Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Dale og Slettholt

Gårdsnummer 15, bruksnummer 8 og 19

av Per Chr. Nagell Svendsen

En del av Nordalsetret, løpenummer 39a/39b e, ble i 1888 skilt ut fra det senere bruksnummer 4 med en skyld på 1 skilling. Den fraskilte delen fikk navnet Dale og ble solgt til David Nilsen Myra fra Kvelde. I skjøtet stod det at den nye eieren måtte forplikte seg til å vedlikeholde gjerdet omkring eiendommen.

Matrikkelen av 1889 gav Dale bruksnummer 8 under gårdsnummer 15, Nordalsetret. Skylden på bruket ble revidert til 4 øre.

David Nilsen var gift med Ina Marie Eriksdatter Wiersdalen. Han virket som skomaker. I 1893 kjøpte han gården Nordli under Solli (bruksnummer 8). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) Dale ble etter dette solgt til Arne O. Sletholdt.


Arne Olsen Sletholdt (født 1865) kom fra Siljan. Han var sønn av Ole Sletholdt og giftet seg i 1894 med Karen Marie Eriksdatter (født 1867). Hun var datter av Erik Jacobsen Wiersdalhagen.
Arne og Karen Marie hadde disse barna:

  1. Einar, født 1894
  2. Albert, født 1896

Arne Sletholdt var gårdbruker og arbeidsformann ved tømmerhogst. Under folketellingen i år 1900 bodde husbondens far, Ole Sletholdt (1823-1903), på bruket. Han var enkemann og ble underholdt av sin sønn.

Ved en skylddeling som ble avholdt i 1900, ble bruksnummer 19, Slettholt, fraskilt bruksnummer 4 med en skyld på 20 øre. Denne eiendommen ble brukt sammen med Dale.


Bruket ble solgt til Martin Nilsen Haukeråsen. Han hadde tidligere vært Karl August Larsen Lundes medeier i Hestehagen (bruksnummer 6).

En vet lite om Martin Nilsens bruk av eiendommene. Anders Ingebretsen Smevika bodde på Dale i noen år inntil Karl Berthram Kristoffersen kjøpte Dale og Slettholt omkring 1910.


Karl Berthram Kristoffersen (1882-1954) var sønn av Christoffer Andersen Kokkersvold. Han var første gang gift med Olga Kristiansen Eikenes (1881-1914) fra Kjose.
Karl Berthram og Olga hadde disse barna:

  1. Hilda, født 1912.
  2. Marie, født 1914. Bosatt på Eikenes i Kjose.
  3. Kristian Kristoffer, født 1914. Gift med Karoline Bærug (født 1908) fra Kjose. Bosatt på Dale (denne eiendommen).

Den første kona døde i barselseng. Karl Berthram Kristoffersen giftet seg senere med Olufine Andersdatter Elverønningen (1876-1947) fra Kjose.
Karl Berthram og Olufine hadde disse barna:

  1. Anna, født 1916. Gift 1937 med Ingvald August Traaholt (født 1904). Sønn av Nils August Olsen Traaholt. Bosatt på Søndre Hvalstad under Bjørntvet (bruksnummer 9).
  2. Olav, født 1919, Ugift.

Det ble i 1927 holdt en skylddeling på Slettholt. Da ble bruksnummer 39, Knausen, fraskilt med en skyld på 1 øre.


I 1948 solgte Karl B. Kristoffersen bruksnummer 8, Dale, og bruksnummer 19, Slettholt, til sin eldste sønn, Kristian Kristoffer Kristoffersen, for 11 000 kroner. Løsøret ble verdsatt til 3000 kroner. Selgeren forbeholdt seg livsvarig husvære, 5 tønner poteter årlig og 1 liter melk daglig.

Kristian Kristoffer Kristoffersen (født 1914) giftet seg med Karoline Bærug (født 1908) fra Kjose.
Kristian Kristoffer og Karoline har disse barna:

  1. Kåre, født 1947. Gift med Inger Lise Engøy fra Glomfjord i Nordland. Bosatt på Hurum.
  2. Mary Synnøve, født 1950. Gift med Ivar Kordal fra Solør i Hedmark. Bosatt i Oslo.

I 1964 ble det holdt en skylddeling på Dale. Da ble bruksnummer 59, Fjellhaug, fraskilt med en skyld på 2 øre. Den samlede skylden på bruksnummer 8 og 19 var etter dette 21 øre.

Utrag (s. 249-250) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen