Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Nordli

Gårdsnummer 10, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen ble fraskilt bruksnummer 1 i 1890 med en skyld på 37 øre. Skjøtet gikk til Didrik Eriksen.

Didrik Eriksen (født 1845) var gift med Pauline Eriksen (1842-1915). Begge ektefellene var født på Grue i Solør.
Didrik og Pauline hadde en sønn:
Otto, født 1882 - død 1883.
Didrik Eriksen var baneformann ved jernbanen.

Nordli ligger nedenfor husene på Nordal, mellom veien og jernbanesporet. Eiendommen bestod av 9 dekar jord.

Didrik Eriksen bygde hus på stedet. På bruket ble det holdt ku og gris og dyrket det nødvendige av poteter og grønnsaker.

Ved Kringlemyr på Kåsa stod det tidligere en «steinbjørn». Den ble brukt til magisk påvirkning av udyr. Didrik Eriksen ble så begeistret for denne «bjørnen» at han fikk den transportert til Nordli. Her står den fortsatt og er nå fredet.

I 1927 gikk skjøtet på Nordli til Ragnvald Buer for 9000 kroner. Han var som den tidligere eieren, baneformann ved jernbanen,


Ragnvald Buer (født 1899) er sønn av Jacob Gundersen Buer. Han giftet seg med Alvilde Marie Birgitte Sjøblom (født 1901). Hun er datter av August Sjøblom på Dreierrønningen under Prestegården.
Ragnvald og Alvilde Marie Birgitte har disse barna:

  1. Vanda, født 1919. Gift med Olav Grønvold (født 1908).
  2. Evlyn, født 1920. Gift med Ingolf Holte (født 1917) fra Siljan.
  3. Edith, født 1923. Gift med Leo Prestesetret (1921-1975). Sønn av Simon Georg Severinsen på Prestesetret under Prestegården.
  4. Yngvar, født 1925. Gift med Karen Johanne Nilsdatter (1923-1977) fra Tromsø. Bosatt på Fredly (bruksnummer 7).

Ved en skylddelingsforretning i 1952 ble bruksnummer 7, Fredly, fraskilt med en skyld på 18 øre. Ragnvald Buer beholdt grunnlovshjemmelen. I 1960 fikk den yngste sønnen, Yngvar Buer, skjøtet på Fredly for 1200 kroner.

Husmenn under Nordre Nordal

I 1725 blir det nevnt en husmannsplass under Nordre Nordal. Det vites ikke hvor på gårdens grunn plassen lå. Fra 1800-tallet kjenner en ikke til noen husmenn eller festere under gården.

Utrag (s. 199-200) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen