Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Strandjordet

Gårdsnummer 1, bruksnummer 3

av Per Chr. Nagell Svendsen

Til Lille Døvik (senere bruksnummer 2) lå plassen «Strandjordet». Den ble fraskilt i 1868 med en skyld på 4 skilling. I 1879 gikk skjøtet på Strandjordet fra Jacob Jacobsen til skipsfører Christian Myhre for 2942 kroner. Myhre satt med eiendommen i et og et halvt år før han solgte den videre til Cornelius S. Raaum for 4000 kroner.

Cornelius Raaum (1846-1901) kom fra Brevik. Han var gift med Alberta Dorthea Blom (1852-1927) og bosatt i Skien. Hun var født i Steinkjer, mens hennes foreldre kom fra Skien.
Cornelius og Alberta Dorthea hadde disse barna:

  1. Walborg, født 1876 i Skien. Gift med skipsfører Oskar Lyche (1874-1939) fra Halden.
  2. Signe, født 1878 i Skien. Gift med inspektør Zachariassen fra Østre Aker.
  3. Jørgen, født 1880 i Skien. Flyttet til Sulitjelma.
  4. Cornelia Albertha, født 1882 i Skien. Gift 1906 med ingeniør Nils Traaholt (1882-1939). Sønn av Abraham Nilsen Traaholt. Bosatt på Tråholt (bruksnummer 28).
  5. Cornelius, født 1885 - død 1889
  6. Albert, født 1887 - død 1888

Cornelius Raaum bygde en fin villa på Strandjordet og gav eiendommen navnet «Sjøblikk». Han anla en pen hage med frukttrær. På bruket ble det holdt hest og ku.

Bjørkevold fikk i matrikkelen av 1889 gårdsnummer 1. Strandjordet med løpenummer 1b/2a b fikk bruksnummer 3. Skylden på bruket ble revidert til 9 øre.

Under folketellingen i år 1900 bodde det to tjenestefolk på bruket. Det var Karen Pedersdatter Hasler (født 1863) og Arent Andersen (født 1878).

Året etter folketellingen brant villaen ned. Eieren, Cornelius Raaum, omkom under brannen.

Raaums enke, Alberta Dorthea, solgte senere Strandjordet til megler L. P. Larsen for 9000 kroner. I 1924 solgte han eiendommen til Abraham Traaholt for 4000 kroner.

Ti år senere fikk Eugenia-stiftelsen skjøtet fra Traaholt for 5000 kroner. Eugenia-stiftelsen hadde i 1928 kjøpt bruksnummer 8, Hasler, av Ole Kikut for 21 000 kroner. De to eiendommene grenset til hverandre.

I 1949 solgte Eugenia-stiftelsen eiendommene til diverse kommuner for 70 000 kroner. Strandjordet hadde da fått redusert sin skyld med 1 øre. Porsgrunn og Skien overtok hver 4/12, Eidanger 2/12 mens Gjerpen og Solum overtok 1/12 hver. Området er i dag interkommunal badeplass (Olavsberget).

Utrag (s. 24-25) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen