Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Fjelldalen

Gårdsnummer 15, bruksnummer 16

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen ligger som bruksnummer 11, Sandnes (tidligere Fjelldalsmyra), under foten av Setreåsen.

Området grenser til Ragnhildrødvannet i sør og følger Oklungelva oppetter et stykke. Tidligere gikk det mye laks i denne elva. Dette førte til et utbredt laksefiske.
Fjelldalen og Fjelldalsmyra ligger dessuten fint til for sagbruksvirksomhet idet to fosser faller ut på stedet. Her har det da også tidligere vært et sagbruk. Dette sagbruket gikk konkurs før 1870. (Les mer under bruksnummer 11, Sandnes.)

Da jernbanen kom i 1880-årene, førte det til stort behov for hustomter. De to Nordalsetergårdene avstod i årene som fulgte, en hel del av sin jord og utmark.

I 1893 ble bruksnummer 16, Fjelldalen, skilt ut fra bruksnummer 1 med en skyld på 35 øre. Den første eieren av det fraskilte bruket het Paul Pedersen.


Paul Pedersen (1856-1936) var født i Driva i Sør-Trøndelag. Han var gift med Karoline Olausdatter (1858-1938) fra Stokke i Vestfold.
Paul og Karoline hadde disse barna:

 1. Marie Olivia, født 1884. Gift med Olaf Jåberg fra Sandar.
 2. Peder Andreas, født 1886. Stasjonsmester. Gift med Anna. Bosatt på Råstad i Vestfold.
 3. Karl Ingvald, født 1888 - død 1889.
 4. Karl Ingvart, født 1889 - død 1976. Overkonduktør. Gift første gang med Gunda Arnesen fra Bakke i Kvelde.
  Gift andre gang med Karen Pedersen Stolpestad. Bosatt i Larvik.
 5. Konrad, født 1891.
 6. Paul Konrad, født 1894. Gift med Astrid Gode. Bosatt i Sandefjord.
 7. Synnøve Kristine, født 1895. Gift med lokomotivfører Eberhard Ellefsen fra Kongsberg.
 8. Nora Alvilde, født 1896 - død 1897.
 9. Nora Alvilde, født 1898. Gift med jernbanefullmektig Harald Wessel fra Kristiansand.
 10. Torvald, født 1900 - død 1927 Brukte Dahl som mellomnavn.

Paul Pedersen var baneformann ved jernbanen ved siden av at han drev jorda på eiendommen. Pedersen var gjennom en årrekke sterkt engasjert i avholdsbevegelsen og virket i losje «Benjamin Franklin».


Under folketellingen i år 1900 bodde det nok en familie på Fjelldalen. Det var Ole Guldbrandsen (født 1834 på Nes i Romerike), hans kone, Marie (født 1826 i Odalen), og deres datter:
Lava, født 1858 på Nes i Romerike

Ole Guldbrandsen var tunnelvokter ved jernbanen, mens kona var husmoder og drev med «huslig gjerning». Datteren, Lava Olsdatter, var dagarbeiderske og vaskekone.


Etter Paul og Karoline Pedersens død, overtok den eldste sønnen, Peder Andreas Pedersen, eiendomsretten til bruket. I 1952 solgte han Fjelldalen til Dorthea Kjendalen for 11 000 kroner.


Dorthea Kjendalen (født 1898) var datter av Amund Sørensen Hustuft og Berthe Marie Børresen fra Bonnegolt i Kvelde. I 1924 giftet hun seg med gårdbruker Ludvig Amandus Kjendalen (1893-1937). Familien bodde på Kjendalen (bruksnummer 4). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Ludvig Amandus Kjendalen døde ved en kjøreulykke i 1937. To år senere solgte Dorthea Kjendalen bruket på Kjendalen. Hun kjøpte samme år hjemgården Hustuft i Hedrum etter en bror, Bernhardt. Denne eiendommen satt hun med til 1952. Da solgte hun Hustuft til Torbjørn Langåsdalen. Selv kjøpte hun altså Fjelldalen i Eidanger.

Det dyrkede jordbruksarealet utgjorde på begynnelsen av 1950-tallet 6 dekar (sandmold). Utmarken dekket 30 dekar. På bruket var det 2 griser og 50 høner.

Våningshus, fjøs og låve ble bygd i 1891. Branntaksten på bygningene var i 1953 satt til 20 000 kroner.

I 1967 fikk en sønn, Arne Kjendalen, skjøtet på Fjelldalen for 20 000 kroner. Arne Kjendalen (født 1929) er gift med Ragnhild Deilkaas fra Sauland.

Eiendommen er ikke blitt skylddelt etter utskillingen. Det er lagt ny bilvei over jernbanelinjen. Tidligere måtte en bruke jernbanesporet som atkomstvei.

Utrag (s. 256-257) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen