Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Plassen

Gårdsnummer 39, bruksnummer 10

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen som ligger i Vissevåg, ble fraskilt Peder Pedersens eiendom på Røra (senere bruksnummer 6) i 1795. Den fraskilte eiendommen fikk en skyld på 2 skinn. Stedet ble gjerne kalt Rørastranden.

Eiendommen ble kjøpt av kjøpmann Anders Jensen i Brevik for 399 riksdaler. I skjøtet står det at plassen var innhegnet på alle kanter.

I matrikkelen av 1838 ble de gamle skyldbetegnelsene byttet ut og revidert. Løpenummer 102, «Pladsen», fikk en revidert skyld på 2 ort og 8 skilling.

Senere ble eiendommen solgt til Daniel Sørensen som også var bosatt i Brevik. Folketellingen fra 1865 forteller at «Pladsen» var ubebodd.

Herredsbeskrivelsen av samme år viser at den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 13¾ mål. Det hørte ingen utslått med til eiendommen.
Årlig utsæd av enhver sædart var på ½ tønne havre, 1/8 tønne hvete og 1½ tønne poteter. Avlingen utgjorde 6 fold havre, 7 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 16 skippund høy.
På bruket var det 1 ku og 2 sauer. Dyrene hadde ingen egentlig havnegang. - Eiendommen hadde ingen skog, men gjerdefang ble hentet i Peder Røras skog.
Bruket lå ved den rodelagte veien og like ved sjøen. Det var alminnelig lettbrukt og dyrket. Skylden ble av herredskommisjonen foreslått senket til 1 ort og 22 skilling.


Omkring 1870 gikk Plassen over til Niels Peter Koth, Han kom fra Ørstvetøya i Eidangerfjorden.

Niels Peter Koth (1837-1901) var sønn av Stephan Pedersen Koth. Han giftet seg i 1867 med Maren Andrea Isaksdatter (1840-1894). Hun var datter av Isach Olsen Skjelsvig.
Niels Peter og Maren Andrea hadde disse barna:

  1. Anna, født 1868.
  2. Gurine Margrethe, født 1871. Gift 1892 med tømmermann Peder Halvorsen fra Borgeskogen i Gjerpen.
  3. Alfred Stephfanus, født 1873. Fisker.
  4. Ida Elisabeth, født 1876. Gift med Sandaker.
  5. Martha Johanne, født 1879.
  6. Olga Matilde, født 1881 - død 1971. ugift.
  7. Kristine Gunhilde Margrethe Johanne, født 1885 - død 1970. Gift 1922 med kjøpmann Torkel Aarstad (1888-1971) fra Skarnes i Hedmark.

I matrikkelen av 1889 fikk «Pladsen» bruksnummer 10. Skylden ble samme år revidert til 1.07 mark.

Niels Peter Koth var gårdbruker og fisker. Etter hans død i 1901 gikk bruket over til den eldste datteren, Anna Koth.

Den første skylddelingen fant sted i 1913. Da ble bruksnummer 17, Hjemly, fraskilt. Det ble senere holdt nye skylddelinger. Skylden på bruket var i 1931 nedskrevet i 23 øre.

I 1951 gikk skifteskjøte over til Anna Koths gjenlevende slektninger. Eiendommen ble samme år verdsatt til 15 000 kroner.

Like etter at skifteskjøte var grunnbokført, ble det holdt fire skylddelingsforretninger på bruket. Den gjenværende skylden på Plassen var etter dette nedskrevet i 7 øre. Skjøte gikk deretter til Magnus Solli, Alfred Solli og Inga Tangen for 12 000 kroner.

Målebrev av denne eiendommen ble holdt 17. oktober 1970. Eiendommen var da på 1361 m².

Utdrag (s. 747-748) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen