Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Røra (Havna)

Gårdsnummer 39, bruksnummer 8

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1867 ble løpenummer 100d (denne eiendommen) skilt ut fra det senere bruksnummer 6. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 1 skilling.

Matrikkelen av 1889 gav eiendommen bruksnummer 8. Skylden ble samme år revidert til 2 øre. Eier og bruker dette året het Jakob Olsen.

Jakob Olsen (1846-1911) var sønn av Ole Johnsen Haukelien. Han giftet seg i 1867 med enke Marte Larine Larsdatter (1824-1909). Hun var datter av Lars Christophersen Oxum. Det kjennes ikke til noen barn fra dette ekteskapet.

Olsen var skogs- og isarbeider ved siden av at han drev et lite gårdsbruk. Marthe Larine Larsdatter hadde tidligere vært gift med Knud Larsen (1829-1857) på Røratangen (senere bruksnummer 2).

Under folketellingen som ble holdt i år 1900, bodde en sønn fra konens første ekteskap, Carl Edvard Knudsen (1856-1936), på bruket. Han var ugift og drev som skomaker.

Eiendommen ble senere solgt fra Carl Edvard Knudsen til Hans Skau og Tidemand Rasmussen. Først på 1920-tallet gikk Hans Skaus del over til Kåre Ulefoss.

I 1926 ble bruket formelt skylddelt. Da fikk Tidemand Rasmussen skilt ut en del, bruksnummer 38, Havna, med en skyld på 1 øre.

To år senere gikk skjøte fra Kåre Ulefoss til Øivind Kahrs Kielland (død 1967) for 8500 kroner. Det ble gjort en påtegning av Tidemand Rasmussen om at kjøperen skulle være berettiget til å innløse hans halvpart i hus på denne eiendommen.

Det ble i 1975 foretatt en kart- og oppmålingsforretning. Oppmålingen viste at eiendommen var på 2685 m². Samme år gikk hjemmelen på denne eiendommen og bruksnummer 28 over til arvingene Jan Henrik Kielland (født 1927) og Anne Marie Geelmuyden (født 1929). Eiendommens verdi ble satt til 75 000 kroner.

Utdrag (s. 745-746) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen