Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Nordpolen (Solvik)

Gårdsnummer 27, bruksnummer 9 (20)

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddeling som ble avholdt i 1885, ble løpenummer 67n (denne eiendommen) skilt ut fra løpenummer 67a (senere bruksnummer 1). Den første brukeren av den fraskilte delen het Ole Knudsen. Han var medeier i Bjønnes isforretning.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 67n bruksnummer 9 under gårdsnummer 27, Bjønnes. Skylden på bruket ble revidert fra 18 skilling til 32 øre.

Folketellingen fra år 1900 forteller at John Amundsen (født 1864) og hans kone, Marie Amundsen (født 1877), forpaktet bruket. I bryggerhuset på gården bodde Anders Martin Isaksen Odden (født 1875) sammen med sin kone, Anna Tollefsdatter (født 1877). Husfaren var sysselsatt innen isarbeid.

I 1902 ble bruket delt i to omtrent like store deler. Bruksnummer 9 fikk navnet Nordpolen, mens det utskilte bruket, bruksnummer 20, beholdt navnet Solvik. Begge brukene fikk en skyld på 16 øre.

Nordpolen ble brukt av Carl Martin Amundsen ved skyldsettingen i 1905. Først i 1910 fikk han skjøte på bruket. Prisen som ble betalt, var 4000 kroner.


Carl Martin Amundsen (1876-1942) var sønn av Amund Larsen på Myra under Bjørkevold. Kona het Gunda Olava Gundersen (1883-1915).
Carl Martin og Gunda Olava hadde disse barna:

  1. Arthur, født 1901 - død 1958. Gift med Hjørdis Amalie Hasler (født 1906). Datter av Johannes Trondsen Hasler. Bosatt i Langangen.
  2. Leo, født 1907. Gift første gang med Anne Amundsen Solvik (1911-1938).
    Gift andre gang 1945 med Klara Ingvarda Isaksen (1900-1977). Datter av Jacob Andreas Isaksen. Bosatt på Gravastranden under Søndre Grava (bruksnummer 2).

Etter at den første kona var død, giftet Carl Martin Amundsen seg med Elise Eriksdatter Bjønnes (født 1887). Hun var datter av Erik Olsen Bjønnes.
Carl Martin og Elise hadde disse barna:

  1. Anders, født 1921
  2. Olaug, født 1923
  3. Erna, født 1924
  4. Solveig, født 1928

Etter mannens død levde enken, Elise Amundsen, i uskiftet bo. I 1956 gikk skjøtet på bruksnummer 9, Nordpolen, til Erik Steinar Winje (født 1901) for 14 000 kroner.

På bruksnummer 20, Solvik, ble det drevet isforretning. Eiendommen hadde samme eiere som bruksnummer 10, «Halvdelen av Bjønnes isforretning», og bruksnummer 17, Solvik, - nemlig Tholf Grini med flere.

I 1934 gikk skjøtet på bruksnummer 20 med flere til Bjønnes isanlegg A/S for 2500 kroner. Med på handelen var også bruksnummer 10 og 17. Disse eiendommene utgjorde samlet en forretning.

Utrag (s. 520-522) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen