Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Solli

Gårdsnummer 17, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, løpenummer 45b, ble skilt ut fra løpenummer 45a (senere bruksnummer 1) i 1847 som et såkalt «rødningsland». Det utskilte bruket fikk en skyld på 2 ort og 19 skilling og ble solgt fra Amund Nielsen til stesønnen, Mikkel Nielsen Solie, for 200 spesidaler.

Mikkel Nielsen (1813-1873) var sønn av Niels Larsen Solli. Han giftet seg i 1848 med Karen Marie Stiansdatter (født 1828). Hun var datter av Stian Pedersen Klep.
Mikkel og Karen Marie hadde disse barna:

 1. Nilia Marie, født 1849 - død 1876. Ugift.
 2. Stina Dorthea, født 1851 - død 1875.
 3. Maren Caroline, født 1854. Gift 1876 med Lars Gulliksen (1856-1900). Sønn av Gullik Larsen på Ovnen under Kjendalen.
 4. Anne Petræa, født 1856 - død 1857.
 5. Stian, født 1858 - død 1859.
 6. Martin Carelius, født 1861 - død 1861.
 7. Petrea, født 1862. Gift 1888 med arbeidsmann Hans Petter Hansen Storemyr fra Brunlanes.
 8. Karen Marie, født 1865.
 9. Maren Anne, født 1871. Gift 1895 med gråsteinsmurer Kristen Olsen Øverland fra Porsgrunn.

Gården lå på flaten under Sollibakkene. Jorda var lettdrevet. Skogen strakte seg østover til «Midthalen».

I 1852 kjøpte Mikkel Nielsen gården Ballestad under Kjendalen (bruksnummer 7). Denne eiendommen ble brukt som et underbruk av Solli.

HerredsbeskriveIsen av 1865 viser at den omtrentlige størrelsen på gården Sollis åker og dyrkede eng var 19 mål. Ved gården var det 2¼ mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1 tønne havre, 1/8 tønne bygg, 1/8 tønne hvete og 2 tønner poteter. Avlingen viste 6 fold havre, 6 fold bygg, 4 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 20 skippund høy.
På gården var det 2 kyr. Dyrene hadde tilstrekkelig havnehage.
Det hørte noe skog med til eiendommen. Den årlige nettofortjenesten av gran og litt eik utgjorde omtrent 5 spesidaler.
Gården lå ved den rodeIagte veien, - ¼ mil fra sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Det var undertiden utsatt for oversvømmelse. Herredskommisjonen foreslo å skrive opp skylden til 3 ort og 19 skilling.

I 1873 ble en del av eiendommen, løpenummer 45d (senere bruksnummer 4), fraskilt bruket og solgt til Amund og Søren Nilssønner for 250 spesidaler. Det fraskilte bruket ble kalt for «Langemyr» og fikk en skyld på 13 skilling.

Tjue år senere ble denne gårdparten solgt videre til Nils Jacob Eriksen Wiersdalen for 200 kroner. Langemyr har siden vært drevet som en del av familiens øvrige eiendom under Viersdalen (bruksnummer 12).

Folketellingen som ble avholdt i 1875, viser at enken, Karen Marie Stiansdatter, bodde på bruket sammen med fire døtre: Nilia Marie, Maren Caroline, Karen Marie og Maren Anne. På bruket ble det holdt 2 kyr og 1 gris.

Den eldste av døtrene, Nilia Marie Mikkelsdatter, hadde to barn:

 1. Martinius, født 1871. Utlagt barnefar, enkemann, sagmester Nils Andersen i Porsgrunn.
 2. Stine, født 1875. Utlagt barnefar, ungkar Lars Johnsen Wiersdalen.

I 1877 ble løpenummer 45e (senere bruksnummer 5) solgt fra skifteforvalteren i Mikkel Nielsens bo til Anders Amundsen Solli for 2200 kroner. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 1 ort og 20 skilling. Anders Amundsen drev det senere bruksnummer 3 under Solli. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Hjemmelsdokumentet til hovedbruket ble i 1877 utlagt stervboenken, Karen Marie Stiansdatter, for 1500 kroner. To år senere skjøtet hun eiendommen over på snekker Anders Johnsen for 1600 kroner. Anders Johnsen bodde sammen med sin familie på Nordalsetret (senere bruksnummer 4). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

I 1887 ble løpenummer 45i, Haugen, fraskilt med en skyld på 2 skilling. Denne delen ble solgt til Hans Eriksen.

Senere samme år skjøtet Anders Johnsen løpenummer 45b (denne eiendommen) og løpenummer 45i over på Erik Sørensen Wiersdalen for 1600 kroner. Eiendommen under Solli har senere vært drevet sammen med Rødningen under Viersdalen (bruksnummer 3).

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 45b bruksnummer 2 under gårdsnummer 17, Solli. Skylden på bruket ble revidert fra 8 skilling til 25 øre. Løpenummer 45i fikk bruksnummer 9 og en revidert skyld på 7 øre.

Utrag (s. 305-306) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen