Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Smøkkerød

Gårdsnummer 12, bruksnummer 3 og 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen var på begynnelsen av 1800-tallet en husmannsplass under Eidanger prestegård. Ved en skylddeling som fant sted i 1850, ble løpenummer 109d (denne eiendommen) skilt ut fra løpenummer 109a, Eidanger prestegård (senere gårdsnummer 43). Samme år fikk Anders Jacobsen Nordal kongelig skjøte på denne eiendommen og rett til brensel og gjerdefang på løpenummer 109b (senere bruksnummer 2 under Eidanger prestegård) for 710 spesidaler.

Smøkkerød ble drevet sammen med Anders Jacobsens øvrige eiendommer under Nordal og Ødegården. Etter hans og hustrus død i 1877 gikk hjemmelen til denne eiendommen med flere året etter over til stervbosønnen, Nils Jacob Andersen.

I 1880 gikk skjøtet fra Nils Jacob Andersens konkursbo til Lars Andreas Helgesen Buer og Nicolai Salvesen Sanne på blant annet Smøkkerød for 10 200 kroner. Buer overtok i 1883 Sannes halvdel. Smøkkerød har senere hørt inn under Ødegården og er blitt drevet som en del av denne.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 109d, «Smøkkerød», bruksnummer 3 under gårdsnummer 12, «Ødegaarden». Skylden på eiendommen ble revidert fra 1 ort og 12 skilling til 81 øre.

I 1874 ble det skilt ut et skogstykke fra løpenummer 109b (senere bruksnummer 2) under Eidanger prestegård. Dette skogstykket ble kjøpt av Anders Jacobsen og drevet sammen med hans øvrige eiendommer. Det ble senere solgt til Lars Andreas Helgesen Buer.

Matrikkelen av 1889 gav dette skogstykket løpenummer 109n, bruksnummer 4 under gårdsnummer 12, Ødegården. Skylden på eiendommen ble samme år revidert fra 9 skilling til 19 øre.

Utrag (s. 210) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen