Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Solhaug

Gårdsnummer 19, bruksnummer 6

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddeling som ble holdt på bruksnummer 1 i 1911, ble bruksnummer 6, Solhaug, skilt ut med en skyld på 6 øre. Skjøtet gikk fra Asle Nilsen til en sønn, Kornelius Aslesen, for 200 kroner.

Kornelius Aslesen (1889-1972) var gift med Kaspara Bertrandsdatter (født 1888) fra Langangen.
Kornelius og Kaspara hadde disse barna:

  1. Yngvar, født 1910 - død 1971. Gift med sykesøster Randi Arnesen (født 1912) fra Fetsund. Datter av Kristian Arnesen og Kaspara Øverby. Bosatt på Solhaug (denne eiendommen), senere i Porsgrunn.
  2. Bergliot, født 1911. Gift med Einar Halvorsen (død 1975) fra Kjose. Sønn av stasjonsmester Halvorsen.

Solhaug ligger i det sørøstre hjørnet av Sundsåsen. Kornelius Aslesen bygde seg hus på ei løkke i terrenget. Ved oppdyrking av jorda rundt husene, ble det funnet atskillig flint fra yngre steinalder.

I 1911 ble bruksnummer 7, Strandly, skilt ut med en skyld på 1 øre. Sju år senere ble bruksnummer 9, Solbakken, skilt ut med en skyld på 1 øre, og i 1927 ble bruksnummer 15, Solbakken, skilt ut med en skyld på 1 øre.

Kornelius Aslesen kjøpte i 1925 bruksnummer 11, Solhaug, som ble skilt ut fra bruksnummer 3 med en skyld på 80 øre for 1000 kroner. Samme år kjøpte han bruksnummer 13, Solhaug, og bruksnummer 14, Myrland, med en skyld på henholdsvis 1 mark og 12 øre for til sammen 5000 kroner. Begge disse brukene ble skilt ut fra bruksnummer 1.

I 1934 kjøpte han dessuten bruksnummer 10, Dalsbugten, av Morten Svensson for 500 kroner. Denne eiendommen var i 1925 blitt skilt ut fra bruksnummer 1 med en skyld på 80 øre.

Fra bruksnummer 10, «Dalsbugten», ble det i 1934 foretatt to skylddelinger. Først ble bruksnummer 20, Strandheim, fraskilt og senere ble bruksnummer 24, Myrvang, skilt fra. Skylden på Dalsbukten var etter dette redusert til 54 øre.

Fra bruksnummer 13, Solhaug, ble bruksnummer 18, «Hauli», fraskilt i 1932. I 1953 ble bruksnummer 30, Sundbakken, fraskilt. Skylden på bruksnummer 13 var etter dette redusert til 95 øre.

Låven på Solhaug brant ned i 1927. Alle dyrene brant inne. Ny låve ble bygd opp igjen, og småbruket ble drevet i noen år. Etter at Norsk Hydro etablerte seg på Herøya, fikk Kornelius Sundsaasen arbeid der. Fjøsdriften på bruket ble da nedlagt.

I 1943 kom det et stort sildestim inn Langangsfjorden. Isen var dårlig, men allikevel var alle som kunne utpå isen og fisket. Det ble brukt snøre med 10-12 kroker og mer (stegle). I løpet av en dag ble det fisket over 40 000 kg. Neste dag var silda til alt hell borte, for da var isen allerede begynt å gå i oppløsning.

Under krigen var det lite mat, så derfor ble fisken sett på som en velsignelse. Det meste av silda ble saltet og hermetisert for senere bruk.

Det ble i 1970 foretatt en sammenføying av Kornelius Sundsaasens eiendommer. Da ble bruksnummer 7, 11 og 13 sammenlagt med bruksnummer 6 til ett bruk.

Samme år skjøtet Kornelius Sundsaasen alle eiendommene over på sin sønn, Yngvar Sundsaasen, for 30 900 kroner. Eiendommen bestod da av omkring 200 dekar jord og skog. Selgeren forbeholdt seg sammen med sin kone livsvarig beboelsesrett på bruket. Etter overtagelsen lot Yngvar Sundsaasen bruksnummer 18, «Hauli», sammenføye med bruksnummer 10, «Dalsbugten», til en eiendom.


Yngvar Sundsaasen (1910-1971) var gift med Randi Arnesen (født 1912) fra Fetsund.
Yngvar og Randi har disse barna:

  1. Kari Ellen, født 1943. Adjunkt. Gift med lege Ketil Årtun fra Lillestrøm.
  2. Synnøve Kaspara, født 1946. Adjunkt. Gift med advokat Einar Stueland fra Fana.

Yngvar Sundsaasen bodde sammen med sin familie på Solhaug. I 1949 flyttet familien til Bjørntvedt. Yngvar Sundsaasen arbeidet på Porsgrunn fabrikker i 33 år, - de siste 20 år som materialbokholder. Han var samfunnsinteressert og satt mellom annet i det siste, herredsstyret for Eidanger (1960-63). Yngvar Sundsaasen var for øvrig den første formannen i Langangen idrettslag.

Yngvar Sundsaasen døde i 1971. Enken, Randi Sundsaasen, ble da gitt uskiftebevilling. I 1974 skjøtet hun eiendommene over på sin eldste datter, Kari Ellen Årtun, for 34 500 kroner.


Kari Ellen Sundsaasen (født 1943) er gift med Ketil Årtun fra Lillestrøm.
Ketil og Kari, Ellen har disse barna:

  1. Lars, født 1968
  2. Dag, født 1972
  3. Ellen, født 1976

Den nye veitraseen på Europavei 18 går i bruspenn over eiendommen.

Utdrag (s. 351-353) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen