Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Nautserslåtta

Gårdsnummer 35, bruksnummer 3

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddeling i 1853 ble løpenummer 83d (denne eiendommen) skilt ut fra løpenummer 83c (senere bruksnummer 2). Eiendommen fikk en skyld på 9 skilling, og skjøte gikk til Kittil Amundsen Haken for 185 spesidaler.

Kittil Amundsen (1817-1882) var sønn av Amund Kittilsen på Nautser under Bjørkevold. Han giftet seg i 1842 med Karen Kirstine Ingebretsdatter (ca. 1814-1899). Hun var datter av Ingebret Arvesen som bodde på Rønningen under Langangen.
Kittil og Karen Kirstine hadde disse barna:

  1. Amund, født 1845 - død 1855.
  2. Grete Pauline (Lina), født 1853 - død 1926. Gift med skipstømmermann Christian Fredrik Pohlmann (1851-1923) fra Bamble. Bosatt på Nautserslåtta (denne eiendommen).

Herredsbeskrivelsen.av 1865 forteller at eiendommen hadde en skyld på 9 skilling. Den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var på 5½ mål.
På denne jorda ble det dyrket ¼ tønne havre og ½ tønne poteter. Avlingen viste 5 fold korn og poteter. Ved siden av ble det dyrket 8 skippund høy.
Det fantes 4 sauer på bruket. Dyrene hadde ingen havnehage. - Heller ikke fantes det skog på eiendommen.
Gården lå langt fra den rodelagte veien, men med lett atkomst til sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og godt dyrket. Skylden ble foreslått hevet til 15 skilling.

Kittil Amundsen døde i 1882. Enken, Karen Kirstine Ingebretsdatter, ble sittende i uskiftet bo.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 83d bruksnummer 3 under gårdsnummer 35, Lerstang. Skylden på bruket ble revidert til 35 øre.

Enken solgte omkring 1890 bruket til svigersønnen, Christian Fredrik Pohlmann, for 750 kroner. Selgersken skulle «nyte fritt opphold husvær og kleder, mat og drikke og i sykdomstilfelle kur og pleie, samt endelig ved sin dødelige avgang en anstendig begravelse». Disse ytelsene ble verdsatt til 250 kroner pr. år.


Christian Fredrik Pohlmann (1851-1923) var gift med Grete Pauline Kittilsdatter (1853 -1926). Det var ingen barn i dette ekteskapet.

Pohlmann var skipstømmermann. Han seilte mye med engelske skuter og var en ekte «deep water sailor».

Enken, Grete Pauline Kittilsdatter, solgte etter mannens død i 1923 en del av eiendommen til Anders Christoffersen Kokkersvold for 2000 kroner. Året etter solgte hun resten av eiendommen for 5500 kroner til samme person.

Det ble i 1932 holdt en skylddeling på bruksnummer 3. Da ble bruksnummer 52, «Bugten», med en skyld på 2 øre skilt ut og solgt til Johan Jacobsen, Sagbakken.

I 1948 solgte Anders C. Kokkersvold eiendommen til sin sønn, Karl Johan Kokkersvold. Med på handelen var hovedbølet, Kokkersvold, under Bjørkevold (bruksnummer 19). Overdragelsessummen var på 30 330 kroner, hvorav 10 000 kroner ble betalt for løsøret. (Slektsoversikten er tatt med under Kokkersvold.)

Utdrag (s. 643-644) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen