Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Auen (Plassen)

Gårdsnummer 25, bruksnummer 6

av Per Chr. Nagell Svendsen

Alt på 1700-tallet blir det nevnt en plass under Auen, Plassen. I 1801 solgte Jacob Johannesen Ørvik denne plassen til Jens Olsen fra Tvedalen i Brunlanes for 50 spesidaler. Plassen fikk da en skyld på ½ skinn.

Jens Olsen (ca. 1770-1840) var gift med Boel Jacobsdatter (ca. 1764-1840).
Jens og Boel hadde disse barna:

  1. Jacob, født 1796 - død 1861. Gift 1830 med Birthe Michelsdatter (1794-1877) fra Gjerpen. Bosatt på Auen (denne eiendommen).
  2. Karen, født 1798 - død 1882. Gift 1829 med Jacob Eriksen (1802-1866). Sønn av Erich Larsen Wiersdalen. Bosatt på Hagen under Viersdalen (bruksnummer 4).
  3. Maren Laurine, født 1802. Gift 1829 med Torger Andersen Solum (født ca. 1802) fra Brunlanes. Bosatt i Brunlanes.

Jens Olsen var tidligere husmann på Håøya. I 1822 skjøtet han bruket over på sin sønn, Jacob Jensen, for 50 spesidaler.


Jacob Jensen (1796-1861) giftet seg i 1830 med Berthe Michelsdatter (1794-1877) fra Gjerpen.
Jacob og Berthe hadde en sønn:
Jens, født 1834 - død 1836

I 1857 testamenterte Jacob Jensen og hustru bruket til Abraham Andersen Bjønnes. Dette testamentet ble tinglyst først i 1879.

Jacob Jensen døde i 1861. Under folketellingen i 1865 bodde Abraham Andersen på bruket. På bruket bodde også Berthe Michelsdatter som føderådskone og ei tjenestejente, Janna Olsdatter (født 1846 i Brevik).

Herredsbeskrivelsen fra 1865 viser at gårdens åker og dyrkede eng var på 8 mål. Ved gården var det 1¼ mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ¾ tønne havre, 1/8 tønne bygg, 1/16 tønne hvete og 2 tønner poteter. Avlingen viste 6 fold havre, 7 fold bygg, 6 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 10 skippund høy.
På bruket ble det holdt 1 ku. Kua hadde havnehage, hos Amund Auen (senere bruksnummer 1).
Det hørte ikke noe skog med til eiendommen. Brukerne av Plassen hadde rett til brensel i Auens skog.
Gården lå ½ mil fra den rodelagte veien og 1/8 mil fra sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt, men dårlig dyrket. Herredskommisjonen foreslo å senke skylden på eiendommen til 1 ort og 20 skilling.


Abraham Andersen (1838-1919) kom fra Holla. Han giftet seg i 1871 med Marie Margrethe Olsdatter (1836-1911). Hun var datter av Ole Adolphsen Rambergrønningen.
Abraham og Marie Margrethe hadde disse barna:

  1. Ole Martinius, født 1872. Gift med enke Emilie Frederikke Jacobsdatter (født 1872 i Brunlanes). Enke etter Carl Jacobsen Karisholmen.
  2. Anders Martin, født 1874. Ugift.
  3. Arnt Markus, født 1879 - død 1956. Ugift.

I 1879 solgte Abraham Andersen bruket til Amund Jonsen Auen for 2400 kroner. Etter salget flyttet Abraham Andersen sammen med familien sin til Bukkøya under Halvarp (senere bruksnummer 8).

Amund Jonsen eide det senere bruksnummer 1 under Auen. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Plassen har senere vært drevet som en del av hovedbruket. Husene på den gamle plassen er borte. En kan heller ikke se rester etter murene.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 63, «Auen», bruksnummer 6 under gårdsnummer 25, «Haaøen». Skylden på bruket ble revidert fra 2 ort og 8 skilling til 1,02 mark.

I 1962 ble det holdt to mindre skylddelinger på bruket. Bruksnummer 43, Snurrevika, og bruksnummer 44, Knausene, ble fraskilt - hvert med en skyld på 1 øre. Det er også senere blitt holdt en skylddeling på bruket.

Utrag (s. 476) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen