Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn under Solli

Gårdsnummer 17

Løkka

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det kjennes til en husmannsplass under Solli.

Denne plassen hørte inn under Nedre Solli. Etter at Anders Amundsen Solli kjøpte bruket, satte han bort et stykke jord oppe i Sollibakkene. Stedet ble kalt Løkka.

Omkring 1850 var plassen bebodd av Erik Eriksen (1820-1900). Han var sønn av Erich Larsen Wiersdalen og giftet seg første gang i 1854 med Ellen Marie Mathiasdatter Kjennåsen (1827-1858) fra Langangen.
Kjent barn:
Amborg Marie, født 1858 - død 1942
Gift med Petter Severin Severinsen (1857-1922) fra Herre i Bamble. Sønn av Severin Knudsen. Bosatt på Landhjem under Nordalsetret (bruksnummer 9).

I skiftet etter den første kona fikk stervboenkemannen hjemmelen til boets våningshus for 100 spesidaler.

Erik Eriksen giftet seg i 1861 med Gunhild Marie Sørensdatter Kjendalen (1827-1883). Under folketellingen i 1865 bodde de på plassen sammen med ei datter fra mannens første ekteskap. Det ble holdt 1 ku og 2 sauer på plassen.

Familien var bosatt på stedet under folketellingen som ble avholdt 10 år senere. Etter Gunhild Marie Sørensdatters død i 1883, ble husene på plassen solgt og flyttet til Langangen.

Utdrag (s. 313) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen