Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn under Viersdalen

Gårdsnummer 18

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det kjennes til en husmannsplass under det senere bruksnummer 5. Denne plassen ble kalt for Rønningen. To andre plasser lå under det senere bruksnummer 7. Disse plassene ble kalt for Kleiva og Rønningen.

Alle husmannsplassene under Viersdalen ble trolig ryddet etter 1801. Under folketellingen i 1865 bodde det en husmannsfamilie under løpenummer 47a (senere bruksnummer 5).

Husmenn under bruksnummer 5

Rønningen

Niels Eriksen (1810-1891) var sønn av Erich Larsen Wiersdalen. Han giftet seg i 1837 med Birthe Ingebretsdatter (ca. 1812-1883) fra Langangen.
Kjente barn:

  1. Erik, født 1838 - død 1851
  2. Anne Pernille, født 1846

Niels Eriksen var den eneste husmannen som bodde under Viersdalen i forbindelse med folketellingen i 1865. Han ble registrert som «Husmand uden Jord».

Andre beboere under Viersdalen

Anders Sørensen (1838-1912) var sønn av Søren Eriksen på Rødningen under Viersdalen. Han giftet seg i 1875 med Amalie Gulliksdatter Sundsaasen.
Kjente barn:

  1. Johan Severin, født 1876
  2. Anna Gurine, født 1878

Anders Sørensen ble registrert som innerst og gårdmann.

Utdrag (s. 337) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen