Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Oksum

Gårdsnummer 40, bruksnummer 6

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen hørte opprinnelig inn under bruksnummer 3, Holtsmarken. I 1915 ble ved en skyldsetning det meste av skogen skilt fra jordveien. Eierne, Hans Abraham Kolle og Olaf Rød, beholdt storparten av skogen (bruksnummer 3). Husene og jordveien samt litt av skogen ble skilt fra til Nils Christensen Rognlien. Det fraskilte bruket fikk bruksnummer 6,og en skyld på 1,50 mark (denne eiendommen). I 1919 fikk Nils Christensen skjøte på eiendommen for 6000 kroner.

Nils Christensen (1882-1932) var sønn av Christen Knudsen Rognlien. Han giftet seg med Gunhilde Jacobsdatter (1888-1979). Hun var datter av Jacob Pedersen Kjendalen.
Nils og Gunhilde hadde ei datter:
Marie, født 1909. Gift med Oskar Sørensen fra Hjertevik under Halvarp.

På gården fantes det et gammelt våningshus. I 1923 bygde Nils Christensen et vinkelbygg 2 til våningshuset. Fire år tidligere, i 1919, hadde han satt opp en ny driftsbygning.

Etter mannens død i 1932 overtok enken, Gunhilde Rognlien, bruket. Hun drev det fram til 1947 da hun skjøtet det over på sin brordatters mann, Jørgen Øvretveit, for 15 000 kroner. Med i overdragelsessummen var løsøre for 4500 kroner.


Jørgen Øvretveit (født 1908) er sønn av Halvor S. Øvretveit og Birgit Tomine H. Vøllestad fra Tørdal i Drangedal. Han giftet seg i 1945 med Marie Eikedalen (født 1917). Hun er datter av Peder Johan J. Eikedalen og Anna Andersen fra Brunlanes.
Jørgen og Marie har disse barna:

  1. Harry, født 1946. Gift 1965 med Anne Marie Johansen. Ekteskapet oppløst. Bosatt på Klyve i Skien. Skal senere overta bruket.
  2. Anlaug, født 1950. Gift 1972 med Nils Midtbøen. Bosatt på Oksum.
  3. Birger, født 1953. Gift 1977 med Sølvi Olsen. Bosatt på Herøya.

Jørgen Øvretveit har blant annet arbeidet ved Porsgrunn metallurgiske fabrikker. Han har hatt flere kommunale tillitsverv.

I 1953 utgjorde det dyrkede jordbruksarealet 30 dekar (leirjord og mold). Annet jordbruksareal var på 6 dekar, den produktive skogen dekket 75 dekar og annen utmark 75 dekar. På gården var det samme året 1 hest, 3 kyr, 2 ungdyr, 2 griser, 7 sauer og 30 høner.

Branntaksten på husene ble i 1953 satt til 30 000 kroner. Den gamle driftsbygningen er senere revet. En mindre driftsbygning (stall) er satt opp. Det er også bygd et redskapshus og ei smie av den nåværende eieren.

Elektrisk kraft ble på grunn av store anleggsomkostninger, først ført fram til Oksum under den andre verdenskrigen (1940). Vann ble lagt inn i husene i 1949.

Jordene til de forskjellige brukene under Oksum ligger noe om hverandre. Det er ikke foretatt noen utskiftning, slik at jordene til dette bruket ligger spredt mellom jordene til de to andre Oksum-gårdene.

Gårdens skog grenser til de andre Oksumgårdene, til Røra og til Stulen. Det blir avvirket 30 til 50 m³ tømmer om året. Kjøper er Telemark Tømmersalgslag. Veien fra Oksum til hovedveien er en privatvei som oppsitterne har sammen. Den er omkring 1,5 km lang og har en forholdsvis bratt stigning i terrenget. Tidligere gikk veien over dyrket mark på dette brukets grunn. Den ble lagt om cirka år 1900.

Navn på noen av gårdens åkrer og jorder er: Engebretstykket (oppkalt etter en tidligere eier, Engebret Knudsen, se bruksnummer 3), Monseekra, Apalekra, Hestekra, Hestehagen og Langekra.

Tidligere ble det drevet med husdyr, høy, rotvekster, poteter og litt frukt og grønnsaker. Etter at en sluttet med husdyr, er jorda for det meste blitt brukt til dyrking av poteter.

Ved siden av har det også vært dyrket frukt og grønnsaker. På bruket finnes det 10 epletrær, 1 pæretre, 3 morelltrær, 10 solbærbusker og 15 ripsbusker. Det er satt opp et lite drivhus på eiendommen.

Utdrag (s. 774-776) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen