Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Skjeggerønningen

Gårdsnummer 21, bruksnummer 3

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen hadde tidligere vært en husmannsplass. Den ble i 1904 skilt ut fra bruksnummer 2, Nøklegård, med en skyld på 40 øre. Skjøtet gikk samme år fra Amund Christensen til en sønn, Amund Amundsen, for 1000 kroner. Denne summen skulle betales ved selgerens død til hans arvinger.

Amund Amundsen (1853-1942) giftet seg første gang i 1888 med Tilde Marie Gulliksdatter (1868-1896) fra Kjose. Hun var datter av Gullik Sørensen Nøklegaard.
Amund og Tilde Marie hadde disse barna:

  1. Wilhelm, født 1890 - død 1896.
  2. Anna Margrethe, født 1896 - død 1896.

Ved inngåelse av det første ekteskapet oppførtes Amund Amundsen som sjømann.

Etter at den første kona var død, giftet han seg i 1898 med Inger Amalie («Malla») Mathiesdatter (1864-1941) fra Kjose. Hun var datter av Mathies Nilsen på Kjøya under Bjørkevold og enke etter tømmermann Anders Georg Kristian Gulliksen Nøklegaard.

Inger Amalie hadde en sønn fra sitt første ekteskap:
Georg, født 1892. Gift med Inga Moland fra Brunlanes. Bosatt i Brunlanes.

Under folketellingen i år 1900 bodde Amund og «Malla» Amundsen under bruksnummer 2 sammen med sønnen av konas første ekteskap, Georg Kristiansen. Amund Amundsen var da gårdbruker.

Skjeggerønningen hadde med Stubbekåsa (bruksnummer 2 under Skjegge), omkring 300 dekar skog og 20 dekar jord. På bruket ble det holdt 1 hest, 2 kyr og 1 ungdyr. Det ble sanket lauv for å øke fôrmengden.

I 1937 ble bruket solgt fra Amund Amundsen og hustru, Inger Amalie, til Georg Kristiansen Nøklegaard og hans sønn, Kristian Kristiansen, for 7000 kroner. Med på handelen var bruksnummer 2 og 4 under gårdsnummer 77, Skjegge. Selgeren forbeholdt seg livsvarig fritt husvære for seg og sin hustru.


Georg Kristiansen (født 1892) var gift med Inga Moland fra Brunlanes.
Georg og Inga har en sønn:
Kristian, født 1916. Gift med Ranveig Fløtterød (født 1924). Datter av Albert Nilsen Fløtterød. Bosatt på Fløtterød under Siljan.

Georg Kristiansen var kjent som en dyktig jeger. En tid var han ansatt hos godseier Treschow som jeger. Familien bodde på Brunlanes. Skjeggerønningen ble derfor nedlagt som gårdsbruk.

I 1946 solgte Georg Kristiansen sin halvdel av bruket til sønnen, Kristian Kristiansen, for 4500 kroner. Han satt dermed som eneeier. Kristian Kristiansen Nøklegaard var i flere år politikonstabel i Larvik. Familien flyttet senere til Fløtterød under Siljan.

I fossen ved Skjeggerønningen stod det tidligere en mølle som alle brukerne under Nøklegård drev i fellesskap. Det er i den senere tid bygd flere bolighus på Nøklegård.

Utrag (s. 400-401) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen