Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Fredheim

Gårdsnummer 19, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Stedet hvor småbruket «Fredheim» ligger, ble tidligere kalt for «Kalvehagen». Det var da et jorde og lå i den nordøstre delen av Sundsåsen.

Kalvehagen hørte inn under bruksnummer i fram til år 1900. Etter Nils Aslesens død ble Kalvehagen skilt ut fra hovedbruket og solgt til en sønn av den tidligere eieren, Semmer Nilsen, for 2500 kroner. Den utskilte eiendommen fikk navnet Fredheim og bruksnummer 5. Skylden ble satt til 62 øre.

(Nicolai Eberhart) Semmer Nilsen (1868-1948) var gift med Hulda Nora Andriette Larsdatter Lunde (1874-1967).
Semmer og Hulda Nora Andriette hadde disse barna:

  1. Emma, født 1902. Gift med murer Ole Lie (1897-1980) fra Gjerpen. Sønn av Kristian O. Lie på Nordre Tveten. Bosatt på Borgestad i Skien.
  2. Borgar, født 1906 - død 1981. Gift 1934 med Anne Marie Aske (født 1912). Datter av Hans Martin Halvorsen Aske og Karen Marie Kristensdatter fra Brunlanes. Bosatt på Fredheim (denne eiendommen).

Etter Semmer Sundsaasens død i 1948 fikk enken, Hulda Sundsaasen, uskiftebevilling. I 1960 skjøtet hun bruket over på sønnen, Borgar Fredheim, for 29 000 kroner. Selgersken forbeholdt seg livsvarig fri bruksrett til andre etasje av våningsbygningen. Den årlige verdien av denne rettigheten ble satt til 300 kroner.


Borgar Fredheim (1906-1981) giftet seg i 1934 med Anne Marie Aske (født 1912) fra Brunlanes.
Borgar og Anne Marie har disse barna:

  1. Bjørg, født 1934. Gift 1954 med lærer Tor Kåsa (født 1931) fra Langangen. Sønn av Jens Kåsa og Agot Thorsdal. Bosatt på Fredheim (denne eiendommen).
  2. Gunn, født 1936. Gift 1957 med Asbjørn Hobæk (født 1934) fra Brunlanes. Sønn av Martin og Agnes Hobæk. Bosatt på Helgeroa i Brunlanes.
  3. Kari, født 1943. Gift 1967 med Einar Auestad (født 1940) fra Nærbø på Jæren. Sønn av Elling og Gjertrud Auestad. Bosatt på Figgjo i Rogaland.

Borgar Fredheim gikk en vinter på Grenland ungdomsskole og deretter på Gjerpen småbruksskole. Han drev senere et intenst og godt småbruk på Fredheim.

Fredheim var en sesong på hvalfangst. Sammen med Jacob Sundsaasen eide han arbeidsruta Langangen-Herøya. Denne ruta drev de på en fin måte i mange år, før de i 1965 solgte bussene til NSB.

Borgar Fredheim kjøpte det gamle arbeidsstedet Verven (bruksnummer 12). Der bygde han hus. Småbruket Fredheim ble i august 1960 overdratt til den eldste datteren, Bjørg Kåsa, som forskudd på arv. Eiendommen ble verdsatt til 29 000 kroner.


Bjørg Kåsa (født 1934) giftet seg i 1954 med Tor Kåsa (født 1931) fra Langangen.
Tor og Bjørg har disse barna:

  1. Gro, født 1954. Gift 1978 med Klaus Midtgård (født 1948) fra Porsgrunn. Sønn av Håkon og Edle Midtgård. Bosatt i Porsgrunn.
  2. Jørn, født 1956. Gift 1979 med Kari Fougner Hanssen (født 1958). Datter av Hans Jørgen og Aud Fougner Hanssen. Bosatt i Sagsund ved Tvedestrand.
  3. Rikke, født 1958
  4. Jens, født 1965

Tor Kåsa er æresmedlem av Langangen vel og Langangen idrettsforening. Han har sittet i Porsgrunn bystyre og formannskap som representant for partiet Høyre. Fra 1976 har han vært nestformann i Norske kommuners sentralforbunds lønnsutvalg, - og fra 1980 formann for dette utvalget.

Eiendommen Fredheim hadde tidligere omkring 20 dekar dyrket jord og 60 dekar skog. Før i tiden var det mye østers på fjellsiden under vannet. Det hørte også gode fiskeplasser med til bruket.

Utrag (s. 349-351) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen