Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn under Søndre Lunde

Gårdsnummer 5

Høyrønningen (Rønningen)

av Per Chr. Nagell Svendsen

Høyrønningen eller Rønningen som stedet gjerne ble kalt, var opprinnelig en husmannsplass. Plassen ble ryddet på annen halvdel av 1700-tallet. Den første eieren het Anders Jacobsen. Han kjøpte plassen til selveie i 1799. Det lille bruket fikk en skyld på 1 skinn.

Anders Jacobsen (født 1763) var gift med Gunhild Iversdatter (ca. 1774-1800).
Anders og Gunhild hadde disse barna:

  1. Marie, født 1796
  2. Karen, født 1798. Gift 1818 med tjenestegutt Jon Nilsen Lunde (født ca. 1793).

Gunhild Iversdatter døde i 1800. Skiftet etter henne viser at gjelden oversteg formuen med 16 riksdaler, 2 ort og 2 skilling.

Anders Jacobsen giftet seg i 1800 med Anne Jacobsdatter Ulverød (ca. 1764-1803).
Anders og Anne hadde en sønn: Jacob, født 1803

Anne Jacobsdatter døde i 1803. Skiftet etter henne ble avsluttet senere samme år. Det var ikke noe egentlig oppgjør, men stua ble i alle fall taksert til 24 riksdaler.

I sitt tredje ekteskap var Anders Jacobsen gift med Aaste Isachsdatter (død 1808). I skiftet etter henne viste det seg at gjelden oversteg inntekten, og det ble ført opp at «enkemanden eide intet». Av dyr fantes det ei ku med navn Barlind som ble taksert til 10 riksdaler. En sau med to lam ble taksert til 1 riksdaler og 1 ort.

Anders Jacobsen hadde i 1803 skjøtet «Høyrydningen» over på Ole Andersen Lien for 350 riksdaler. Det opplystes i skjøtet at det ikke hørte seterrettighet og adgang brensel med til det lille bruket.


Ole Andersen Lien bodde på Nordre Lunde (senere bruksnummer 1). Høyrønningen ble brukt som en del av dette bruket.

Utrag (s. 159) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen