. Etter krigen var han med på å bygge opp det nye skolesystemet og mange nye skolebygg. Hartvig O. Haug fikk kongens fortjenestemedalje i sølv for sin innsats i samfunnsarbeid.


Christopher Larsen var innerst under Siljan. Han giftet seg med Maren Kirstine Olsdatter.
Kjent barn:
Grethe Olava, født 1853

Utrag (s. 194-195) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen