Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Rønningen

Gårdsnummer 16, bruksnummer 13

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, Rønningen, består mellom annet av den tidligere husmannsplassen «Kjenlien». Husene ligger i dag ved Setrekjenna, mens husene på den gamle plassen lå høyere oppe i lia.

Rønningen ble i 1896 fraskilt bruksnummer 3 med en skyld på 42 øre. Det fraskilte bruket ble solgt til Anton Syvertsen Høibjerg.

Anton Syvertsen bodde på naboeiendommen Høyberg. Etter at han hadde kjøpt Rønningen, brukte han begge eiendommene som en driftsenhet. Det var på den tiden ingen hus på Rønningen, men en del eng og beitemark.

I 1918 ble bruksnummer 19, «Foos», fraskilt Rønningen med en skyld på 5 øre. Året etter fikk Martinius Mikkelsen Setret skjøtet på Rønningen og grunnbokshjemmelen til det fraskilte bruket for 1340 kroner. Bare tre dager senere solgte han eiendommen videre til Karl Hansen Sildevik for 3000 kroner.


Karl Hansen (født 1866) var fra Sildevika i Tvedalen. Han giftet seg med Marie Jensdatter (født 1873 i Bamble) som var bosatt på Bua i Tvedalen.

Karl og Marie hadde disse barna:

  1. John Arnt, født 1896 i Larvik
  2. Edvard, født 1900
  3. Theodor Karinius, født 1905
  4. Ludvig, født 1907
  5. Peder, født 1910
  6. Kristina, født

Karl Hansen Sildevik bygde i 1919 både våningshus og uthus på bruket. Senere brøyt han opp gamle jorder slik at han hadde fôr til 1 ku og en potetåker. Etter hvert ble det 10-12 dekar dyrket jord. Ellers drev Karl Hansen som gråsteinsmurer, og han satte opp atskillige uthusmurer i sin tid.

Familien bodde på Rønningen til 1924. Sommeren samme år solgte han bruket til Oskar Johnsen.


Oskar Johnsen kom fra Oslo. Han var gift med Kaspara Setret. De bosatte seg ikke på Rønningen, men flyttet i stedet til Oslo. Rønningen ble i 1925 solgt til Herman Pedersen for 12 000 kroner.


Herman Pedersen (født 1892) var sønn av Peder Pedersen Aasen og Hanna Sofie Andersdatter som bodde på en plass under Kjendalen. I 1916 giftet han seg med Liv Hegna (1881-1971) fra Drangedal. Hun var datter av Nils Hegna og Sigrid Vaale.
Herman og Liv har disse barna:

  1. Hanni, født 1918. Gift med snekker Kåre Bjørn Jensen fra Skien.
  2. Peder, født 1923 på Rjukan. Ugift.

I 1943 skjøtet Herman Pedersen bruket over på sønnen, Peder Pedersen, for 6500 kroner. Selgeren forbeholdt seg sammen med sin kone, Liv Pedersen, livsvarig rett til et værelse og adgang til kjøkken, kjeller og vedskjul.

På begynnelsen av 1950-tallet bestod det dyrkede jordbruksarealet av 15 dekar sandmold. Utmarka var på 40 dekar. Det var 2 kyr, 1 ungdyr og 25 høner på bruket.

Rønningen hadde i 1979 en skyld på 37 øre. Det var da ingen dyr på gården.

En gammel ferdselsvei går over eiendommen. Det finnes ennå en oppmuring etter en hvileplass med en fin olle ved siden av veien.

Utdrag (s. 292-) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen