Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Vissevåg

Gårdsnummer 39, bruksnummer 6

av Per Chr. Nagell Svendsen

Vissevåg var tidligere husmannsplass. Plassen ble ryddet etter 1774. Søren Nielsen (1729 -1809) var muligens den første husmannen på plassen.

I 1812 skjøtet eieren av den ene Røragården (senere bruksnummer 6), Peder Pedersen, «Vissevaagen» over på en svoger, Anders Isachsen. Eiendommen fikk en skyld på ½ skinn og ble solgt for 100 riksdaler.

Anders Isachsen Røra (født 1777) var sønn av Isach Jacobsen i Havnen under Røra. Han giftet seg i 1805 med Anne Pedersdatter Røra (ca. 1785-1856).
Anders og Anne hadde disse barna:

 1. Peder, døpt 1806 - død 1814
 2. Isak, døpt 18081,- død 1810
 3. Karen Margrethe, døpt 1811 - død 1814
 4. Karen Margrethe, født 1815
 5. Peder, født 1818 - død 1885. Skipsfører. Gift 1848 med Karen Margrethe Nielsdatter (født 1821). Datter av Niels Isachsen Klevstrand. Bosatt på Geiteklev under Gunneklev, Tangen og i Vissevåg (denne eiendommen).

Anders Isachsen døde omkring 1820. Skiftet etter ham ble tinglyst først i 1835.

Anne Pedersdatter Vissevaagen giftet seg i 1821 med Isach Hansen Vissevaagen (ca. 1790-1871).
Isach og Anne hadde disse barna:

 1. Anne Marine, født 1821
 2. Hanna Sørine, født 1824 - død 1909. Bosatt på Sandøya.

Matrikkelen av 1838 navngir Isach Hansen som oppsitter på løpenummer 101, «Vissevaag». Skylden ble dette året revidert til 1 ort og 4 skilling.

Etter Anne Pedersdatters død i 1856 gikk hjemmelsbrevet i skiftet etter henne til en sønn, Peder Andersen. Dette brevet ble tinglyst i 1858. Stefaren brukte Vissevåg til omkring 1860 da han tok kår hos Peder Pedersen Røra.


Peder Andersen (1818-1885) giftet seg i 1848 med Karen Margrethe Nielsdatter Klevstrand (født 1821).
Peder og Karen Margrethe hadde disse barna:

 1. Andrea Nicoline (Lina) født 1852 - død 1927. Gift 1886 med lærer Kittil Larsen (1858-1904) fra Sauherad. Sønn av Lars og Karen Kåsa. Bosatt på Røra (bruksnummer 13).
 2. Petrea Caroline, født 1855 - død 1935. Gift 1886 med skomaker Lars Severin Hansen (1860-1889). Sønn av Hans Jaeob Larsen Røratangen.
 3. Nils Andreas, født 1858.
 4. Peder Benoni, født 1860 - død 1943. Gift 1884 med Lava Jette Marie Andersen (født 1864). Datter av skipskaptein Lars Andersen på Sandøya. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)

Herredsbeskrivelsen av 1865 forteller at Peder Andersens eiendom i Vissevåg ble forpaktet av Peder Pedersen Røra. I 1873 fikk Peder Pedersen skjøte på eiendommen for 500 spesidaler. Løpenummer 101 ble da sammenlagt med løpenummer 100a og b til det senere bruksnummer 6 (se dette).

Utdrag (s. 743-744) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen