Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Granheim (Rydningen)

Gårdsnummer 3, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dette bruket, løpenummer 13c, ble fraskilt løpenummer 13b (senere bruksnummer 4) ved en skylddeling som ble avholdt i 1865. Det fraskilte bruket, «Rydningen», fikk en skyld på 6 skilling og ble solgt fra Isak Hansen til en sønn, Hans Jacob Isaksen.

Hans Jacob Isaksen bosatte seg sammen med sin familie på det fraskilte bruket. Han kom senere til å overta farsgården. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 13c, Rydningen, bruksnummer 5 under gårdsnummer 3, Kvestad. Skylden på bruket ble revidert til 16 øre.

Under folketellingen i år 1900 bodde Hans Jacob Isaksen på Rydningen sammen med sin familie. Ikke lenge etter ble dette bruket solgt til Mathis Andersen.

Matrikkelen av 1931 viser at bruket da het «Granheim». Eier dette året var Trygve Hansen Sollid.


I 1954 fikk Karl Nybakken (født 1899) skjøtet på denne eiendommen og bruksnummer 18, Haven, samt bruksnummer 4, Engvold, under gårdsnummer 2 for 18 000 kroner. Skjøtet gikk i 1960 over til Ingvald Ødegården for 33 500 kroner. Året etter fikk Sevart Antonsen (født 1906) skjøtet for 25 000 kroner.

Et målebrev fra 1979 viser at Granheim da var på 1186,2 m². Senere samme år gikk skjøtet på de ovenfornevnte eiendommene til Ingvald Brekke for 160 000 kroner.


Ingvald Brekke (født 1931) er fra Øvre Bø. Han giftet seg i 1972 med Inger Marie Wallestad (født 1928) fra Borgestad. Begge ektefellene har barn fra tidligere ekteskap.

Det gamle våningshuset er pusset opp både innvendig og utvendig. På bruket er det boret etter vann i en dybde av 95 meter.

Utrag (s. 110-111) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen